Kulturarbetaren Jonas Thornell förklarar varför han väljer SD före V i nästa val.

| 15 maj, 2020

Kulturarbetaren Jonas Thornell försöker förklara på Expressen debatt varför “vi” gamla besvikna S-väljare väljer att rösta på Sverigedemokraterna i stället för Vänsterpartiet. Han menar att detta till stor del beror på att det i Vänsterpartiet och många andra falanger inom vänsterrörelsen än i dag har flera tongivande medlemmar som bär på avoga inställningar till privat företagande.
Han skriver: “Ibland förekommer till och med föraktfulla attityder och värderingar gentemot aktörer inom både industri- och finansmarknaderna.”

Att vänstern se statligt och kommunalt ägande som något mer eftersträvansvärt är av ren tradition. Vänsterpartiet verkar fortfarande för att myndigheter ska växa och utveckla nya kostsamma byråkratiska system för att kontrollera människor, som de kommunister de är. Min kommentar: (Och som de nog alltid kommer att förbli.) Att Socialdemokraternas storhetstid sprungit förbi råder det knappast några större tvivel om. Fler och fler LO-medlemmar har uppenbarligen, av många förståeliga skäl, lämnat Socialdemokraterna på grund av ren indignation över samhällsutvecklingen.

Och Jonas Thornell tror inte att de kommer få över tjugo procent av rösterna i nästa val.
Han skriver: “Sverigedemokraterna blir sannolikt det största partiet, men han skulle bli glad om Vänsterpartiet blev god tvåa med cirka tjugo procent av rösterna.
Han menar att detta skulle skapa ett nytt politiskt klimat, där Vänsterpartiet får en alltmer betydande roll och kan fullända kulturella och humana värden, vore av godo inför den samhällsförändring som Sverige står inför.
Min kommentar: (Man frågar sig dock hur ett sådant samhälle skulle se ut?)

Detta krävdes nog mycket mod av honom som som själv växt upp i en typisk socialdemokratisk miljö som var genomsyrad av gubbar som knegade samt hemmafruar som handlade på Konsum, tog hand om barnen och rökte Blend eller Bond. Eran som rådde på 70-talet, med Olof Palme som fixstjärna att erkänna att vänstern totalt misslyckats med sin samhällskonstruktion. Detta trots att de satt som orubbade makthavare i nära 50 år. Men det krävdes nog ännu mer mod att erkänna att han övergett Socialdemokraterna för att istället rösta på Sverigedemokraterna.

Och nu kommer förklaringen varför han och många gått till Sverigedemokraterna och inte till Vänsterpartiet. För oss som varit Sverigedemokrater länge är detta ingen ny förklaring, men för dem som nyligen märkt att Socialdemokraterna totalt förlorat fotfästet i verkligheten och nu lämnat partiet så krävs kanske en förklaring varföre de inte väljer Vänsterpartiet. Thornell menar att detta beror att Vänsterpartiet är ogynnsamt inställda till företag. Men den traditionelle arbetaren begriper sig på marknadsekonomins villkor. De vill ha riktiga jobb.

Detta är något som Vänsterpartiets företrädare i många fall inte vill som Thornell tidigare förklarat. De vill ha politisk makt över företagen, oavsett om de är stora eller små. Vänsterpartiet vill trots att där finns överväldiga bevis om att förstatligandevägen inte fungerar införa den och på så vis kunna utöva sin makt över medborgarna som i forna Östeuropa eller dagens Venezuela, Nordkorea eller Kina. Men detta samhälle är inte det merparten av väljarna vill ha. De vet vad ett sådant samhälle innebär och därför går de till Sverigedemokraterna som blivit det parti som övertagit rollen av värnandet av Sverige från de övriga partierna i riksdagen.

https://www.expressen.se/debatt/jag-skulle-helst-rosta-pa-v-men-det-blir-sd-igen/