Göran Svensson: Den ‘flacka kurvan’ à la Tegnell är intetsägande och vilseledande – en illusion och falsk bild av verkligheten

| 25 april, 2020

Allt som sägs och görs kring COVID-19 kan ha en baksida som inte alltid synliggörs eller tydliggörs för allmänheten.

Vems mamma, pappa, mor- eller farförälder har hittills sållats bort eller kommer sållas bort från livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser?

Jo, den s k ‘flacka kurvan’ som statsepidemiolog Tegnell ofta lyfter fram vid presskonferenser och i intervjuer handlar till syvende och sist om vem som har sållats bort eller kommer sållas bort från användningen av livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

Folkhälsomyndigheten (FHM) med Tegnell i spetsen pratar ofta om den s k ‘flacka kurvan’ i ett diagram när det gäller bekräftade coronafall med koppling till sjukvårdskapaciteten (‘horisontell linje’ som speglar max vårdkapacitet) med fokus på livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

Den ‘flacka kurvan’ i förhållande till den ‘horisontella linjen’ som förmedlas ger en skenbart positiv bild av vårdkapaciteten i Sverige.

Men den ‘flacka kurvan’ är intetsägande och dessutom vilsledande.

FHM säger att deras strategi bygger på att sprida ut smittspridningen över tid så att vårdkapaciteten inte ‘slår i taket’. Det låter genomtänkt, etiskt och moraliskt försvarbart, men man måste förstå vad som sker ‘bakom kulisserna’ för att vårdkapaciteten inte skall ‘slå i taket’.

Hittills så har sjukvården tvingats till flera etiska vägval och läkare till moraliskt svåra ställningstaganden som tyvärr inte kopplas till och synliggörs med den ‘flacka kurvan’ och dess förhållande till vårdkapaciteten för livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

Läget i sjukvården beskrivs som ansträngt och allvarligt, men dessa ord ges ingen innebörd eller förklaring. Så länge smittspridningskurvan av COVID-19 kan hållas under den maximala vårdkapaciteten förmedlas en positiv bild till allmänheten.

Den ‘flacka kurvan’ är abstrakt och kräver konkretisering av vilka åtgärder som krävs för att inte ‘slå i taket’ på grund av COVID-19.

Det som inte berättas är att läget är betydligt värre än vad som sägs från officiellt håll såsom FHM, MSB och Socialstyrelsen.

Det kommer allt fler larm från anställda i sjukvården om att striktare prioriteringar för att sålla bort människor görs som inte gjorts tidigare för att ha ledig kapacitet kvar av livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

COVID-19 har lett fram till att åtminstone fem åtgärder vidtagits inom sjukvården för att undivika ‘slå i taket’ när det gäller tillgänglig livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser:

1) Sjukvården har undvikit att ‘slå i taket’ när det gäller maximala vårdkapaciteten, dvs den  ‘flacka kurvan’  överstiger vårdkapaciteten, genom att fördubbla antalet intensivvårdsplatser (från drygt 500 till drygt 1100).

2) Sjukvården har undvikit att ‘slå i taket’ genom att planerade operationer, behandlingar och annan akut sjukhusvård har senarelagts som inte är livshotande , dvs denna har skjutits på framtiden som skapar ett stort ackumulerat behov av vårdkapacitet längre fram.

3) Sjukvården har undvikit att ‘slå i taket’ genom att tillämpa en process med striktare selekteringskriterier för användning av livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser. Konkret innebär detta att äldre sjuka som tidigare fick tillgång till specialistvård kan sållas bort och således inte ges livsuppehållande och kanske livsavgörande vård och intensivvårdplatser.

4) Sjukvården har undvikit att ‘slå i taket’ genom att begränsa livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser för gamla och sjuka, utan i större utsträckning nu sker i deras hem eller på deras äldreboenden med obefintlig medicinsk vård.

5) Sjukvården har undvikit att ‘slå i taket’ genom att uppmana människor att inte söka sjukhusvård, utan att stanna hemma trots allvarliga symptom, t ex andnöd, vilket lett till att människor orsakats onödigt lidande och t o m avlidit i hemmet.

Det talas tyst om direkta och indirekta effekter som dessa åtgärder medför.  Notera att detta inte är unikt för Sverige, utan har skett i stor omfattning i t ex Italien och Spanien.

Det är unket och fegt att inte tala klarspråk om hur ledig vårdkapacitet upprättshålls på bekostnad av b l a gamla och sjuka i samhället (s k riskgrupper).

Allt prat om den ‘flacka kurvan’ à la Tegnell är alltså en intetsägande och vilseledande illusion som inte beskriver verkligheten i sjukvården, då COVID-19 lett till direkta och indirekta effekter på vårdkapacitet i sjukvården inom andra vård- och omsorgsområden som inte nämns explicit.

Glöm således alla lugnande omskrivningar om att Sverige har lyckats bibehålla en ‘flack kurva’ gällande antalet smittade i behov av livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser för att inte ‘slå i taket’ när det gäller vårdkapaciteten.

Väldigt många andra länder har haft samma akuta problem som man löst på liknande vis enligt ovan.

Kontentan är såldes, vems mamma, pappa, mor- eller farförälder har hittills sållats bort eller kommer att sållas bort från livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser?

Göran Svensson

nordavia


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

17 tankar på “Göran Svensson: Den ‘flacka kurvan’ à la Tegnell är intetsägande och vilseledande – en illusion och falsk bild av verkligheten

 1. Mr Black

  Och när det är över och utvärdering görs, kommer huven rulla eller blir det som vanligt i det här jävla dårlandet?

 2. Christian

  Med sådana här utlägg så gör ni det svårare för samhället att skydda sig, vissa kanske tror på det ni skriver, tänk nu om tio personer tar er på allvar och inte bryr sig om det som sägs av de som bestämmer. Dom blir smittade , dom tio smittar fem var så e det 50 ST springer fort iväg och flera kommer dö.
  I min mening är ni skyldiga till mord då.

  1. Göran

   Var vänlig och förklara för mig vad det är i inlägget om den s k flacka kurvan som gör det svårare för samhället att skydda sig, då inlägget handlar om att sitationen är allvarligare än kurvan visar och därmed kan få människor att tro att läget INTE är ansträngt och allvarligt i sjukvården. Tegnell är ju en av dem som hela tiden påpekar att situationen i sjukvården är ansträngd och allvarlig, liksom ansvariga för sjukvården i Stockholm.

 3. Elisabeth

  Alla ni som kan och vet så bra och som klagar på FHM varför fixar ni inte då utan bara klagar. Se till att följa dom regler o råd som ges i stället så kanske vi blir av med eländet. Nä i stället ska ni ut på restauranger o inte håller ni avstånd heller. En del av er beter sig som idioter, om ni inte är rädda om er själva så kan ni väl vara rädda om era medmänniskor. Ni borde skämmas

  1. Göran

   Myndigheter och deras företrädare skall tåla kritik och det gör dem. Exempelvis, Tegnell ställer hela tiden upp på intervjuer och svarar på frågor, Inlägget handlar dock om den flacka kurvan som kan ge en underskattad bild av hur ansträngt och allvarligt situationen är i sjukvården.

 4. Järdala

  Jag håller med Göran Svensson, politikerna i sverige ljuger, bedrar, förhala å förstör Sverige å dess bild i världen. Jag har ofta tänkt att Sverige är ett diktatoriskt land dold bakom demokratins gardin.

  1. Birgitta Remes

   Mitt barnbarn fick mkt hög feber, hosta, min dotter ringde efter hjälp, då han gång på gång så,att mamma jag kan inte andas. Han är en tuff liten grabb annars. Sjukvården så att det är vanlig förkylning, lägg honom högt. Min äldsta dotter som är hårt arbetande mamma, fick tryck i bröstet, ingen hjälp där heller, 6 nätter sov hon sittande. Hände mkt mer också. Så är det i Sveriges sjukvård. Sitter själv i karantär

 5. Jörgen sellberg

  Göran Svensson Vad har du för medicinsk bakrund I infektionssjukdomar/ motsvarande? Många uttalar sig bara för de tycker något… Dessa är farligare än själva sjukdomen.
  Jag var tre runder I VästAfrika under Ebola utbrottet som specialist sjuksköterska 2014-15
  Så snälla ni som tycker en massa, gör gärna det men skräm inte upp folk Bara för dina egna behov. Låt specialisterna sköta sitt jobb.
  Få skulle drista sig till att kritisera en kärnfysiker. Men många tror att de kan mer än specialisterna om sjukvård…

  1. Göran

   Det behövs ingen medicinsk kunskap för att förstå den s k flacka linjen och bakgrunden till ledig kapacitet, då har det rapporterats om ganska flitigt på sistone i media (inkl IVO skall titta närmare på detta). Den kritik som inlägget för fram är att FHM och socialsyreslen inte är tillräckligt tydliga med vad som kan ske i bakgrunden för att bibehålla ledig kapacitet.

 6. Ingrid Winbo

  Kvalificerat skit snack!!
  Vem försöker DU lura och skrämma Göran Svensson?

  1. Göran

   Nyfiken på vad det är i inlägget som är s k kvalificerat skitsnack?

 7. Danne Berg

  Håller med 100% gp haha så vilseledande sen varför diskuteras inte huruvida man bygger upp immunitet villket verkar tyvärr som man inte gör enligt dom flesta forskare vist det är rena jungeln på Internet och covid 19 men hittar man inte svar på den frågan så har man spenderat för lite tid majoriteten av dom som har smittats har haft inga eller få antikroppar i systemet vad betyder det i slutänden vem vet kan bara gissa som jag gjort sen förstå rapporten i feb redan kom fram att folk hade friskförklarads och sedan fått viruset igen men det viftades snabbt bort att det var fel på allt från test till sjukvården osv ganska säker själv på att fhm har gjort fel från dag 1 flockimunitet funkar bara om vi bygger upp immunitet villket vi inte verkar göra så då är frågan vad kostar samhället mera stänga ner 3 mån eller 3 år villket det ser ut att bli nu eller tills ett vaccin kommer ut. Kanske jag som gör en höna av en fjäder det får tiden visa.

 8. Björn, läkare på en intensivvårdsavdelning

  Hej,

  Jag skulle vilja komma med lite input om Covid 19 som kräver intensivvård, jag tycker att man bör veta lite om detta när man pratar om prioriteringar i sjukvården.

  En intensivvårdskrävande Covid-19 är ett oerhört allvarligt tillstånd och dödligheten är mycket hög, i synnerhet bland äldre. Intensivvård innebär ett stort lidande och en lång rehabilitering om man ens överlever. En svår Covid är en synnerligen allvarlig sjukdom med lång respiratortid och IVA-vård och risk för allvarliga komplikationer. Att utsätta en äldre människa där prognosen att faktiskt kunna komma hem från sjukhuset är i det närmaste obefintlig, är oetiskt och fel gentemot patienten då man utsätter denna för ett stort lidande i onödan. Att beslut om att inte intensivvårda patienter tas är inte på något sätt unikt för Covid, det är något som görs varje dag på sjukhusen eftersom vi vet att många äldre och sjuka inte gagnas av intensivvård. Beslutet tas med bakgrund till vilket akut tillstånd patienten lider av samt patientens biologiska ålder som sjukdomsbakgrund. Patienten och anhörigas åsikter är såklart viktiga med beslutet är medicinsk och tas av legitmerad läkare i samråd med minst en legitimerad personal. Detta är oftast en fråga för erfarna läkare med många års erfarenhet. Gränsen för att intensivvårda någon med allvarlig Covid bör sannolikt var ännu högre än vid många andra tillstånd just pga att det ger ett mycket svårt och långdraget sjukdomsförlopp, och chansen att överleva är liten. Man ska även ha klart för sig att om man överlever akutskedet så är det mycket stor risk att man aldrig återhämtar sig helt, och denna risken är såklart större ju äldre och sjukare man är.

  Jag har ingen aning om vad som faktiskt ligger bakom de enskilda larmen från Stockholm. Och vi vet faktist inte att fel beslut har tagits. Okunskapen om vad intensivvård innebär är stor även bland vårdpersonal. Men det går inte heller att utesluta att fel beslut faktiskt har tagits vid enstaka tillfällen, vilket ju såklart är tragiskt. Det finns dock inte så mycket som talar för att detta skett i någon stor skala. T.ex. är medelåldern för intensivvårdade med Covid är ca 60 år vilket stämmer väl överens med medelåldern för intensivvårdade generellt. Data finns på Svensk intensivårdssregister (SIR).

  Givetvis är resurserna ändliga och vi har i Sverige ett mycket lågt antal vårdplatser och intensivvårdsplatser per capita jmf med andra länder. Hade antalet platset inte skalats upp som det har gjorts hade läget varit krigsartat. Det är en unik situation där vårdpersonal tänjer gränser och hittar lösningar som vi vanligtvis absolut inte hade gjort. Beredskapen för en händelse som denna har visat sig vara mycket dålig och vi får hoppas att man tar till sig lärdomar inför nästa pandemi.

  För att minimera dödsfall är det viktigaste är att folk ska undvika att träffas, i synnerhet de som är i riskgrupper. Vi behöver vara noga med handhygien, och säga till anhöriga och vänner att de ska vara rädda om sig själva och undvika att utsätta sig och andra för smittrisk. Då kan mammor, pappor och mor/farföräldrars liv faktiskt räddas. Intensivvård gör det i många fall tyvärr inte.

  1. Jan Persson

   Usch kan det vara sant ! Nej det låter som nördarnas krig ,men vi vann tillslut och efter det
   kommer alla sanningarna på 1 gång
   Svårt att sova efter det här .
   Sanningen finns därute som vanlig .
   Krama varann varje dag !
   Janne P.

  2. Göran

   Tacksam för din utförliga och konstruktiva kommentar som ger en viktig insyn i livsavgörande sjukvård och intensivvård. Jag hoppas många kommer att läsa den, då jag upplever att bevakningen har varit alltför begränsad när det gäller samspelet mellan den numera välkända flacka kurvan och vårdkapaciteten. Min grundtanke med inlägget var att ge en bild som givetvis inte gör anspråk på att vara heltäckande, men ett försök att förklara hur bedrägliga diagram och statstik kan vara om de inte sätts i ett sammanhang och då speciellt i dessa tider där många saker och ting inte befinner sig i ett normaltillstånd.

   1. Göran

    Glömde nämna att inlägget handlar om livsavgörande vård också, dvs inte enbart den mest avancerade intensivvården, vilket det rapporterats om ganska mycket i media där en bild framträder att gamla ges detta i mindre utsträckning än före COVID-19. Jag har också sett hur min pappa fick intensivvård på ålderns höst för flera år sedan trots att han var mycket bräcklig och dement, men överlevde och fick flera år till tillsammans med min mamma. Sammanfattningsvis, detta är ett område som berör många av oss och bör därför diskuteras med olika bilder i åtanke.

Kommentarer är stängda.