Löfven menar att den svenska Coronastrategin fungerat bra. Han säger också i intervjun med Sydsvenskan att när pandemin är över så får svenskarna vänta sig en skattehöjningar för att kunna “kickstarta” landet igen.

| 20 maj, 2020

Löfven säger i en intervju i Sydsvenskan att den svenska modellen i Coronabekämpandet ”har fungerar” även om han medger att det varit ett misslyckande att de inte lyckats skydda de äldre. Och han menar att där kommit en positiv sak ur allt detta och det är att allt fler ser betydelsen av ett starkt samhälle.
Men vad menar Löfven med att den svenska modellen har fingerat?
För har den svenska strategin fungerat, eller är det så att staten och myndigheterna har mörkat och försökt ljuga för de svenska medborgarna hela tiden?

För när man läser engelska medier och deras undersökning om antalet döda per miljon innevånare de sista sju dagarna så ligger Sverige högst, med ett genomsnitt på 6,25 dödsfall per miljon invånare.
Är det till att ha en fungerande strategi kan man fråga sig?
Jo, på ett vis kan man säga den är fungerande, och det är om man vill ta död på en massa äldre.
Men var det detta Löfven ville, kan man fråga sig?
Men det är i alla fall något som Löfven beklagar.

Hans beklagande över att ungefär hälften av de 3 743 personer som avlidet i covid-19 har kommit från äldreboenden kan man nog säga är ett ärligt beklagande då han beklagar att hans väljarkår kraftigt decimerats. Men trots detta så försvara han den strategi som FHM drivit och menar att den har fungerat även om ”vi hade velat se ett helt annat resultat” på vissa håll.
Men då återkommer jag till frågan om den svenska strategin verkligen fungerat, skulle då inte vi haft lägre dödstal än vad vi verkligheten har haft?

Löfven säger sig se hur Coronapandemin på kort tid har förändrat stora delar av samhället, han säger också att han ser hur pandemin på lång sikt kan påverka landet.
Han säger: “En positiv sak är att allt fler ser betydelsen av att vi har ett starkt samhälle. Att vi hjälps åt. Väldigt många har tagit rekommendationerna från myndigheterna på stort allvar. Den delen av den svenska modellen har fungerat.”
Ja, vad skulle vi annars göra än att försöka hjälpa varandra genom pandemin?

För vad för hjälp har vi fått från er i regeringen annat än fagra löften om ersättning som inte kommer eller som kraftigt försämrats?
Löfven, ni lovar stort men håller tunt. Men jag kan tänka mig att det “löfte” eller varning som du gav i Sydsvenskan kommer att levereras till 100 procent. För det “löftet” handlar ju om att du inte ”utesluter” en skattehöjning för den svenska medborgaren efter att ni som du säger ”kickstartat ekonomin”.

Och med det så menar du säkert att vi ska få bära oket efter att ni och era företrädare på regeringsposten misskött inte bara den svenska beredskapen för en sådan här pandemi utan även den svenska ekonomin så mycket att ni måste straffa den skattebetalande medborgaren.
Hur vore det om ni som på många andra håll i världen tog ert ansvar och sänkte era och era tjänstemäns löner nu under pandemin och under uppbyggnaden efter pandemins slut?
Men det är väl för mycket att begära av er som säger att ingen är värd mer än en annan.

Det är väl för mycket att begära av er som tjänar mer på en månad än vad en fattigpensionär har i pension på ett helt år.
Jag tycker du borde skämmas Löfven med att komma med sådana antydningar nu under pågående pandemi. Ni borde istället säga att ni håller på att förbereda stödinsatser för att kunna “kickstarta” Sverige efter pandemin. Ni borde istället säga att vi förbereder stora kontantinsatser för medborgarna för att öka köpkraften och på så vis få igång den svenska ekonomin.
Men nej, istället som kommer hot om nya skattehöjningar för att istället strypa ekonomin än mer än vad den redan är.

Hur tänker ni inom Socialdemokratin, har ni inget sunt förnuft?
Kunde ni inte som USA gjorde efter andra världskriget starta en fond för att hjälpa landet komma på fötter igen?
Det istället för att strypa landets skattebetalande medborgare med ytterligare skattebördor.
Så min uppmaning till dig och dina ministrar Löfven är två saker, halvera era egna löner och hjälp Sveriges medborgare med att öka deras köpkraft. Det istället för att lägga ytterligare bördor på deras axlar med höjt skattetryck.

https://www.expressen.se/nyheter/lofven-strategin-for-corona-har-fungerat/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •