Anders Tegnell: Använd inte fläktar på äldreboenden

| 23 juni, 2020

Har inte tillräckligt med gamla dött i Sverige under Coronapandemin Tegnell?
Ja den frågan kan man verkligen ställa sig efter hans sista uttalande där han säger och Folkhälsomyndigheten går ut med rekommendationer att inte använda fläktar för att kyla ner de boende på äldreboendena.
Så hur menar Tegnell de gamla och sköra ska klara en värmebölja om boendena inte får använda fläktar att kyla ner de allmänna utrymmena på dessa boende?
Han kommer inte med några rekommendationer om detta utan bara om att inte använda fläktarna som inköptes den varma sommaren 2018.

Och Tegnell verkar inte heller särskilt orolig över äldrevårdens förmåga att mildra konsekvenser både för en värmebölja och för Coronapandemin.
Men kommer äldrevården att klara av värmevågen som nu speciellt sveper över de norra delarna av Sverige?
2018 så klarade de inte av det innan fläktar införskaffades och de kunde åtminstånde ha ett rum nerkylt på boendena. Och innan dess så dog över 600 personer på boendena just på grund av värmeböljan. Men om nu äldreboendena ska följa FHM och Tegnells påbud så går det inte att göra de åtgärderna, detta eftersom många boende fortfarande sitter isolerade på sina rum för att där finns smitta där de bor.

Så ska de gamla ännu en gång lämnas åt sitt öde Tegnell, har du nu liksom du gjorde innan med dina uttalanden om att det inte behövdes skyddsutrustning på äldreboende lämnat en dödsdom till dem som du sagt vi skulle skydda med alla medel?
Enligt en forskaren som tidigare har arbetat på uppdrag av Folkhälsomyndigheten så är många av de vanliga råden vid en värmebölja inte tillämpbara under en virusspridning och därför skulle en ny sommar som den 2018 kunna få fler konsekvenser.
Så varför är du inte mer orolig över de gamlas hälsa nu när sommaren redan är varm på många håll?
För mycket lite har ändrat sig sedan 2018, något som Socialstyrelsen utvärdering av 2018 års värmebölja visar.

Socialstyrelsen uppgifter visar också att ungefär 15 procent av alla kommuner saknar beredskapsplan för höga temperaturer på äldreboenden.
Och hur ser det ut då om man lägger till en kris till för dem att hantera, kommer de då att klara det bättre kan man fråga sig?
Stina Hovmöller enhetschef på Socialstyrelsen säger: “Vi vet inte hur beredd man är på att hantera kombinationen pandemi och höga temperaturer.”
Hon tillägger: “Men vi vet heller inte att man inte är beredd.”
Men som sagt var Tegnell är inte orolig då han säger: “Allt som ska finnas på plats redan nu för covid-19 måste fortsätta att finnas på plats när det blir varmt. Precis som alla åtgärder som man har förberett för när det blir varmt ska finnas på plats.”

Han fortsätter sen med att säga: “Och möjligen kan de krocka någon enstaka gång och då får man fundera igenom hur man löser precis det.”
Enligt Tegnell så kan de gamla fortfarande få svalka då fläktarna kan användas på deras egna rum.
Men Tegnell, tror du inte de skulle ha använts på det viset om kommunerna hade skaffat in fläktar till alla de boende?
Tyvärr så har inte kommunerna haft råd med sådana investeringar på många håll då de ansetts som onödiga investeringar när där funnits statliga sparkrav på kommunerna.
Så vad ska kommunerna och de äldre göra Tegnell?
Jo, nu ska de helt plötsligt följa WHO:s råd om att uppsöka en kyld offentlig plats vid värmebölja.

Men hur ska de gamla och sköra kunna göra det Tegnell, när du satt äldreboendena i karantän?
När du sagt att de ska hålla social distans och helst inte vara bland andra än dem i sin egen ålder, och dem som är i samma kategori av riskgrupp som de själva är?
Så hur ska du ha det Tegnell, ska vi sluta lyssna på ditt svamlande och lyssna på WHO eller ska vi fortsätta följa dina svamlande råd?
Så jag frågar än en gång Tegnell om inte tillräckligt av de äldre dött denna våren i covid-19, utan att du nu vill att de ska dö av värmeslag också?
Jag frågar också hur många liv du vill ha på ditt samvete innan du inser att du Tegnell och FHM inte har hjälpt dem du sagt du ville skydda?

Så är det så konstigt att omvärlden stängt ner för svenskarna och deras resor, är det så konstigt att länder såsom Tyskland och Norge kräver två veckors karantänvistelse efter att Sverigeresenärer kommit hem till sina länder?
Är det så konstigt att vi i Sverige har lika stora dödstal per capita som länder såsom USA och Brasilien?
Är det så konstigt att FHM nu inte längre varnar för en andra våg av smitta i Sverige längre?
Nä, det är inte alls konstigt, för vi kommer inte att bli av med smittan innan nästa våg kommer, vi kommer att fortsätta ha höga dödstal ända tills ett möjligt vaccin kommer och vi svenskar kommer att fortsatt vara paria i många länder innan myndigheter och regering visar att de tar covid-19-smittan på allvar.

https://www.expressen.se/nyheter/tegnell-vill-stoppa-flaktar-pa-aldreboenden/?fbclid=IwAR0iIZciIYS1XPKop2u3mGt0EJqy-RHQhs4HdgOgQOnOqaMNOuT63EXIsSY
https://tt.omni.se/varmevag-utmanar-coronapressad-aldrevard/a/XgPqRE

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •