Fyra åtalade för mordet på en 30-årig man på Skönsmon i Sundsvall i höstas döms till fängelse, men inte för mord.

| 5 maj, 2020

I fjol höstas mördades en 30-årig man på Skönsmon i Sundsvall. Nu idag så föll domarna för fyra män i åldrarna 19-25 år av de fem som stod åtalade, den femte en 25-årig kvinna, får sin dom senare.
Men vad är det för domar dessa fyra fick, ingen av de fyra blev dömd för mord?
Man kan inte säga att den mördade 30-åringen eller hans familj fick någon upprättelse. Inte när den som fick det strängaste straffet, en 22-åring fick sex års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död. De övriga tre fick fängelse mellan ett år och tre månader och två och ett halvt år.
Man undrar vad detta är för straff, är det inte så att dessa fyra skrattar när de är på väg till fängelserna?

Enligt dem själva så sökte de upp mannen för att prata med honom. Men tingsrätten drog ändå slutsatsen att de fyra männen sökt upp offret för att misshandla honom, detta för att de hade bland annat tagit med en hammare, handskar för att inte lämna spår och snusnäsdukar för att inte bli igenkända när brottet begicks.
I Sundsvalls tingsrätts dom går det att läsa: “Samtliga fem tilltalade har därvid varit medvetna om att … (offret) skulle komma att utsättas för våld, de har gemensamt gått till platsen och varit närvarande under hela våldsutövningen. Flertalet har också på olika sätt maskerat sina ansikten. Det är vidare utrett att samtliga varit medvetna om att någon eller några haft tillhyggen.”

Men domstolen anser ändå inte att de för den skull ska dömas för mord. Enligt tingsrätten går det inte att slå fast att syftet var att döda mannen. Och i stället väljer tingsrätten brottsrubriceringen grov misshandel som alla de fyra åtalade männen döms för.
Men hur grovt våld menar då tingsrätten ska brukas för att de ska döma till mord?
För när tingsrätten själva skriver att samtliga fem tilltalade har varit medvetna om att de ska bruka våld mot 30-åringen så undrar man varför inte någon döms för mord?
22-åring, konstateras ha varit den mest drivande och han döms även för vållande till annans död.

Tingsrätten menar att den samlade bedömningen, den medicinska utredningen och utpekandena från medåtalade, visar på att det var 22-åringen som gav offret de hugg i buken och ena benet som ledde till att han senare förblödde i sin lägenhet.
Men för f-n, vad menar tingsrätten, ska inte knivhugg räcka för att döma någon för mord när offret dör?
22-åringen är också den ende som enligt domen ska betala skadestånd till offrets familj, totalt närmare 200 000 kronor jämte ränta.
De övriga anses då inte som medskyldiga till den grova misshandeln och slipper betala skadestånd.

Rätten och åklagaren har dock samma åsikt om att så kallat medgärningsmannaskap rått vid våldsdådet, det vill säga att alla inblandade bör dömas för delaktighet i brottet oavsett vem som gjort vad i det stora hela: ”…de har medverkat till brottets utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta som gärningsmän.”
Men varför döms då inte alla till samma dom och varför döms inte alla till att betala skadestånd då?
För jag som lekman ser inte att de döms till olika straff och varför de inte döms för mord. För det var ju precis det de begick.
Kvinna som är 25 år, ska enligt ett domstolsbeslut genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning. Den är ännu inte klar, utan resultatet av den ska meddelas senast i mitten av maj. Först därefter får kvinnan sin dom.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/skonsmomordet-domda-men-inte-for-mord?fbclid=IwAR0iGnQhzeWvvo6L_SlYZHjMbAOG1zSYXbL6EogfnaPiJlwR2mPZ1JI9BeI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •