Jon Tallingers kamp börjar ge resultat

Betty Malmgren (M) skriver i en skriftlig fråga till Lena Hallengren att det är oacceptabelt att en granskning rörande huruvida äldre på särskilda boenden får den och behandling de behöver. Däribland syrgas. Detta med anledning av det direktiv som skickats ut till landets läkare om att äldre av någon anledning på förhand bestämdes att inte klara en intensivvårdsbehandling/syrgasbehandling. Därmed hävdade man att morfin istället skulle ha en bättre symptomlindrande effekt. 

Jon Tallinger, läkare och specialist i allmänmedicin tog upp kampen för äldre och svaga. Han har stor erfarenhet av palliativ vård, men tog tjänstledigt från den dagen han fick det direktiv som sa att äldre och svaga inte skulle ges någon syrgasbehandling. Kampen för att människor, oavsett ålder, ska få tillgång till syrgas, var viktigare. För att understa vad som pågår använder han begreppet senicid för att åskådliggöra att svenska staten i akt och menig tar livet av äldre, funktionshindrade och andra svaga. Ett sätt att ”rensa” bort Coronaviruset men också de grupper S-politiker ser som en belastning för samhället. Vi minns Annika Strandhälls kommentar: Det är våra äldre som kostar samhället. 

Även Markus Wiechel (SD) har i en skriftlig fråga till Lena Hallengren (S) påpekat det som Betty Malmgren (M) nu gör. Att äldre och andra svaga grupper sorters bort genom att ges det andingshämmande läkemedlet morfin istället för livräddande syrgas. 

Det vi ser hända i Sverige som ett dirket resultat av de direktiv som gått ut är att människor kvävts till döds och ännu gör just på grund av att de inte får syrgas. Samtidigt har ansvariga myndigheter, media och regeringen med Stefan Löfven i spetsen, aktivt försökt att sopa det Jon Tallinger sagt under mattan genom att helt ignorera honom och hans kamp. På så sätt har man vilselett svenska medborgare, under tiden har äldre och andra svaga avlidit i massor i Covid-19. 

Lena Hallengren (S) har på direkta frågor om varför äldre och svaga dör i massor förklarat det med att de förmodligen inte skulle överleva en intesivvårdsbehandling. Angående varför syrgas inte ges har hon bara sagt att hon inte vet och att hon inte fått någon förklaring på varför inte syrgas ges. Hon uppför sig istället som att vara förvånad över att inte syrgasbehandling finns tillgängligt på äldreboenden. 

Jon Tallinger

De som vittnat om att människor plågas ihjäl, har sonika sparkats från tjänst, så om sjuksköterskan Latifa Lövenberg. Liksom Jon Tallinger gick hon ut media och berättade om hur äldre nekades syrgas och tillföljd av det kvädes till döds. Det kan knappats ha undgått en Lena Hallengren. Inte heller den video en dotter publicerade på sociala medier som visade hur henens mamma sakta kvädes till döds. Vittnesmålen finns för alla att ta del av, även Lena Hallengren, FHM och inte minst Sveriges statsminster. 

Det är bra att nu både M och SD ställer Lena Hallengren, ja hela den apparat som står bakom att det får den ena dagen till den andra, plötsligt blev legitimt att aktivt neka dem som behövde, livsuppehållande vård. Frågan är om det leder till något? För dem som avlidit och mist sina anhöriga, kommer det här uppvaknandet sent, men kanske hinner vi rädda framtida offer. 

Länk till SD´s skriftliga fråga


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *