KUNSKAPERNA I SVENSKA SJUNKER BLAND INVANDRARE

| 31 maj, 2020

Både blå och röda regeringar talar om hur viktigt det är att lära sig svenska för att klara av att leva väl i landet, integreras och försörja sig själva. Men i praktiken klarar allt färre av att lära sig svenska. Foto: MostPhotos.

“Från de partier som drivit på invandringen heter det att integrationen ska ordnas genom att de som kommer ska lära sig svenska. I verkligheten sjunker kunskaperna i svenska dramatiskt.

En tredjedel av de som läser svenska som andraspråk, SVA, underkänns. Dessutom är bara hälften av lärarna som undervisar där behörighet, enligt granskning från Sveriges Radio.

Och utvecklingen går dessutom åt fel håll. År 2006 fick 80 procent av eleverna godkänt. Sedan dess har andelen godkända elever stadigt minskat.

Extra allvarligt är det faktum att cirka 40 procent av de elever som läser SVA är födda i Sverige. Ändå klarar de inte av att lära sig svenska.”

SAMTIDEN


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •