Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna presenterade sina skuggbudgetar i Coronakrisens tecken

| 28 april, 2020

Både Sverigedemokraterna och Krisdemokraterna presenterade sina vårändringsbudgetar under förmiddagen idag, detta som svar på regeringens vårändringsbudget som presenterades den 15 april i år. När Sverigedemokraterna presenterade sin skuggbudget gjordes den på ett lite speciellt vis. Både Jimmie Åkesson och SD:s ekonomisk-politiske talespersonen Oscar Sjöstedt höll pressträffen via videolänkar från olika håll på grund av Coronapandemin. Medan Kristdemokraterna och Ebba Busch höll en traditionell pressträff.

I båda skuggbudgetarna stod företagen överlevnad i fokus, i SD:s skuggbudget vill de satsa på ett direktstöd ett omsättningsstöd till företag i coronakrisen på 100 miljarder kronor under ett kvartal. Det skulle gå till samtliga branscher och täcka alla fasta kostnader för företagen. Dessutom vill SD också utökade korttidspermitteringar till 100 procent. I KD:s skuggbudget vill de satsa 101,1 miljarder kronor på företagen, varav 80 miljarder går till kostnadsstöd till företagare. KD vill förutom detta också se ett utökat permitteringsstöd från 80 till 90 procent och ändrade regler för att få ta del av stödet.

Sverigedemokraterna vill förutom direktstödet även helt slopa arbetsgivaravgiften, till skillnad från Kristdemokraterna som bara vill se en slopad avgift inom tre särskilt utsatta branscher. Detta slopande skulle kosta 150 miljarder kronor, 120 miljarder mer än den sänkning på 30 miljarder som regeringen genomfört.
Om SD:s budgetsatsning säger SD:s gruppledare Henrik Vinge: “Det viktigaste nu kortsiktigt är att se till att företagen klarar sig igenom den här krisen. Därför har vi gjort vad vi kan för att få de här direktstöden på plats. Vi hjälper företagen att övervintra.”

Under KD:s presskonferensen riktade partiets ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed kritik mot nuvarande permitteringsregler. Han menade att kraven som regeringen satt upp för att få stöd bland annat leder till att företag måste göra sig av med visstidsanställda. Förutom på företagarna så vill KD satsa 5 miljarder kronor till kommunerna, tillskott är till för att förhindra varsel inom vård och omsorg under pågående Coronakris. Samt för omvandling av timanställningar till fasta anställningar i äldreomsorgen.

SD:s övriga budgetförslag är att ytterligare sänka räntan på de så kallade “nödlånen” regeringen och Magdalena Andersson presenterade i mitten av mars och där regeringen till en början ville ha en ränta på 6,6 procent men efter mycket kritik sänktes den till 3,14 procent. Nu vill SD sänka den ytterligare till 1,25 procent. De vill också på längre sikt se en obligatorisk statligt administrerad och finansierad arbetslöshetsförsäkring i kombination med höjt tak (slopade medlemsvillkor och enbart kvalificeringsvillkor).

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverigedemokraternas-skuggbudget-varen-2020?fbclid=IwAR2x-Vpnj5M2lfViSErk9tX0RK0ZsB99ef0yzQrW9jlxp-pV4c2DLENSURo
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kristdemokraternas-varbudget?fbclid=IwAR1JHx35fKQW9Fr0B6RaeLeZ-0hD4lykWpwklU6sUkCc_yV6P7pO-odTtf0

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •