Jon Tallinger: GRANSKNING AV 3e STATSMAKTEN

| 25 maj, 2020

Jag har förstått att man valt att banna Jon Tallinger men Dagens Nyheterkan svårligen låtsas om som de har granskat eller avslöjat något. Ohederligt minst sagt.

Jon Tallinger på Facebook:

Intressant nu när mina vänner gör sig till granskande journalister som aktivt granskar 3e statsmakten ?

Här nedan är en mejlkonversation jag fick ta del av:
???????????

Hej Jon!

När jag igår läste artikeln i DN där socialministern uttalar sig angående syrgas (se förra inlägget) blev jag lite nyfiken på skribentens text som lyder: “Socialminister Lena Hallengren reagerar på DN:s avslöjande om att äldre sätts på palliativ behandling i strid mot Socialstyrelsens riktlinjer och att syrgasbehandling inte finns tillgängligt på äldreboenden vid covid-19.”

Jag: Du står som textmakare av Lena Hallengrens citat ovan. Hur gick DN tillväga för att avslöja de äldres situation ang syrgasbehandling. Det är min fråga, tack!

DN: Hej! Vår granskning av regionernas styrdokument gör klart att syrgas inte finns på särskilt boende vid covid-19, trots Socialstyrelsens riktlinjer och att äldre måste föras till akutsjukhus för syrgasbehandling. Vi har också visat hur äldre sätts på palliativ behandling med opioider direkt, utan att anhöriga informerats och även utan att läkaren träffat patienten. Allt står refererat i artikeln med länkar till tidigare artiklar.

Jag: Tack för svar! Kommer ni att bevaka/följa upp missförhållandena på äldreboendena och tänker ni uttala kritik mot regeringen och belysa brister i det ansvar dom har i den här situationen?

DN: Hej! Vi kommer att fortsätta bevakningen.

Skribenten uppger i mailsvaret att allt står refererat i artikeln med länkar till tidigare artiklar. Det låter som att DN har granskat och gett ut artiklar tidigare om den här problematiken, men när jag kollar dom så publicerades dom samma dag som Hallengren uttalar sig.
Så vad handlar detta om egentligen? Det finns ytterligare en person som står som textansvarig. För en vecka sedan ringde en reporter från DN upp Jon Tallinger för att få en intervju om det han hade att säga om syrgasen på äldreboendena. Det blev en lång och ingående intervju och reportern som var mycket tillmötesgående och trevlig fick all information.

När jag lyssnar ännu en gång så inser jag att den kvinnliga reportern är samma person som är en av textförfattarna till artikeln med “Hallengren som reagerar på DN:s avslöjande”.

Så gick det alltså till och så går det till. Man pumpar Tallinger på all information och kallar det för DN:s avslöjande. DN behövde inte lyfta ett finger för att få fram sanningen. Den fick dom från Dr Whistleblower.

Jag skickar ett mail till reportern som intervjuat Tallinger. Hennes mailadress finns inte längre kvar så jag kan inte nå henne och det spelar ingen roll, men det hade varit intressant att få höra hennes förklaring om DN:s avslöjande.

Skickar ytterligare ett mail till den första reportern:

Jag: Känner du till en doktor vid namn Jon Tallinger?
Av honom skulle ni kunna få mycket information i bevakningen av situationen inom äldrevården.

DN: Tack, vi känner till honom.

Jag: Tack Anna för svar! Bättre kort än inget svar alls ?
Om det går för sig skulle jag gärna vilja ställa några ytterligare frågor.
Det har nu gått sex veckor sedan Dr Whistleblower Jon Tallinger larmade om den allvarliga situationen för många äldre som smittats av Covid-19 och som låtits dö på grund av utebliven syrgasbehandling. Första vittnesmålet kom från sjuksköterskan Latifa Löfvenberg som öppet berättade för Jon Tallinger om missförhållandena och bristerna inom äldreomsorgen. Därefter kom allt fler vittnesmål via Tallinger som ganska omgående uppmärksammades av främst alternativ media inom landet. Nyheten spreds snabbt även utomlands till många nyhetskanaler. Genom direkta intervjuer med Tallinger och via nyhetsrapporteringen kunde informationen nå ut till allmänheten.
Det skulle dröja flera veckor innan bl a DN informerade om den allvarliga situationen kring dom äldre. Din kollega Lisa Röstlund ringde upp Tallinger den 12 maj och fick en intervju med honom i ca 40 minuter och han lämnade all information han hade tillgång till. Han erbjöd DN även att exklusivt få fortlöpande info om bevis från vittnesmål och den fortsatta utvecklingen som han kunde bistå med. (Jag sökte Lisa Röstlund men hennes mailadress var inte i bruk.)
Min ursprungliga fråga till dig var hur DN gick tillväga för att avslöja de äldres situation ang syrgasbehandling och vad föranledde granskningen?

– Vad kommer det sig att ni inte nämner Jon Tallinger överhuvudtaget i det material ni publicerade en vecka senare efter en lång intervju med honom om bristerna i äldrevården? Det är ju trots allt Latifa Löfvenberg och Jon Tallinger som är upphov till avslöjandet och uppmärksamheten kring den aktuella situationen.

– Vad innefattar “DN:s avslöjande…” hämtat ur texten i artikeln med socialministern. Vad är det ni har avslöjat?

Vill du kommentera det?”

Där avslutas konversationen med Anna Gustafsson på DN och även om hon inte vill eller kan svara på dom sista två frågorna, så spelar det ingen roll. Jag vet ändå svaret.

Mvh

Xxxxx xxxxxxxxx


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp