Har Sverige infört aktiv dödshjälp på äldreboenden i Coronapandemins kölvatten?

| 21 maj, 2020

När man läser denna artikel som handlar om den Covid-19-sjuka men nu friska 81-åriga Jan Andersson så ställer jag samma fråga som Jans son Thomas Andersson ställde när han fick höra att äldreboendets läkare per telefon ordinerat palliativ vård av Jan utan att träffa honom eller att underrättat de anhöriga om beslutet.
Thomas frågar nu om Sverige infört aktiv dödshjälp i Coronapandemins kölvatten?
För när Thomas Andersson ringde boendet den 7 april så fick han reda på att läkaren beslutat avsluta vården av fadern.
Thomas säger: ” Pappa var alldeles borta av morfin. Att inte ge basal understödjande behandling för äldre som drabbas hårt av corona, men istället morfin, det är klart att de dör då.”

Thomas bad då sköterskan på boendet att sätta in dropp med vätska och näring, som också gjordes. Thomas meddelar att fadern ganska omgående repade sig och i dag frisk från covid-19-smittan.
Geriatrikprofessor Yngve Gustafson vid Umeå universitet berättar om denna och många andra händelser att man har diskriminerat de gamla på äldreboenden.
Han säger: “Jag har fått så otroligt många telefonsamtal från anhöriga som beskriver att äldre inte fått vård.”

Yngve Gustafson fortsätter sen att säga: “Om man tittar på andelen som har dött av de mycket gamla människorna: Av dem som vårdats på geriatriska kliniker för covid-19-infektion har 70-80 procent skrivits ut levande, antingen till hemmet eller tillbaka till äldreboendet. På äldreboenden har man i princip bara ordinerat palliativ vård, vilket innebär att man får morfin, midazolam och haldol för att förhindra att man blir illamående och kräks av morfinet. Det är en behandling som näst intill 100 procent säkerligen leder till döden. Att ge både midazolam och morfin hämmar andningen. Har du svårt att andas får du snabbt en sådan syrebrist att du dör.”

Så nu ställer jag mig frågan om inte äldreboendena och läkarna på dessa inte begår ett lagbrott när de förnekar boenden att få aktiv vård även på boendet?
Begår inte läkare som bestämmer palliativ vård via telefon egentligen en form av mord eller dråp på de äldre via telefonen och är det inte så att sköterskorna som utför denna “vården” begår mord eller dråp de också må sina klienter?
Yngve Gustafson berättar att en av de vanligaste symtomen hos äldre när de har en infektion. Detta menar han att de då mer eller mindre automatiskt blir diskvalificerade från sjukhusvård, vilket naturligtvis är vansinnigt.

Han säger: “Att undersöka patienter via telefon och ordinera en behandling som är avgörande för om man ska ha en chans att överleva eller om man i princip döms till att dö. Det här är under all kritik och läkaretik. Det är oförsvarligt att man får behandla gamla sköra människor utan en adekvat medicinsk bedömning och behandling.”
När Yngve Gustafson får frågan varför han kallar det för dödshjälp istället för vård så säger han: “Ja, jag skulle nog nästan kunna tänka mig att använda ännu starkare begrepp. Att det är näst intill att de här människorna avlivas. Det är i princip ett hundraprocentigt sätt, ungefär som elektriska stolen. Det är ungefär lika effektivt.”

Man kan inte säga annat än att det är hårda ord från Yngve Gustafson, men jag håller med honom i att detta mer verkar som om äldreboendena och deras läkare avlivar sina hyresgäster.
Man frågar sig verkligen varför de gör det, då det är på dem de har sitt levebröd?
Jag ställer mig också frågan i hur detta får fortgå utan att polis och åklagare utreder dödsfallen?
Nu ska i alla fall Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under två veckor göra en utökad tillsyn av landets särskilda boenden för äldre som insjuknat i covid-19.

Granskningen görs under veckorna 22 och 23 för att se om de äldre får den vård och behandling de behöver. Man får då bara hoppas att de anmäler sådan “vård” som Jan Andersson fick till polisen och åklagaren så att det blir ett slut på vanvården av våra äldre, för det är en utredning som sannerligen något som behövs.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGk664/de-nast-intill-avlivar-de-gamla?fbclid=IwAR3VeSGrawaJyuxuaVGfmqrrSBt6SyZD6XMCgW0Vd93EweqKGbyR2FRteVI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •