Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv till gravida. “Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, särskilt inte mot slutet av graviditeten och inför förlossningen.”

| 29 april, 2020

För någon vecka sen, närmare bestämt den 15 april så sade Tegnell att det inte var någon fara för gravida angående Coronaviruset. Att de kunde fortsätta leva som vanligt. Det var då det, nu är det andra tongångar från samme man, nu så varnar han och FHM om att gravida inte bör utsätta sig för risken att smittas av covid-19, särskilt inte mot slutet av graviditeten och inför förlossningen.
Så vad är det som har hänt, är det så att Tegnell än en gång kommit med råd innan han och FHM var säkra på riskerna?
Nu kan man fråga sig om man ska tro på något som Tegnell säger eller man istället ska handla efter sitt egna sunda förnuft?

I den nya informationen som offentliggjordes idag från FHM som kom idag står det att läsa att de anser att det finns skäl att rekommendera gravida att iaktta extra försiktighet och varnar för att en luftvägsinfektion i den senare delen av graviditeten kan innebära risker för kvinnan.
Under dagens presskonferens sade Anders Tegnell: “Vi har fått rapporter om ett antal gravida kvinnor som behövt vård på IVA. Det finns möjligen en viss ökad risk att bli allvarligt sjuk, men det handlar om få fall.”
Men varför sade han då den 15 april att han och FHM inte såg det var någon risk att gravida fick covid-19?

Hade det då inte varit bättre att han då sagt att FHM inte hunnit undersöka saken och att gravida bör vara försiktiga innan de fått mer information om saken än att komma med dementier om farlighetsgraden nu?
Så ska man tro på det som kommer från den källan, eller ska man ta deras uttalanden med en nypa salt?
Redan i går krävde Vårdförbundet i Värmland att Region Värmland inför ett generellt stopp för gravid vårdpersonal i arbete med smittade eller misstänkt smittade coronapatienter. Men ett sådant beslut vill inte ledningen för hälso- och sjukvården i region Värmland fatta.

Hälso- och sjukvårdens tillförordnade HR-chef Wolmer Edqvist säger: “Det är fortfarande inte definierat som en riskfaktor att vara gravid.”
Istället hänvisar hälso- och sjukvårdsledningen till att det redan nu görs individuella riskbedömningar när gravida förväntas arbeta med coronasmittade och att det i sig är tillräckligt. Detta är något som Camilla Gustafsson ordförande för Vårdförbundet i Värmland menar är förkastligt.
Hon säger: “Vi kommer att lägga personligt skyddsstopp och låta Arbetsmiljöverket avgöra.”

Nu behövs kanske inte denna åtgärd Vårdförbundet ville införa behövs om där kommer uppmaningar från FHM. Då kanske till och med hälso och sjukvårdsledningen faller till föga och inser att de behöver skydda gravida sjukvårdspersonal liksom de skyddar annan personal med riksfaktorer. För även om det är få gravida som blir allvarligt sjuka så är det inte bara en individ i dessa fall som blir sjuk utan det är två individer.
Finns där sedan några bevis på att barnen inte skadas ifall modern får covid-19?

I och med att viruset är så pass nytt så tror inte jag där finns någon studie i detta, så varför då chansa, varför inte ta det säkra före det osäkra. För det vore väl hemskt om de upptäcker om något år att barnen skadats och att de fått obotliga skador som kräver stora vårdinsatser, detta bara för att FHM och hälso och sjukvårdsledningarna runt om i landet negligerat varningar om att covid-19 kan skada ofödda barn.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gravida-bor-vara-extra-forsiktiga
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/vardforbundet-vill-stoppa-gravida-fran-arbete-med-coronasmittade