Läkaren Benjamin Kalischer Wellander om Covid-19: Många kommer att förlora en anhörig

| 24 april, 2020

SEROLOGISKA TESTER FRÅN NEW YORK BEKRÄFTAR BEFARAD DÖDLIGHET:

Andel positiva i NYC: 21,2%

Population: 8399000

Antal döda: 11267

11267/(8399000*0.212) = 0.64% Infection Fatality Ratio

Detta ligger HELT i linje med Verity et al. (Lancet 2020) som använder utländska medborgare repatrierade från kina för att konstruera ett estimat av infektionsprevalensen i Wuhan, och på detta applicerar den kinesiska datan om antalet döda i symtomatisk sjukdom. Studiens resultat var ett mycket snarlikt IFR på 0,66%. Det är denna data som Imperial College använt i sina policy-grundande rapporter.

Detta sätter spiken i kistan för Giesecke-proselyternas i korthet här formulerade uppfattning: ”0,1% dödlighet, its just a flu bro”.

Okontrollerat verkar varje individ med covid-19 i snitt föra vidare smittan till drygt tre andra personer (beroende på befolkningsdensitet och sociala rörelsemönster). Något förenklat kan man därför säga att två tredjedelar av en population måste bli immun för att utbrottet ska börja klinga av. För Sveriges del har tröskelvärdet skattats till drygt 70% (Kwok et al., Journal of Infection (2020))

Verity et al. (Lancet 2020) beräknade även hur dödligheten fördelar sig i olika åldersgrupper.

Om man antar att 70% av alla invånare smittas och applicerar dessa siffror till Sveriges befolkning men exkluderar personer över 70 år får man per ålderskategori följande antal dödsfall:

0-9 år: 14
10-19 år: 57
20-29 år: 290
30-39 år: 800
40-49 år: 1500
50-59 år: 5400
60-69 år: 15000

Detta blir 23 000 svenska barn och vuxna i arbetsför ålder eller nästan 50 stycken Estoniakatastrofer. Detta kan visa sig vara en överskattning eller en underskattning. Att man hittills inte lyckats med att skydda de äldre är däremot uppenbart och kommer att öka dödstalen avsevärt. Misslyckas det helt kommer dödstalen att öka med 30 000 individer i kategorin 70-79 år, och 30 000 i kategorin 80 år eller äldre. Detta kan också vara en överskattning eller en underskattning, men många kommer att förlora en anhörig. De flesta kommer ha någon bekant som förlorar en anhörig.

Sverige står nu inför ett av de viktigaste vägvalen i landets historia. Som kliniker och samhällsmedborgare anser vi att information om vad som ligger i vågskålarna måste tydliggöras. FHM måste redogöra för hur många avlidna den nuvarande strategin kommer att innebära.

En alternativ väg är att stänga ned samhället för att dämpa spridningen mer aggressivt och köpa sig tid. När utbrottet åter är på en hanterbar nivå kan man tillämpa en strategi i form av att testa stora delar av befolkningen och isolera enskilda fall. De som testar negativt eller läker ut infektionen och blir immuna kan leva som vanligt och hålla ekonomin vid liv. Sex svenska ekonomiforskare och professorer beräknar att sådan testning är värd åtminstone 50 miljarder kronor.

Analogt visar en ny studie från MIT att de amerikanska områden som lyckats dämpa spridningen av spanska sjukan klarade sig bäst ekonomiskt. Det tycks alltså inte finnas någon motsättning mellan att rädda ekonomin och att kväsa utbrottet.

De styrande måste nu svara på varför den inslagna vägen är den rätta. I en kris måste inte minst frontarbetarna få veta vilket mål man arbetar mot och varför.

Benjamin Kalischer Wellander på facebook

Texten samskrevs med Carl Olsson


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: