Tino Sanandaji: Invandrares redan höga arbetslöshet ökar än mer

| 25 maj, 2020

Idag kom viktig ny data, med SCB:s arbetskraftsundersökning april är det äntligen möjligt att se krisens effekt på invandrare.

I början av krisen gissade jag att det skulle drabba invandrare hårdare, dels då de är mer konjunkturkänsliga och dels då denna slog extra hårt mot servicesektorn. Även om månadsdata bör tolkas försiktigt är effekten slående.

Invandrares redan höga arbetslöshet ökar än mer, och gapet i sysselsättning är högre än det varit i femton år. Utöver alla som förlorat anställning har utrikes födda småföretagare blivit färre. Värst är raset i arbetade timmar, en kombination av färre sysselsatta och att många som inte avskedats är hemma.

SCB skriver: ”Kraftig nedgång på arbetsmarknaden” ”Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2020 till i genomsnitt 143,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 11,2 procent jämfört med motsvarande månad året innan”

Invandrares arbetade timmar verkar fallit dubbelt så snabbt. Vi får se när raset på arbetsmarknaden är över, Dagens Industri kommenterar: ”Mörk höst väntar på arbetsmarknaden. Arbetslösheten steg i april till 7,9 procent. Både SCB-statistiken och det stora antalet permitterade skvallrar dock om ett stort mörkertal. Hösten kommer av allt döma att bli deppig”

Samtidigt pågår arbetet med ny migrationsöverenskommelse, där MP, C och delar av S pushar för ännu generösa migration. Ska vi fortsätta höra att Sverige har ”arbetskraftsbrist” och måste ta in fler lågavlönade diskare från Bangladesh medan det råder massarbetslöshet i förorten?

Tino Sanandaji på Facebook


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: