Flera kommuner förbjuder medarbetare att tala med media och anhöriga om covid-19-smittan

| 5 maj, 2020

Bryter vissa kommuner nu medvetet mot lagen när de förbjuder kommunala medarbetare tala med anhöriga och media om det finns covid-19 smitta i kommunens äldreboende?
Sådana utskick om att inte tala ned anhöriga och media har gjorts i vissa kommuner, bland annat i Gällivare och i Örebro.
Man frågar sig om de som skrivit dessa utskick eller bestämt detta har förstått att de bryter mot ett grundlagsskydd som finns i landet?
Man undrar också om dessa makthavare förstår att de undergräver tilltron till demokratin och tilltron till dessa kommunerna?

I Gällivare är budskapet klart och tydligt. I deras utskick till sina medarbetare inom vård- och omsorgspersonal står det att frågor från anhöriga ska hänvisas till enhetschefen. Medan frågor från media ska hänvisas till kommunens pressansvariga och kommunikationschef.
Gällivares kommunikationschef Maria Lindgren säger att detta inte får missuppfattas med att man inte får tala ned journalister eller anhöriga.
Hon säger: ”Alla har rätt att prata med media om man önskar, men man får inte bryta mot sekretessen. Jag ser att det står ”bör”, det betyder att man inte får.

Men då kan man fråga vad som händer om någon av dessa i vård och omsorgen väljer att tala med media eller med anhöriga om hur covid-19-läget ser ut på ett boende?
Kommer de att straffas av kommunen ned hänvisning till det utskicket kommunen gjort?
Nu verkar det som om något gått fel i detta utskicket kommunen gjorde, och efter bara någon timme återkom Maria Lindgren med att kommunen inom kort kommer att gå ut med en rättelse, där de kommer att markera att alla kommunanställda har rött att tala med media.

Men som jag skrev tidigare är Gällivare inte den enda kommunen som försökt mörka covid-19-smittan i kommunen. Nerkes Allehanda avslöjade att Örebro kommun gjort ett liknande utskick tidigare till sina medarbetare, där de förbjöd anställda att prata med media om corona. Detta budskapet dömdes ut av experter och det drogs tillbaks när tidningen ställde frågor om det. Men även Eskilstuna-Kuriren har avslöjat hur kommuner mörkat uppgifter om smittspridningen inom äldreomsorgen. Detta kan ha sitt ursprung i att IVO pekade ut äldreomsorgen i Sörmland som den värst drabbade i landet.

Trots påstötningar från medier så fortsätter kommunerna i Sörmland att mörka uppgifterna om hur många covid-19-smittade kommunerna i länet har. Kommuncheferna säger till och med “Vi har inte haft några siffror över smittan inom äldreomsorgen.” Något som är en uppenbar lögn då Gnesta rapporterade till Socialstyrelsen att åtta brukare inom äldreomsorgen var smittade i den kommunen. När då Eskilstuna Kuriren då frågar den tillförordnade kommunchefen Anna Sandklef i Gnesta om det inte är ett tjänstefel att inte veta hur många som är smittade med tanke på att covid-19 anses vara samhällsfarlig.
Så svarar hon: “Det är inte den bedömningen jag gör.”

Jag frågar mig då om dessa kommuntjänstemän inte vet vad som händer i deras kommuner eller om de bara vägrar följa lagen om allmänna handlingar för att dölja verkligheten från medborgarna?
Är det inte då tid att kommunernas politiker tar tag i sakerna och kräver att tjänstemännen följer svensk grundlag?
För att kommunens tjänstemän i Gnesta ljuger och mörkar är helt klart då de meddelat siffror till Socialstyrelsen. Men att de fortfarande vägrar lämna ut dessa siffror till media för att detta skulle bryta mot sekretesslagen, detta trots att det enda medierna vill veta är hur många smittade som finns på de ställen som FHM sagt skulle skyddas extra mycket.

Man frågar sig då än en gång om kommunernas tjänstemän inte vill att det ska komma ut hur illa det ser ut på de Sörmländska äldreboendena och hur dåligt de har skött smittskyddet i regionen?
Man frågar sig också varför inte kommunernas politiker reagerat kraftigare än vad de tydligen gjort?
Varför har inte dessa krävt att tjänstemännen ska följa lagen om allmänna handlingar?
Kan det vara så att det då hade visat sig att även de har misskött sina uppdrag som kommunmedborgarna gett dem?

Det är kanske något som en åklagare efter pandemin försvunnit borde utreda, för där är allt för många oklarheter inte bara i Sörmlands kommuner utan även i många andra kommuner.
Detta är bara en åsikt från min sida, men jag tror nog att många fler hyser samma åsikt efter att ha läst dessa artiklar.

https://svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gallivare-kommun-uppmanar-medarbetare-att-inte-svara-pa-mediefragor
https://ekuriren.se/artikel/wl6kyg9r
https://ekuriren.se/artikel/5lzv49qr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •