Är våra äldre och svaga en förlorad generation som kommer gå förlorade?

| 13 maj, 2020

Som läkare och specialist har Jon Tallinger, aka DrWhistleblower sedan en tid vittnat om människor som avlider i stora plågor till följd av Covid-19. Allt handlar om de riktlinjer som ställts som undantar äldre och svaga men även i vissa fall unga och relativt friska som inte bor på äldreboende. De ska helt enkelt inte få någon vård om de insjuknar ej heller livräddande insatser. 

https://twitter.com/DrWhistleblowe1/status/1260520026211319808

Det finns fler läkare som nu reagerar. Björn är läkare, och han har sett vad de nya riktlinjerna inneburit med egna ögon. Han menar att det är många läkare som har tappat vetet. Så länge det finns resurser borde människor få den hjälp de behöver. Björn har till skillnad från Jon valt att vara anonym, liksom flera andra läkare. Och det i sig är tragiskt. De är läkare och borde kunna prata öppet om vad det är som händer.

https://ekuriren.se/nyheter/artikel/jag-tycker-manga-lakare-forlorat-allt-vett/grm97e1j?fbclid=IwAR28okJ8OU62RsDT63H902EwjMD1KLEcfAbL4c7UPcQFTrG7svr__Zjgdw0

Sverige har det högsta antalet av döda i Covid-19 i Skandinavien Det faktum att vi till skillnad från övriga världen lagt allt ansvar på individen och inte tillhandahållit nödvändig skyddsutrustning och vård, är en politik som sannolikt kostat fler liv än vi vet. Vi vet också att Sverige redan innan Covid-19 var dåligt rustat och att det pågick ett vanstyre som många protesterade emot.

De yttersta exemplen är hur människor tvingades anpassa sin liv efter våldsverkare och våldtäktsmän, och nu hur försvarslösa äldre som redan innan for illa, drabbas av Covid-19 och lämnas att dö en kvävningsdöd. 

Den smäll som våra äldre tvingats betala under en väldigt lång tid är ett monumentalt sveks som ständigt pågår. Vi minns hur värmen på vissa äldreboenden drogs in för att spara pengar och hur maten som försämrades. Vi minns anhöriga som larmade om den vanvård deras anhöriga utsattes för. Vi minns de förtvilade ropen på hjälp.

Nu hörs de ropen igen men frågan är om någon lyssnar och hur högt vi måste ropa? Ropar vi för högt är risken stor att det är ropen och vem som ropar allt kommer handla om. Det som yttras sopas bort med hänvisning till den gamla vanliga visan, att det är den där förhatliga högersvansen som vill så splittring. Ropar vi för tyst är risken att tusentals fler riskerar att plågas tills döds, eller överges intill döden. 

Nu skjuter regeringen och JÖK:en till extra miljarder till äldreomsorgen. Det är så dags. Frågan är om det hjälper alla äldre som i skrivande stund ligger på något äldreboende och kämpar för varje andetag? Vi behöver få tillstånd en förändring nu. 

Folkhälsomyndigheten och Stefan Löfven med regering har länge nu försökt att hålla ställningarna genom att vara undanglidande. De pratar om flockimmunitet men ändå inte. De säger att tester inte fyller någon funktion, ändå används testkit men inte bland dem som arbetar inom äldreomsorgen.

De säger också att vårdpersonal på äldreboenden inte behöver någon särskild skyddsutrustning, vilket har sin förklaring i två saker, dels att bristen är uppenbar (det fanns en tid inte ens någon handsprit) dels att man vill uppnå flockimmunitet, men bara nästan och absolut inte genom att utsätta människor för onödigt lidande.

https://twitter.com/sofius/status/1260233714061230080

När det diskuteras vilken väg som är bäst för att skona människoliv och ge dem som inte kommer klara sig en värdig död kan det vara värt att komma ihåg att ropa för högt kan få motsatt effekt. Ropen slås bort som alarmism och hysteri.

Hur många fler måste dö innan Anders Tegnell anser att vi uppnått flockimmunitet. Tänk om det inte ens är möjligt? Upprepade gånger har Tegnell förnekat att flockimmunitet är en del av den svenska strategin. Den ska aldrig varit ett mål utan en konsekvens, om än en olycklig sådan. På ren svenska är det rent skitprat. Hans undvikande bottnar i det faktum att många, många måste dö för att vi ens ska kunna prata om någon flockimmunitet. I dagsläget vet vi inte ens om de som varit sjuka blivit immuna. 

Det fanns tid att göra bättre. EU varnade för Covid-19 redan den 2 februari. Regeringen beslöt då att klassa viruset som samhällsfarligt. Men vad gjorde FHM och Anders Tegnell för att ge Sverige det allra bästa utgångsläget? Inget, tvärtom de tonade ner faran. 

Nu har en polisanmälan mot Anders Tegnell upprättats. Vad den kommer leda till vet ingen i skrivande stund. Men det är kanske det som behövs. Sveriges hantering av Covid-19 är cynisk. Hur ska man uppnå flockimmunitet när det handlar om ett virus som får spridas okontrollerat och fortsätter att drabba de mest sårbara i samhället. Det kan ju aldrig ske utan att äldre och andra riskgrupper smittas. De starka kommer överleva medan de gamla och sjuka måste dö. De äldre får betala ett högt pris – människor som har slitit och byggt det här landet har inte längre någon självklar rätt att leva.

Är våra äldre och svaga en förlorad generation som kommer gå förlorade? Ja, om ingen får stopp på de riktlinjer som nu stipulerar att äldre och svaga inte ska få någon någon livsuppehållande vård/syrgasbehandling.

Madeleine Lilja Rönnquist


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •