Hela Malmö undantas från ebo – asylsökande blir utan ersättning

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

“Den som söker asyl i Sverige och väljer att bosätta sig i Malmö mister sin ersättning från Migrationsverket. Hela staden undantas från ebo-lagstiftningen, enligt ett nytt beslut.

Asylsökande som tackar nej till anvisat boende och i stället väljer att bosätta sig i Malmö på egen hand förlorar rätten till dagersättning från Migrationsverket. Beslutet togs på senaste kommunfullmäktige. Det är möjligt tack vare ett undantag i den nuvarande ebo-lagstiftningen.

Lagstiftningen tillåter asylsökande att själva ordna eget boende – ebo – med bibehållen ersättning under tiden asylutredningen pågår. Men ebo, som infördes 1994, har lett till ökad trångboddhet och att en stor andel med försörjningsstöd samlas i områden som redan är fattiga och som betraktas som utsatta. Erfarenheten visar att omkring hälften av de asylsökande valt sitt boende själv och då sökt sig till områden där vänner, släkt och landsmän redan bor, vilket ökat segregationen.”

Hem & Hyra


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •