Varför är Folkhälsomyndigheten ‘sist på bollen’ trots 500 anställda och 430 miljoner?

‘Vad fan får vi för pengarna’ när hundratals anställda och hundratals miljoner kr på Folkhälsomyndigheten (FHM) hela tiden ligger steget efter alla andra och konsekvent vägrar minimera dödlighet och sjuklighet?

Varför?

Det finns flera tänkbara orsaker:

1) FHM verkar präglas av byråkrater och ‘skrivbordsmänniskor’ som befinner sig långt från verkligheten. Det är duktiga på att leverera rapporter med abstrakta och teoretiska resonemang, men oförmögna på att tillämpa dessa i verkligheten.

2) FHMs högsta ledning framstår dessutom vara i otakt med samma verklighet. Generaldirektör och statsepidemiolog har alltför ofta fel i sina bedömningar och svarar undvikande med bortförklaringar och ogrundade påståenden på kritiska frågor.

3) FHM framstår alltmer som inte gjort hemläxan ordentligt inför en pandemi trots flera rapporter. Rapporter i all ära, men de hanterar inte verkligheten, utan det krävs handling i tid snarare än i efterhand.

4) FHM verkar förlita sig på teoretiska modeller och beräkningar istället för empiriska data. FHM har varit ovillig att samla data från första början.

5) Kritiska forskare har skrivit att FHM består av “…tjänstemän utan talang att förutspå eller begränsa epidemin måste de folkvalda gripa in med snabba och radikala åtgärder…”, vilket återspeglas i att det i princip inte finns högaktiva och välrenommerade forskare på FHM (se punkt 1 ovan). Kan bekräftas genom att söka på för- och efternamn HÄR. Flera av de kritiska forskarna är däremot mycket aktiva och välrenommerade internationellt.

6) FHM verkar ha otillräcklig kunskap om ‘forskningsfronten’ när det gäller pandemier som lett till senfärdighet, beslutsångest och handlingsförlamning. Kan troligtvis förklaras av bristen på högaktiva och välrenommerade forskare på myndigheten som är uppdaterade på ‘forskningsfronten’.

7) FHMs verkar ha hamnat i en återvändsgränd där utvecklingen skenat i fel riktning när det gäller dödlighet på grund av prestigetänkande och ‘revirpinkande’, dvs det finns en ovilja till självrannsakan och lyhördhet. Både generaldirektör och statsepidemiolog har varit raljanta vid flera tillfällen.

8) Vetenskaplig osäkerhet inför COVID-19 har bemötts med ovetenskaplig självsäkerhet. Det har lett till stort lidande och massdöd i samhället på den omvända logiken att ta det ‘osäkra för det säkra’.

FHM med dess inkompenta ledning, högvis med byråkrater och ‘skrivbordsmänniskor’ blev tagna på sängen’ trots att de är hundratals anställda och hundratals miljoner i anslag årligen.

Att dessutom hävda att ‘flockimmunitet’ inte är ett mål med strategin, utan en bi-effekt av den s k strategin ter sig onekligen osannolikt när dödlighet och sjuklighet inte minimerats.

Att FHM medvetet dessutom bryter mot egna mål i pandemistrategin gällande dödlighet och sjuklighet är cyniskt och borde få allvarliga straffrättsliga konsekvenser.

I vliket annan verksamhet eller sammanhang än FHM är vållande till annans död eller dråp helt i sin ordning?

Folkhälsomyndigheten (FHM) verkar tyvärr hela tiden vara ‘sist på bollen’ med förebyggande åtgärder när det gäller COVID-19 trots hundratals anställda och hundratals miljoner i anslag varje år.

Göran Svensson, forskare i internationell management – skriver som privatperson om aktuella samhällsfrågor  

nordavia


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Författare: Göran Svensson

är internationellt verksam forskare och forskningsledare inom Business & Management – skriver som privatperson ‘pang på rödbetan’ om aktuella samhällsfrågor ‘utan krusiduller’ (nordinavia.se)

1 En tanke på “Varför är Folkhälsomyndigheten ‘sist på bollen’ trots 500 anställda och 430 miljoner?

 1. wlodek stankiewicz

  Det rader mycket förvirring kring begreppet “flockimmunitet”. Pressen och gemene mannen använder det inte på samma sätt som FHM. I epidemiologin, HIT (herd immunity threshold), det som Tegnell kallar “flockimmunitet” betyder bara en brytnings punkt där epidemin slutar att växa exponentiellt och blir mer konstant eller fallande fenomen. FHM strategi, aldrig uttryckt explicit, är att alla skall bli infekterade i “lagom” takt. Om all blir infekterade, frisknar till och blir immuna ( de tycker inte om alternativa utgångar som död eller kroniskt sjukdom), då blir det slut på covid i Sverige. Sverige har uppnått HIT den 11 April men sjukdomen är fortfarande här och faller inte snabbt.

  “Att dessutom hävda att ‘flockimmunitet’ inte är ett mål med strategin, utan en bi-effekt av den s k strategin ter sig onekligen osannolikt när dödlighet och sjuklighet inte minimerats.”

  Här beskriver första användning av ordet “flockimmunitet” den situationen när mer eller mindre all är immuna. Däremot Tegnell säger bara att flock immunitet tröskeln kommer att passeras när all har haft sjukdomen och det är sant. FHM är säker medveten om begreppsförvirringen och hade kunnat rätta till det och även explicit uttrycka “dagens strategin”.

Kommentarer är stängda.