INSÄNDARE. Marit Fairey: Stefan Löfvens analys av den svenska coronastrategin? Att han måste rädda sin regering!!

| 16 juni, 2020

Amanda Sokolnicki på Dagens Nyheter (låst);

LÖFVEN VILL INTE SÄGA ATT STRATEGIN HAR MISSLYCKATS – MEN KAN REDAN NU BERÄTTA ATT DET INTE VAR HANS FEL!!! ??

Stefan Löfvens analys av den svenska coronastrategin?
Att han måste rädda sin regering!!

”Vi vet ännu inte.” ”Vi är mitt uppe i krisen.” ”Låt oss avvakta.” Stefan Löfvens besked i söndagens ”Agenda” var att det inte går att säga att den svenska strategin har misslyckats.

Däremot kan han redan nu meddela att det i så fall inte var hans fel.

För Löfven påpekar att det visserligen är ett problem att så många har dött inom äldrevården, men ”det har inte med strategin att göra”.

Sverige valde en strategi som gick ut på att ha mjukare rekommendationer, och skydda riskgrupperna. Men när det senare nu har misslyckats har det ingenting med strategin att göra? Det är en unik logik.

Och alla de omständigheter som visar att Sverige har större problem än många andra? Dem ger han inte mycket för. Att just svenskar inte är välkomna att resa över gränserna tycks inte vara en signal om någonting alls. Redogörelser om att smittspridningen är högre än i grannländerna avfärdar han också med att det är att betrakta som en ögonblicksbild. I stället hänvisar han till att dödstalen nu sjunker – utan att uppge från vilka nivåer.

Nej, han hade nämligen kommit till studion med ett annat budskap: att ansvaret för de många dödsfallen faller på kommuner vars äldreboenden inte håller måttet.

Då hade vi sluppit bli förvånade över den äldrevård som redan var ett faktum.

”Fyra av tio följer inte basala hygienrutiner”, uppger han och adderar att regeringen inlett utbildningsinsatser för att rå på detta efter att mätningen presenterades i våras. Men det som framkom är ingen nyhet. Sveriges Kommuner och Regioners undersökningar visar tvärtom att rutinerna har förbättrats jämfört med tidigare år. Detta – som Löfven nu försöker beskriva som en överraskning – var själva förutsättningen för den strategi han valde.

På samma sätt var de ickeexisterande beredskapslagren av skyddsutrustning regionernas ansvar – men likväl förutsättningen för regeringens strategival. Att den akuta bristen på skyddsutrustning kombinerades med en större smittspridning än i många andra länder gjorde att man tvingades prioritera att skyddsutrustningen nådde sjukvården, medan kommunernas äldreboenden fick vänta på hjälp.

När statsepidemiolog Anders Tegnell i P1 tidigare sa att han inte fått några bra argument för vad man skulle ha vunnit på att stänga ner samhället i inledningsskedet – som många andra gjorde – så är detta ett av svaren: Vi hade hunnit inventera, bedöma vilken kapacitet som fanns för att genomföra en idé som var relevant i teorin. Och regeringen hade fått tid att ta det helhetsansvar som den nu inte klarade av, och kanske kunnat besvara frågan: Är Folkhälsomyndighetens idéer möjliga att genomföra så som Sverige fungerar i dag?

Då hade vi sluppit bli förvånade över den äldrevård som redan var ett faktum. Och kanske hade det räddat liv.

Efter söndagens akrobatiska intervju dröjer sig också en olustig fråga kvar: Om Löfven inte betraktar de svenska dödstalen som ett misslyckande av strategin, och pandemin kommer in i en andra smittfas, ska vi då alltså nöja oss med ett liknande resultat igen? ??

Marit Fairey


DONERA TILL OSS

Stöd yttrandefriheten och det fria ordet.

PS har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje skänkt krona är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •