INSÄNDARE. Wlodek Stankiewicz: Hur har andra nordiska länder skyddat sina äldre… eller tragedin i siffror

Johan Giesecke sa i en intervju “inga länder har lyckats skydda sina gamla”.

Låt oss titta på siffrorna på antalet smittade i olika åldersgrupper hos Sveriges grannar. Vi antar att länderna har ungefär samma befolkningsstruktur.

Ålder __SE ___DK___ No __ Fin

90+ ___ 8% __ 2.3% _ 1.5% _ 2%

80-90 _15% __ 7.3% _ 4.6% _ 6%

70-79 _12% __ 9.2% _ 7.5% _ 5.3%

60-69 _ 12% __ 12% _ 11% __ 9.9%

Det är klart, att i gruppen 70+, var det 2 till 4 gånger fler smittade i Sverige än i de andra nordiska länderna. Den riktiga skillnaden borde vara ännu större för att man testar färre människor i Sverige.

Och hur hanterar man sjuka, vad är dödsfrekvensen i olika åldrar?

Ålder __SE ___DK___ No __ Fin

90+ __ 36% __ 40% _ 50% _ 41%

80-90 _33% __ 25% _ 21% _ 29%

70-79 _22% __ 15% __ 8% _ 12%

60-69 _ 7,3% __4.4% _ 6% __ 2%

I åldrarna 60 – 80 år, närmar sig de svenska siffrorna dödsfrekvenser av obehandlade fall. Dödsfrekvenser i Sverige för dessa grupper är högre, oftast dubbelt så höga som i grannländerna. Nästan hälften av dessa liv skulle alltså kunna räddas, ca. 700 personer, om Sverige hade en “genomsnittlig” nordisk sjukvård.

Dessutom testas avlidna på äldreboenden för corona i Sverige i ganska liten utsträckning. Man kan anta att den svenska siffran av dödsfall för de äldsta grupperna (80 – 90 och 90+) är minst 2 – 3 gånger större. 90+ gruppen i de andra länderna är ganska liten och förmodligen mycket heterogen, så den statistiken kan ha en ”selection bias”, och är svårtolkad.

Vi ser tydligt, att Norge, Danmark och Finland lyckats bättre med att skydda sina äldre från smittan och räddat fler av dem som varit sjuka.

Herr Giesecke säger alltså inte sanningen; han är inte trovärdig.

Nu borde man ställa sig följande fråga: vad är förklaringen till att Sverige sticker ut i jämförelse med övriga Norden? Är det pga. slarv, misstag eller finns det en annan orsak?

Man kan förstå något om man lyssnar noga på vad Tegnell och Giesecke säger och det de INTE säger. De har under flera månader påstått att epidemin slutar när ca 70% av befolkningen har blivit smittat och dem som skall dö har dött.

“Flockimmuniteten” får viruset att försvinna, för att det inte kommer att kunna hitta nya offer så lätt. Detta är en fatalistisk syn. ”Att skydda de gamla, tjänar ingenting till” – säger Giesecke. ”Öppnar man upp, kommer de gamla att dö i de andra vågen av pandemin’” – varnar han andra länder.

Och vidare ”Epidemin kommer att sluta på samma sätt i alla länder”. Tegnell säger: “Vi har inte lyckats skydda de äldre”, men det blir inga konsekvenser av detta uttalande. FHM skapar inga nya planer för att fixa problemet, f. ex. att testa alla gamla på äldreboenden, separera de sjuka från de friska, behandla äldre på sjukhus för att det inte finns syrgas eller respiratorer på äldreboenden, utrusta personalen och hemvården med ansiktsmasker mm.

Giesecke säger tom att, “The flattening of the curve is due to the most vulnerable dying first as much as the lockdown”.

Detta är självklart osanning.

Kurvan flatas till när färre människor blir smittade och inte när gamla dör. Så här försöker han att rättfärdiga offrandet av de gamla och i förväg bemöta framtida invändningar.

Men hur slutar epidemier, vad säger andra epidemiologer och historiska data? Vad hände under de senaste 50 åren med tio stora virus epidemiutbrott, Vad hände när vi fick Marbourg, NIphan, Hendra, H5N1, Ebola, h7n5, MERS, SARS, nCOV, H1N1, med flera utbrott för varje virus?

I de flesta fall har man isolerat sjuka och spärrat av spridningsområden. Viruset dog ut utan att komma tillbaka igen på samma ställe, det fanns ingen “andra våg”, kanske en “lång svans”.

Epidemiologer blir förvånade att höra konceptet “flockimmunitet” som en strategi att behandla epidemi av ett potentiellt dödligt virus. Ingen skulle föreslå något sådant om det gällde HIV eller Ebola. Jag kunde inte hitta några vetenskapliga publikationer i ämnet, däremot finns det en pre-print som visar att denna strategi inte fungerar.

Strategin i alla infektionsepidemier i senare tid var att isolera spridningskällor, utplåna viruset och gradvis öppna upp på nytt, en strategi som är på väg att lyckas i dem flesta länder med tätt ”lockdown”.

Om några veckor kommer epidemin att ebba ut i Norge, Danmark, Finland och resten av Europa, viruset kommer att dö ut. Den sociala distanseringen och personliga och statliga hygieniska åtgärder kommer att förstöra epidemins ekosystem, ”som det har alltid har gjort”, säger Europas mest kända virolog och specialist på infektionssjukdomar, prof. Didier Raoult.

Den fatalistiska ”flockimmunitet”-fantasin, med dess ”oundvikliga” bortgång av de svagaste, kommer att glömmas. Redan idag försöker Anders Tegnell att distansera sig från den i en intervju i ”Nature”. Han vill helst inte prata om den.

Konklusionen är, att man inte har skyddat de svagaste och äldsta i Sverige, för att man var under illusionen av en falsk epidemiologisk modell, som rättfärdigade överdödligheten hos de gamla och svaga.

Tänk om Sverige hade hanterat pandemin som två andra länder av liknande storlek, men fattigare och i sämre utgångsläge, dvs Grekland och Tjeckien. Med respektive 140 och 241 avlidna, istället för 2700.

Det är fortfarande inte för sent att skydda de äldre eller handikappade:

testa all personal i hemvården och isolera de smittade

testa alla personer som varit i kontakt med smittade vårdare

testa alla hemvårdare varannan vecka

testa all personal på äldreboenden som varit i kontakt med de smittade

testa sjukvårdspersonalen varannan vecka

inför två separata zoner för friska och smittade på alla äldreboenden

utrusta äldreboenden med syrgas och träna personalen i dess användning (var vanligt för 10 år sedan)

utrusta all personal med skyddsmasker, skärmar, handskar, desinfektionsmedel

PS. Tro mig inte på ordet, ni kan lätt kontrollera alla beräkningar. All information är tagen från offentliga sidor.

Wlodek Stankiewicz


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •