Lucretia Borgia: Vad är det jag missar här? Förbjuder Allah sina följare att jobba i skogen?

Byrån mot diskriminering i Östergötland stämmer Arbetsförmedlingen för att ha diskriminerat en muslimsk kvinna på grund av hennes religion.

Enligt byrån har Arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin efter att hon förklarat att hon som muslim inte kunde ta ett jobb hon anvisats till.

Det var under våren 2018 som Arbetsförmedlingen beslutade att återkalla kvinnans anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin sedan hon förklarat att hon som muslim ansåg sig förhindrad att arbeta på ett av Arbetsförmedlingens anvisat arbete som skogsskötare.

Enligt den nu inlämnade stämningsansökan angavs som skäl för återkallningen att Arbetsförmedlingen ansåg att kvinnans religiösa skäl inte var godtagbara. Hennes agerande bedömdes därför som misskötsel och Arbetsförmedlingen ansåg att hon gjorde sig otillgänglig för den svenska arbetsmarknaden.

Byrån mot diskriminering i Östergötland anser att Arbetsförmedlingen, genom att återkalla jobb- och utvecklingsgarantin, har missgynnat kvinnan genom att tillämpa en bestämmelse som ”framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med samma religion”. Återkallelsen anses av byrån som en oproportionerlig åtgärd och därmed inte i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning.

VILL HA DISKRIMINERINGSERSÄTTNING PÅ 23 500 KRONOR

Diskrimineringsbyråns jurist, Elias Ibrahim, säger i ett uttalande att han anser att avstängningen varit alltför ingripande.

– Hovrätten har i tidigare domslut konstaterat att religiösa skäl har särskild tyngd i den intresseavvägning som Arbetsförmedlingen ska göra i sådana situationer och därför borde Arbetsförmedlingen ha betraktat skälen att tacka nej som godtagbara. Avstängningen har därmed varit för ingripande.

Enligt stämningsansökan yrkar man nu att Arbetsförmedlingen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan motsvarande 23 500 kronor då man anser att ”de religiöst motiverade förutsättningarna inte uteslutit kvinnan från andra arbetet i någon större utsträckning”.

Lucretia Borgia

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/arbetsformedlingen-stams-for-diskriminering-av-muslimsk-kvinna/


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •