Barn ska lösa ett politiskt skapat problem genom att lottas och kvoteras

| 30 april, 2020

Kötid ska inte längre få användas av föräldrar som en urvalsmöjlighet, istället ska barn lottas eller kvoteras in i skolor. Det är vad regeringens utredning kallar ”en likvärdig” skola.

Om vi vill åstadkomma en förändring är tanken om likvärdig skola genom lottning eller kvotering fel väg att gå.

Det krävs en tydlig vilja att förändra det svenska samhället, inte den svenska skolan. Varför ägnar likvärdighetsivarare mer tid åt att tvinga föräldrar acceptera lottning och kvotering än åt att hantera de problem deras politik ställt till med? Kanske för att det är enklast så?

Vi vet att socioekonomiska starka familjer väljer bort skolor med blandad elevuppsättning och att det delvis bidrar till segregationen. Frågan är varför de gör det?

Det är uppenbart för de flesta att när var du bor, vilken bakgrund du har och vilket ursprung du har spelar en så stor i roll i ojämlikheterna kan det knappats råda några som helst tvivel om att det inte är skolan, eller rättare sagt, barnen som ska eller kan lösa segregationen i samhället.

När ska man adressera elefanten i rummet? Vi vet av tidigare forskning att etniska svenskar flyttar ifrån områden med många invånare med utländsk härkomst. Det är en av de starkaste krafterna bakom segregationen. Det handlar om oro för områdets och skolans kvalitet, trygghet för barnen, och kulturella motsättningar som många gånger är svåra att överbrygga.

Många talar gärna om mångfalden som något berikande men när man ska välja skola eller flytta blir verkligheten konkret och mångfalden inte lika lockande. Det kan handla om allt från oron att barnen ska hamna i minoritet eller att man oroar sig för att deras svenska språk ska påverkas negativt. Mångfalden må vara berikande i teorin men i verkligheten är den något annat.

Skolan har en viktig samhällsroll och ska vara en plats där elever kan mötas, lära sig viktiga färdigheter trots ojämlikheter och olika förutsättningar. Det är jag den första att skriva under på men vad händer med en elev som inte ges någon möjlighet att påverka sin egen framtid genom att komma till den skolan hon eller han vill?

Jag håller med om att varje barn, oavsett bakgrund eller var den går i skolan, ska ha samma möjlighet till en bra skolgång och därmed i förlängningen bidra till samhällets bästa. Men lottning eller påtvingad likvärdighet kan aldrig bli svaret.

Dåligt fungerande skolor leder till kriminalitet och arbetslöshet. Därför borde fokus ligga på att förbättra skolorna. Här kan politiker helt enkelt inte skylla ifrån sig. Barn med utländsk bakgrund eller i övrigt socialt utsatta barn kan nå bättre resultat med rätt stöd och krav. Det finns studier som visar att skolor med lugn och ro, trygghet och ordning och reda, men framför allt, högt ställda krav på barnen, ger dem precis det de behöver för att klara skolan bättre. De må vara utsatta men frånta inga barn deras egen förmåga. Och sluta betrakta dem som viljelösa offer. Det är migrationspolitiken som skapat den segregation vi ser idag.

I grunden handlar det om att utjämna livschanser. Om vi ska lyckas behövs mindre, inte mer, av socialdemokratisk symbolpolitik. De boende i utsatta områden och dem med sämre socioekonomiska förhållanden är också starka och självständiga individer. De ska inte betraktas som offer. Det handlar om att ge vuxna och barn rätt verktyg till självförverkligande för sig själva och sina barn.

Jag tror dessutom viljan hos föräldrar är starkare än politikens nycker. De kommer inte stillatigande låta sina barn bli en bricka i regeringens försök att komma till rätta med med deras katastrofalt misslyckade invandrings- och integrationspolitik. De allra flesta föräldrar är beredda att kämpa för sina barns möjligheter till ett gott och tryggt liv.


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •