Har Löfven något att jubla över även om opinionssiffrorna skjutit i höjden när hans regeringsunderlag vittrar sönder?

| 23 april, 2020

Idag kan man läsa i alla medier att Socialdemokraterna “rusar” i opinionen nu i Coronapandemins kölvatten medan Sverigedemokraterna enligt dem “rasar”. Denna slutsats drar de av att för Socialdemokraterna för andra månaden i rad ökat i SVT/Novus väljarbarometer medan Sverigedemokraterna minskat.
Mats Knutson skriver i sin analys på SVT Nyheter att den svenska medelvägen i Coronabekämpningen uppenbart gått hem hos väljarna. Detta trots att kritiker sannerligen inte saknats i hur de skött sitt uppdrag. Knutson fortsätter med att förtroendet för både regeringen och statsministern ökat. Och som en direkt konsekvens av detta strömmar väljarna tillbaka till Socialdemokraterna.

Knutson kommer dock med ett varnande ord till Socialdemokraterna, och det är att Löfven bör dock akta sig för att bli alltför självsäker. Knutson fortsätter sen med att krisen är långt ifrån över och mycket kan hända som kan förändra situationen. Skulle det visa sig att Sverige presterat klart sämre än jämförbara länder i hanteringen av coronasmittan, kan regeringen och Socialdemokraterna räkna med att få bära huvudansvaret. Då lär dagens opinionssiffror snabbt smälta samman som smör i solsken en vacker majdag. Och de kraftiga väljarrörelser som nu sker är också en påminnelse om hur rörlig väljarkåren är.

Han fortsätter sen med att Coronakrisen har visat sig passa Sverigedemokraterna illa. Det lilla viruset har effektivt puffat undan frågor som migration och brottslighet från den politiska agendan, frågor som tidigare burit fram SD till de framgångar partiet haft.
Men stämmer detta och är detta den enda orsaken till att Socialdemokraterna ökar och att Sverigedemokraterna minskar?
Jag skulle vilja påstå att det inte enbart rör sig om att Socialdemokraterna och Löfven skött uppdraget de blivit satta att sköta av Sveriges befolkning utan det beror också på hur medierna skött sitt uppdrag i rapporteringen vad de olika partierna sagt och gjort.

Detta är en sak som jag idag frågar SVT:s Elisabeth Marmorstein då jag frågar om inte medierna är en orsak i att Sverigedemokraterna nu minskar, då de inte låtit alla partiers partiledare fått lika stor mediebevakning. Och som jag hoppas får svar på i SVT:s sändning ”Marmorstein svarar” klockan 16.05. Jag säger att jag hoppas men jag tror inte hon vill svara på den frågan då hon i så fall skulle medge att de stora medierna försöker förskjuta Sverigedemokraterna ut i kylan igen så att de i allmänhetens ögon inte ska räknas som ett statsbärande parti.
Något som Mats Knutson också försöker göra med att säga att Coronakrisen puffat undan frågor som passar Sverigedemokraterna.

Men passar Coronakrisen Socialdemokraterna så bra då, eller passar den Moderaterna likaså bra?
Är det inte så att krisen passar de rikstäckande medierna i sin helhet som hand i handske då de inte får plats att skriva så mycket om de våldsdåd som dagligen begås i Sverige?
Är det inte så att det handlar om dessa mediers nyhetsbevakning som gör vilka partier som får mest mediebevakning?
I dagens läge är det ju inte så konstigt att Socialdemokraterna som det parti som är regeringsbärande får stor mediebevakning, konstigt vore väl annat. Likaså vore det konstigt om inte också det parti som placerade sig som andra största parti i valet 2018 också får stor mediebevakning då de anses som oppositionspartiet.

Men att de sen i medierna helt glömmer bort dem som blev det tredje största parti är inget annat än att de inom den rikstäckande journalistkåren inte vill ha dem i riksdagen. Det handlar inte som många journalister vill påstå att de inte sagt något och att de varit osynliga i debatten, för så är inte fallet om man läst allt som Jimmie Åkesson skrivit eller hört de nästan dagliga videoinlägg han gjort på sociala medier. Men de verkar inte intressera journalistkåren i de rikstäckande medierna. Så det som Mats Knutson påstår när han säger att det lilla viruset har puffat undan frågor som passar Sverigedemokraterna stämmer inte. Inte heller stämmer det att de sakfrågor som nu hamnar högst upp på väljarnas agenda är traditionella frågor för maktpartierna.

Sådana partier som Socialdemokraterna och Moderaterna. Visst har Socialdemokraterna traditionellt haft stort förtroende när det gäller sjukvård och arbetslöshetsbekämpning, och likaså har Moderaterna alltid haft höga förtroendesiffror när det handlar om att sköta landets ekonomi.
Men vad är det som säger att inte Sverigedemokraterna skulle klara av dessa frågor lika bra som Socialdemokraterna och Moderaterna?
Nu är det dock inte bara Sverigedemokraterna som har det tufft just nu. För Liberalerna har krisen fördjupats ytterligare, och de har nu en mycket brant uppförsbacke för att komma över spärren till riksdagen.

Men också Miljöpartiet ligger under riksdagsspärren, och har en hel del jobb framför sig för att komma på grön kvist. Så även om Löfven och Socialdemokraterna kan jubla över sitt partis uppgång så lär nog både han och partiet vara orolig över sitt regeringsunderlag, som tycks vittra bort i spåren av coronasmittan och antalet smittade och döda i denna smittan. Även för regeringens andra samarbetspartner Centerpartiet går det knaggligt och opinionsundersökningen visar att även de minskar, även om den inte är statistiskt säkerställd. Mats Knutson skriver till sist att det är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser av Socialdemokraternas uppgång under coronakrisen. De kraftiga svängningarna i opinionen på senare tid visar en stor rörlighet i väljarkåren och för tankarna till det gamla ordspråket ”lätt fånget, lätt förgånget”.

Partisympatierna i SVT/Novus-mätningen för april 2020:

Vänsterpartiet: 9,5 -0,3 procent
Socialdemokraterna: 30,4 +4,8 procent
Miljöpartiet: 3,8 -0,7 procent
Centerpartiet: 7,7 -0,4 procent
Liberalerna: 2,8 -1,0 procent
Moderaterna: 18,7 +0,7 procent
Kristdemokraterna: 6,1 -0,4 procent
Sverigedemokraterna: 19,7 -2,3 procent
Övriga 1,3 -0,4 procent
Osäkra 6,3 procent

https://www.svt.se/nyheter/analys-stefan-lofven-kan-jubla-men-hans-regeringsunderlag-vittrar-bort?fbclid=IwAR3kkZGPWCvILfCkJYkRM_xvj1DdNRMALTVwYCIF04wNkJ28qk0p_5F-7Kw
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marmorstein-svarar-sa-paverkar-coronautbrottet-politiken
https://www.svt.se/nyheter/svt-novus-s-medvind-fortsatter

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •