Vad är egentligen sanningen om Corona i äldreomsorgen?

Det är bra om man orkar hålla två tankar i huvudet samtidigt. I synnerhet när informationen och kritiken pekar åt olika håll. Som i fallet med hur och varför Corona fått ett sådant fäste bland våra äldreboenden.

Johan Lindström, chef på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna menar att kommunens val att mörklägga antalet smittade inom äldreomsorgen handlat om att ”skydda enskildas integritet.”

Möjligen hade det varit en gångbar förklaring om man hade valt att vara öppen med det: Vi håller antalet smittade hemligt i mån om av de enskildas integritet, typ men att säga det först då det uppdagas, är något helt annat. Vill man behålla någon slags trovärdighet är att undvika eller dölja inte rätt väg att gå.

Folkhälsomyndigheten främsta uppgift har varit att skydda våra äldre. Hur det har gått med den saken vet vi. Corona letade sig trots FHM s uttalade mål att skydda äldre sig in i äldreboenden. Och möjligen kan det misslyckandet ha att göra med att kommuner inte varit sanningsenliga i sina rapporter.

Det hela är egentligen mycket enkelt. För att allmänheten ska få insyn i Coronas spridning och smitta och myndigheters förmåga att skydda invånare krävs just ärlighet och transparens. Och om tidningar som begär ut uppgifter inte får dem, ja då kan de inte heller granska och rapportera.

Varför är det då av största vikt att alla kommuner i Sverige rapporterar in uppgifter om smittspridningen inom äldreomsorgen? För att man ska kunna bedöma var behovet av exempelvis skyddsutrustning är som störst, påverkan på vården och kommuner i allmänhet.

https://www.svt.se/…/forvaltningschef-det-handlar-om-att-sk…


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: