Ett stort grattis till dig, Sverige 

| 6 juni, 2020

Idag firar vi dig. Du vackra, du sköna land. Du må vara en aning tilltufsad men du står pall för virusets framfart, för vänsterextrema med budskapet om att polisers liv inget är värt, för otryggheten, för äldre som sviks intill döden. För så mycket elände. Du plågas men du står kvar. 

Du stammar från blod, svett, tårar och skratt.  Det är därför du står stark när det stormar som värst. Vi är många som i generationer sett din själ och din kraft. Den är vi tacksamma för. Tillsammans med dig kommer vi rida alla stormar vi ställs inför. 

Många svenska medborgare har inget förhållande till din dag, Sverige. Många undrar nog varför du beskriver dig som bäst i världen men samtidigt säger att du inte är värd att fira. Varför du ens ska firas? Många andra anser att din dag är exkluderande. De som tänker så samlas kanske idag för att visa missnöje för dig. Bry dig inte om dem. Många känner en stor glädje idag. 

Du är vår fasta mark att stå på. Du ger oss fasta punkter i en alltmer hotande omvärld. Du vet att det idag finns många saker som skiljer oss medborgare åt, men du vet också att vi kan finna det som förenar oss i din nationaldag.. Du är Sverige och du är vår gemensamhet genom språket, din blågula flagga, din nationalsång, dina fri- och rättigheter och din demokrati. Vi kan alla, om vi vill enas, oavsett kulturell härkomst, runt dig Sverige. 

Till mångas glädje har din nationaldag ändå kommit allt bli alltmer viktig. Numera är din dag, den 6 juni, både din nationaldag, svenska flaggans dag och en salutdag. 21 skott kommer avfryas från Skeppsholmen i Stockholm som en hedersbetygelse på att du är vår nation, vårt land. Må skotten runga över hela ditt land. 

Må de överösta de som vill tona ner att du är en nation. Ett land som heter Sverige. De som hellre vill ha kulturer än länder och nationer. Som traktar efter ett nationslöst land med en slags världsregeringen. Eller de som hellre vill att du ska omvandlas till ett kalifat med en ledare som gör anspråk på en religiös såväl som politisk överhöghet. 

Sverige, du vet bättre. Det vill jag tro och hoppas på. Du kämpar och upprepar att det finns ingen motsättning mellan att bejaka och ära dig och samtidigt ha viljan att hjälpa dem som kommer utifrån och behöver din trygghet. 

Kärleken till dig vill du ska vara självklar, lika självklar som din hjälp och tröst till andra är det. Du vill engagera dig i världen utanför, och med nationen som instats också kämpa för de värden du vunnit: Demokrati, lika värdighet åt alla och trygghet. Du förstår att ingen nation är statisk. Dina landsgränser förändras, liksom din befolkning gör över tid, men din själ, din identitet, den som format och formar just dig, den vill du bevara. Nationaldagen är ett bevis på det. 

Sverige du saknar verkligen inte problem. Problemen är många och svåra att lösa. Vissa hatar dig och ägnar mycket tid åt att smutskasta dig. De tycks inte kunna förstå att det är aningslösa och ansvarslösa politiker som skapat de svåra problemen. Vi har mycket att göra för att du ska bli riktigt stark igen: Öka tryggheten, göra något åt motsättningarna och hatet för att klara av att ge alla som lever här goda möjligheter att kunna leva i ditt land. 

Att fira din dag är glädje. På din dag firar vi den plats på jorden vi fått genom dig och bejakar den gemenskap och de värden som generationer före oss byggt här. Vårt vackra språk, vår kultur och den historia som format dig och oss till det land du är och de svenska medborgare vi är. 


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp