Efter utvisningsbeslutet som inte kunde verkställas åtalas nu känd imam och hans son efter att ha misskött sin anmälningsplikt hos polisen

| 28 april, 2020

Efter att Abo Raad och hans son plus fyra andra dömdes till utvisning för att de bedömdes vara ett säkerhetshot av SÄPO så har nu Abo Raad och hans son åtalats än en gång. Detta för att de misskött sin anmälningsplikt de sattes under då utvisningen av dem inte kunde genomföras på grund av situationen i deras hemländer. Enligt dombeslutet skulle alla sex utvisningsdömda anmäla sig hos polisen fem dagar i veckan fram till att utvisningen kan verkställas. Men det är något som inte Abo Raad ska ha gjort. Enligt åklagaren ska han vid ett tillfälle inställt sig cirka en timme för tidigt, och vid ett annat tillfälle så ska han har inställt sig cirka en halvtimme för sent.

Imamens son åtalas också för att ha misskött sig vid två tillfällen.
Abo Raads advokat Alparslan Tügel säger till Sveriges Radio att båda två förnekar brott och menar att de inte haft något uppsåt att bryta mot anmälningsplikten, utan att det handlar om ett fåtal misstag. Men enligt åklagaren Hans Ihrman handlar det inte om något misstag. Utan det är en allvarlig överträdelse av anmälningsplikten.
Hans Ihrman säger: “Om man kommer för tidigt eller för sent så har man inte tagit anmälningsplikten på tillräckligt stort allvar, och man har i vart fall visat en likgiltighet inför allvaret. Då har man ett uppsåt menar jag.”

Men vad åtalet nu kommer att leda till är fortfarande höljt i dunkel då de två åtalade inte enligt Migrationsverket kan återvända till sitt hemland på grund av att männen riskerar förföljelse där.
Alla männen förnekar också den ursprungliga domen om att de skulle ha radikaliserat församlingsmedlemmar och därmed utgjort en fara för rikets säkerhet, detta trots att de förespråkat salafismen, en mycket konservativ och puritansk riktning inom islam. Abo Raad, eller Riyad Abdulkarim Jassim Jassim som han egentligen heter har även predikat denna lära då han var verksam som imam i Gävle.

I en tidigare intervju med SVT Nyheter ställer sig Abo Raad frågande till att han uppges vara en fara för Sverige.
Han ska ha sagt då: “Det är orättvist. Jag kan inte försvara mig när de säger så. Jag har inte gjort fel.”
Den 3 november 2019 sade Inrikesminister Mikael Damberg att utvisningshinder ska undanröjas. Och att regeringen arbetar för att undanröja de hinder som finns för utvisning. Damberg meddelade också i samband med en riksdagsdebatt då att: “Regeringen har fattat beslut om att männen ska utvisas. Migrationsöverdomstolen har kommit fram till att det föreligger hinder mot att verkställa utvisningarna, vilket regeringen är bunden av. Men vi arbetar för att dessa hinder ska kunna undanröjas. Vilka kontakter vi har eller hur detta arbete bedrivs kommer jag inte kommentera eftersom det skulle försämra chanserna att lyckas.”

Han ska också ha skrivit en skriftlig kommentar till SVT Nyheter där han framför att: “Det finns ingen ovillkorlig rätt för utländska medborgare att vistas i Sverige. Lagen om särskild utlänningskontroll ger stöd för att utvisa personer som bedöms utgöra en säkerhetsrisk, vilket nu också skett. Det är rimligt. Regeringen har sedan tidigare tillsatt en utredning som har i uppdrag att vässa lagen och se över tidsgränsen för verkställighetsförvar och användning av t ex fotboja så att kontrollen kan förstärkas i avvaktan på att en utvisning kan verkställas.”

Så nu får vi se vad denna rättegång om att Abo Raad och hans son. misskött sin anmälningsplikt, om det får regeringen Löfven att öka takten i utvisningen av dessa två och de andra fyra eller om det nu på grund av den rådande pandemin inte händer något alls och dessa får stanna kvar och kosta skattebetalande svenskar än mer pengar i övervakning av dem eller i att de får tillbringa sin återstående tid i landet i något förvar?
För en sak är klar det har och kommer att kosta skattebetalarna i Sverige en massa pengar i onödan då de skulle utvisats omgående oavsett om de riskerar förföljelse i sina hemländer. Jag menar bara att kan man inte sköta sig i det land man flytt till så får man ta konsekvenserna av sina handlingar.

https://www.svt.se/nyheter/imam-ska-utvisas-nu-atalas-han-pa-nytt?fbclid=IwAR3E3w6kAhJyrOw5NZqUPr6HrF3gzSCvxkXXpfsU5HiI6YZ9WTvoecHGO3w
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/damberg-om-de-frislappta-islamisterna-arbetar-for-att-utvisningshinder-ska-undanrojas

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •