HITTAT PÅ NÄTET. Solweig Ahlander: Det är det som är sjukvård

Nyckeln till att bekämpa smittor, även pandemier, är inte att sätta en person som forskar på pandemier att leda hela den svenska sjukvården!
Givetvis!

Nyckeln är att ge sjuksköterskor och undersköterskor fakta att jobba utifrån och uppmaningen att medelst normala etablerade hygienrutiner hindra att smitta sprids.

Hur sprids viruset? Hur länge överlever det på olika ytor? Vid vilken temperatur dör det? Hur reagerar det på fukt/ torka? Vilka desinfektionsmedel biter på just detta virus? Osv.

När vårdpersonal fått uppgifter om livsbetingelserna för viruset och hur det sprids så kan fortfarande många i vården avancerade hygienrutiner. Dessa kan nästan inga läkare. Bara specialister på sjukhushygien.

Vanliga läkare kan “basala hygienrutiner”, ett begrepp som de uppfann för några decennier sedan när de äntligen insåg att deras händer och deras läkarrockar, klockor, ringar osv spred smitta. Det som redan Semmelweis försökt sprida kunskap om på 1800 talet vilket ledde till att han togs in på mentalsjukhus och misshandlades så svårt vid inläggningen att han avled inom ett par veckor. Han hade skrivit upprörda brev till kollegor runt om i Europa och uppmanat dem att börja tvätta händerna mellan patienterna. Han tystades genom inlåsning på mentalsjukhus….

I avancerad sjukhushygien ingår kunskapen att spritade händer är att föredra framför bruk av osterila handskar. Det ingår att man brukar munskydd vid risk för smitta – man kan givetvis både ta av och ta på och destruera på lämpligt sätt både munskydd, handskar osv.

Det ingår hur man städar avdelningar beroende på patientgruppers olika känslighet. Hur olika vårdutrymmen ventileras och vilka dörrar som ska hållas stängda för att eventuell smitta ska ventileras ut i stället för att stanna i vårdmiljön, hur man arrangerar och håller rent i förråd för apparater, textilier, mat, osv. Hur man håller rent i sköljrummen genom vecko- och månadsstädningar utöver daglig städning. Hur gods hanteras i ett flöde i sköljrummen.

För att sjukvård ska fungera krävs att läkare och sjuksköterskor har lika stor makt för ledningen, men givetvis med olika ansvarsområden.

Läkares ansvar är det medicinska, utbildning av nya läkare, sökande efter nya rön inom egna specialiteten, eventuellt egna studier, implementering av nya medicinska rön osv osv osv

Sjuksköterskorna är vårdens skelett, vår roll är helt nödvändig för att läkarnas muskelkraft inte ska löpa amok. Specialistkompetenta sjuksköterskor måste leda verksamheterna strukturellt genom att välja den personal som anställs, planera inskolning och interna utbildningar, välja vem som ska tilldelas olika uppdrag och delegeringar, arbetsleda de gymnasialt utbildade undersköterskorna, skapa hygienrutiner specifikt avpassade för den patientkategori man vårdar, inte minst att genomföra mindre undersökningar för att komma fram till bäst praxis osv, att i samverkan med sjukhusens hygiensjuksköterskor bestämma vilka etablerade skyddsåtgärder som behövs i samband med en tidigare okänd smitta.

Sjuksköterskor “på golvet” måste, precis som läkare i patientarbete, ha den kunskap och det professionella utrymme som krävs för individuell vårdplanering. Det är det som är sjukvård.

Solweig Ahlander, på facebook

Kvartal , “Sjukdomen kan utrotas”


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •