Jenny Sonesson: Civilutskottet ställt sig bakom en motion att månggifte inte ska vara tillåtet i Sverige

| 24 april, 2020

Glädjande nyhet! Läser att Civilutskottet ställt sig bakom en motion från Robert Hannah Juno Blom Liberalerna om att månggifte inte ska vara tillåtet i Sverige. Detta är en viktig jämställdhetsfråga. Jag har personligen i åratal argumenterat emot månggifte från ett feministiskt perspektiv. För det är ett faktum att det är nästan uteslutande är män som har flera fruar, inte kvinnor som har flera äkta män.

Månggifte, eller tvegifte som det står i brottsbalken, är sedan länge förbjudet i Sverige. Likabehandling av makar är en princip som i snart hundra år legat till grund för svensk äktenskapsrätt. Det är en princip att slå vakt om i ett jämställt samhälle. Både regeringsformen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna reser hårda krav på att ingen får missgynnas på grund av sitt kön. Eva Edwardsson, docent i offentlig rätt och kommunpolitiker i Uppsala för Liberalerna, har formulerat sig klokt om hur det offentliga Sverige bör förhålla sig till månggifte:

“I Sverige bör jämlikhet och jämställdhet mellan könen ses som ordre public [rättsuppfattning]. Det betyder att polygama äktenskap där endast det ena könet får gifta sig med flera personer av det andra könet men inte vice versa inte bör erkännas eller underlättas av svenska myndigheter.”

Migrationsdomstolen har ifrågasatt om det är förenligt med barns bästa att växa upp i ett polygamt äktenskap. Och man kan även fråga sig om flickors och pojkars syn på jämställdhet stärks om klasskamraternas pappor har flera fruar? Knappast.

Jenny Sonesson på Facebook

Artikel av Jenny Sonesson 2017 i Dagens Samhälle


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

1 En tanke på “Jenny Sonesson: Civilutskottet ställt sig bakom en motion att månggifte inte ska vara tillåtet i Sverige

  1. Carl den 12

    Bra twist i artikel, hur kan en sk man önska sig fler och mer fruar, när det är tillräckligt med en man som gör en kvinna galen?
    Här blir ju släktskapet med barn till dessa kvinnor och man, mycket suspekt?

    Calle anser att det är moraliskt förfall att ha flera fruar, särskilt när det är brist på kvinnor……………

Kommentarer är stängda.