Emeritusprofessor Hugo Lagercrantz säger: “Det räcker nu, avsätt Tegnell och Hallengren”

| 4 juni, 2020

Emeritusprofessor Hugo Lagercrantz vid Karolinska institutet skriver idag en debattartikel där han menar att det räcker, att det nu är hög tid att avsätta Tegnell och Hallengren från sina poster. Han menar att om dessa varit verkställande direktörer och under lång tid endast producerat röda siffror så hade de fått gått, eller om de varit fotbollstränare och förlorat match efter match så hade de fått sparken. Så nu är det tid att de försvinner från rampljuset och ersätts med några som är mer kunniga och ansvarstagande personer.

Hugo Lagercrantz menar i sin debattartikel att den svenska strategin för att bekämpa Coronapandemin skiljt sig så avsevärt från andra länders strategier och det har bidragit till att Sveriges dödstal i förhållande till folkmängd varit de bland de högsta i världen vissa veckor. Han skriver att tre gånger fler har dött i Sverige av covid-19 än i alla de andra nordiska länderna tillsammans. Han fortsätter med att smittspårningen kom i gång alldeles för sent. Att användning av munskydd, med vissa undantag på sjukhus, har avvisats.

Och att den förre statsepidemiologen Johan Gieseckes övertro på att flockimmunitet skall rädda oss har styrt FHM.
Nu menar Lagercrantz att de ansvariga måste nu ställas till svars och entledigas från sina poster. Men i detta fallet är det förvånansvärt få experter och journalister som har, såvitt han känner till, krävt de ansvarigas avgång för misslyckandet att trycka tillbaka coronapandemin. I samband med Macchiarini-skandalen avsattes universitetskanslern och rektor, en dekanus samt flera ledamöter i den medicinska Nobelförsamlingen avgick från sina positioner. Under 1990-talet och i början 2000-talet avsattes ofta klinikchefer och sjukhusdirektörer när de misslyckats.

Men nu verkar det inte finnas någon ansvarig som får avgå. Nu så verkar ingen ifrågasätta Tegnell eller för den delen Hallengren.
Vad beror detta på, är det rädsla för att säga sanningen om att dessa har misslyckats med sina uppdrag eller är det för att det inte skulle finnas några ersättare för dem?
Enligt Lagercrantz finns där de som kan ersätta dessa. Björn Olsen är en som tidigt varnade för smittspridningen av covid-19. Enligt Lagercrantz borde han kunna bli en utmärkt statsepidemiolog i stället för Anders Tegnell.

Han är professor i infektionssjukdomar och väl kompetent för tjänsten. Likaså borde inte Hallengren vara så svår att ersätta enligt Lagercrantz, en utmärkt kandidat till socialminister i stället för Lena Hallengren kunde vara Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson. Han är läkare och Lagercrantz tror att han inser vilka experter man i första hand skall vända sig till och vad som är politiskt möjligt. Dessutom så samverkar Centerpartiet redan med regeringen och då borde det inte så svårt att ta in honom i denna. ((min kommentar) Sen så kommer även det att visa vilken sida Centerpartiet står på.)

Dessutom så har Anders W Jonsson redan uttalat sina åsikter då han på DN debatt krävt fler tester, återupptagande av aktiv smittspårning, tillfällig förändring av smittskyddslagen med anmälningsplikt av covid-19, säkerställande av att smittkedjor bryts och ökade möjligheter för regionala insatser. I dessa frågor anser Hugo Lagercrantz att han har rätt och därmed är rätt person att överta socialministerposten från Hallengren. För som sagt var där krävs andra personer på dessa platser efter dem som sitter där nu och som så kapitalt misslyckats med sina uppdrag.

https://www.expressen.se/debatt/det-racker-nu-avsatt-tegnell-och-hallengren/