Förtroendet för FHM och regeringen rasar i ny undersökning, man kan säga “upp som en sol ner som en pannkaka” i deras hantering av Coronapandemin

| 4 juni, 2020

Upp som en sol ner som en pannkaka kan man sammanfatta Novus undersökning om regeringens, Folkhälsomyndighetens och MSB:s förtroende hos det svenska folket i deras förmåga lämna svar på folkets frågor. Enligt Novusundersökningen så har andelen som har högt eller mycket högt stöd för regeringen, FHM och MSB föga förvånande minskat med 20 procentenheter. Detta beror enligt Thomas Sjöström VD för Novus på att allmänhetens krav på information ökat.

Och nu krävs enligt honom ett annat sätt att hantera pandemin och informationen om den. Det krävs svar på varför dödstalen på äldreboendena har varit så stora, varför inte vårdpersonal började testades tidigare och varför inte FHM ansåg att skyddsmaterial var nödvändigt på äldreboenden i ett tidigt skede. Frågor på hur utbredd smittan är och hur äldre måste stanna hemma. Frågor som varken regeringen eller FHM besvarat eller velat besvara.

Undersökningen visar att regeringens stöd minskat från 63 procent i april till 45 procent i juni. Att FHM:s stöd minskat från 73 procent i april till till 65 procent i juni. Och att MSB:s stöd minskade från 57 procent ned till 48 procent under samma tid. Däremot har stödet för sjukvården och skolan under samma tid ökat något, i sjukvårdens fall från 80 till 84 procent och i skolans fall från 44 till 45 procent. Thomas Sjöström tror att detta fall i förtroende för regeringen kommer att innebära att den så kallade ”borgfreden” som tidigare rått under Coronapandemin nu är slut.

Och då kommer regeringen att få svara på många av de frågor som uppkommit under pandemins gång och svara på varför de inte vidtagit fler åtgärder än vad de gjort. Då kommer de kanske att få stå till svars för att de lämnat över ansvaret till FHM istället för att själva ta ansvaret för Sveriges agerande under pandemin. Om oppositionen agerar på rätt vis så får Stefan Löfven, Lena Hallengren, Magdalena Andersson och de övriga i regeringen besvara många frågor varför de varit så senfärdiga med sina åtgärder för att minska pandemins förstörande av Sveriges ekonomi.

Kanske nu så får vi svar på alla de frågor som vi har varför regeringens hanterande av pandemin var så naiv från början fram till dags dato.
Kanske så får vi de svar vi väntat på ända sedan början av året varför Sverige var tvunget att gå din egna väg i bekämpandet av pandemin och om denna vägen är den som gjort att Sverige ligger i den negativa toppen av flest antal döda per tusen medborgare?
För jag är övertygad om att vi är många som har frågor varför Sverige sticker ut så markant som de gör nu igen i sin hantering av kriser som drabbat landet.

https://svt.se/nyheter/fortroendet-for-regeringen-och-folkhalsomyndigheten-rasar-i-ny-undersokning

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •