Ringhals 1 återstartas i sommar

| 23 juni, 2020

Vattenfall avtalar med Svenska Kraftnät att driva Ringhals 1 i sommar – för elnätets skull

Efter midsommar kommer Vattenfall att återstarta reaktorn Ringhals 1 enligt ett särskilt avtal med Svenska Kraftnät, SvK.

Med vårens utomordentligt låga elpriser har det inte varit affärsmässigt möjligt att återstarta reaktorn inför sommaren efter ett tidigare driftuppehåll med serviceåtgärder. Planeringen har varit att återstarta Ringhals 1 senast efter sommaren 2020 och driva reaktorn fram till årsskiftet 2020-2021 då den kommer att stängas av permanent. Det ändras nu i och med en särskild överenskommelse med Svenska kraftnät som ansvarar för kraftsystemets stabilitet.

”En av kärnkraftens styrkor är dess planerbarhet. Det ger kärnkraften en stabiliserande effekt på elförsörjningen i våra elnät för en jämn elförsörjning. Våren har inneburit mycket höga vattenflöden inom vattenkraften och blåst som gynnat en betydande vindkraftsproduktion. Samtidigt behöver elnätet en betydande andel planerbar elproduktion som inte fluktuerar med regn eller blåst. När vi fick frågan från Svenska Kraftnät ville vi förstås anstränga oss för att hjälpa till. Vi planerar därför att återstarta Ringhals 1 i sommar enligt det marknadsmeddelande vi lämnat”, säger Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls produktionschef.

Sommartid stängs vanligtvis flera reaktorer ned för planerad service eftersom elbehovet då är lägre än under de kyliga vintermånaderna. Sommaren 2020 är inget undantag och sådana här s k revisionsavställningar planeras långt i förväg.

”I ett utsläppsperspektiv är det inte alls ogynnsamt att köra mer kärnkraft även på sommaren, kärnkraften har utomordentligt låga CO2-utsläpp.”

Att med kort varsel besluta att återstarta Ringhals 1 tidigare än vad som var tänkt har naturligtvis konsekvenser för personal- och resursplanering. Ringhals måste ta särskild hänsyn till hur det kan påverka drift och underhåll av övriga reaktorer liksom det kommande avvecklingsarbetet av Ringhals 1 och 2. Men Vattenfalls medarbetare har ansträngt sig hela våren för att upprätthålla stabil drift och säker elleverans mitt uppe i Corona-pandemin och kommer även att lösa uppgiften att starta igång Ringhals 1 tidigare.

”Vi är väldigt stolta över vår personal inom alla kraftslag och eldistribution som jobbat så hårt under tidvis krävande omständigheter för att säkra elförsörjningen och vi är glada för att kunna göra en extra insats för nätstabilitet”, säger Torbjörn Wahlborg.

Av Vattenfalls pressavdelning.

Insänt av Carl-Erland


DONERA

Stöd oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje skänkt krona är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •