Dagliga arkiv: 31 maj, 2020

Varför är Folkhälsomyndigheten ‘sist på bollen’ trots 500 anställda och 430 miljoner?

‘Vad fan får vi för pengarna’ när hundratals anställda och hundratals miljoner kr på Folkhälsomyndigheten (FHM) hela tiden ligger steget efter alla andra och konsekvent vägrar minimera dödlighet och sjuklighet? Varför? Det finns flera tänkbara orsaker: 1) FHM verkar präglas av byråkrater och ‘skrivbordsmänniskor’ som befinner sig långt från verkligheten. Det är duktiga på att leverera rapporter med… Läs mer »

TROVÄRDIGHET. Inga dödsfall rapporterar Folkhälsomyndigheten. 5 nya dödsfall rapporterar Region Skåne

Ni får själva avgöra Folkhälsomyndighetens trovärdighet. De rapporterar NOLL dödsfall senaste dygnet. Samtidigt rapporterar  Region Skåne FEM nya dödsfall senaste dygnet enligt uppgifter till Kvällsposten. Omni: “Inga nya dödsfall har rapporterats in senaste dygnet, visar Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik. Senaste gången Sverige hade ett dygn utan rapporterade dödsfall var 13 mars. – I dag har vi inga inrapporterade dödsfall,… Läs mer »

Christopher Jarnvall: Till slut brast det för regeringen…

“Proppen gick ur fullständigt i veckan. Regeringens popularitet föll som en sten och myndigheterna följde efter. Sifo mätte det hela och kallade nedgången ”signifikant”. NB Nyhetsbyrån skrev om det igår. Regeringen och framför allt Folkhälsomyndigheten har präglat mediebilden sedan mitten av mars och all opposition har i princip varit tyst. Och förtroendet för regeringen – som legat i… Läs mer »

Johan Westerholm: Så svagt leder regeringen krisarbetet

Förvirringen, och det bitivis höga tonläget kring genomförandet av tester mot Coroana-viruset aktualiserar behovet av att tillsätta en Corona-komission i fokus. Det blir mer och mer uppenbart att regeringen inte behärskar de styrsystem som de har i sin hand och att de inte ens läser de handlingar som expertmyndigheterna förser statsråden med. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Stöd… Läs mer »

PATRIK ENGELLAU: En tudelad nation

“Min vän allmänläkaren har på senare år gradvis blivit alltmer deprimerad över vad som håller på att hända i Sverige. Han säger att det känns som om förnuft, företagsamhet och sunda medelklassvärderingar – sådant som som en gång gjorde nationen framgångsrik och en förebild för en hel värld – blivit utraderat och förvandlat till oförmåga och pladder. För… Läs mer »

Ett blindstyre modell C

Mitt svar är att C-partiet kan bidra med att lägga ned landstingen. Vid sidan om att tjogtals C-politiker då förlorar sin försörjning kan resultatet bli en smidig statlig upphandling av vårdenheter med betydligt färre och effektivare byråkrater. Bra för skattebetalarna. Bra för vårdens personal. Men inte för C-politikerna. Torsten Sandström, professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet anti-pk-bloggen… Läs mer »

Stor ökning av öppet arbetslösa och sökande i program sedan starten av Coronakrisen

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden speglas inte fullt ut i arbetslöshetsstatistiken  från AKU. Däremot visar andra indikatorer på området tydliga effekter redan tidigt under krisen, däribland antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 27/5 2020 Coronautbrottet har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Krisen avtecknar sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel, inköpschefsindex och anställningsplaner. Klicka på… Läs mer »

Carolin Dahlman: Låt inte SD vinna på walk over

“Åratal av undvikande, förnekande och föraktande har gett SD en drömsits. Och tyvärr gett Sverige en ohållbar migrationspolitik som genast måste rättas till. Den migrationspolitiska kommittén fortsätter sitt arbete för att ta fram en ny flyktingpolitik, men partierna står långt ifrån varandra. Frågan är känslig och har varit det under mycket lång tid, vilket tyvärr har fått svåra… Läs mer »

HEDERSKULTUR. Vissa säger maffia, själva kallar de sig problemlösare

“Kvartal kan här publicera ett utdrag ur journalisten Johanna Bäckström Lernebys nya reportagebok ”Familjen” (Mondial förlag). Under mer än ett decennium har Johanna Bäckström Lerneby följt familjen som här kallas Al Asim från Angered utanför Göteborg. Nu berättar hon om hur de kontrollerat en hel förort med 50 000 invånare genom omfattande brottslighet och att skrämma vittnen till… Läs mer »

KUNSKAPERNA I SVENSKA SJUNKER BLAND INVANDRARE

“Från de partier som drivit på invandringen heter det att integrationen ska ordnas genom att de som kommer ska lära sig svenska. I verkligheten sjunker kunskaperna i svenska dramatiskt. En tredjedel av de som läser svenska som andraspråk, SVA, underkänns. Dessutom är bara hälften av lärarna som undervisar där behörighet, enligt granskning från Sveriges Radio. Och utvecklingen går… Läs mer »

Trots regeringens varning om diskriminering – Danmark håller gränsen stängd mot Sverige i sommar

“Från den 15 juni öppnar Danmark gränsen för turister från Island, Norge och Tyskland. Men svenska turister stängs ute trots att den svenska regeringen tidigare varnat de danska kollegorna att inte diskriminera. – Från svensk sida understryker vi det som också EU-kommissionen har sagt, att det inte ska vara en diskriminering av olika länder, har utrikesminister Ann Linde (S),… Läs mer »

Johan Westerholm: Ibn Rushd ingår i Muslimska brödraskapets fasta struktur – avslöjade av sina egna stadgar

Studieförbundet Ibn Rushd försäkrar omvärlden att de inte har några kopplingar alls till det Muslimska brödraskapet. Men det räcker med att gå in i deras och andras egen dokumentation, som till exempel stadgar och samägande, för att sluta sig till att banden med Brödraskapet är fasta och långtgående. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det… Läs mer »

Flertal vuxna män i stort slagsmål i Osby

Under lördagseftermiddagen utbröt ett som polisen dömer som stort slagsmål i Osby i norra Skåne. Uppringaren som larmade polisen sade att upp mot tio personer skulle vara involverade i slagsmålet. Enligt polisen så var uppgiften om vart bråket ägde rum lite oklara men när en patrull kom till orten så tog de reda på vart slagsmålet ägt rum.… Läs mer »