Var är Ygeman när Svenska kraftnät varnar för nedstängning av elförsörjningen av delar eller hela Skåne under veckor?

| 27 juni, 2020

Liberalerna Arman Teimouri och Louise Eklund frågar idag i en debattartikel var Ygeman tagit vägen nu när det råder akut elbrist i södra Sverige och elpriserna nu är uppe i 2 kronor/Kwh i de södra delarna av landet.
Vart har Ygeman som är den ansvariga ministern tagit vägen när vindkraftverken som han och Miljöpartisterna ställt sin tillit till står stilla?
För sedan flera år tillbaka råder det brist på el i de svenska storstäderna och södra Sverige är särskilt drabbat. Svenska Kraftnät som är distributören har stora problem att leverera den mängd el som behövs och flera skånska städer, bland andra Malmö, Eslöv och Trelleborg, har under det gångna året gått miste om stora företagsetableringar och företagsexpansioner på grund av elbristen.

Men trots det så har regeringen Löfven och då främst Miljöpartiet inte dragit sig för att förorda stängningar av för Sydsverige livsviktiga kärnkraftsreaktorer med hänvisning att där är en överproduktion av el i norra Sverige. Men hur denna el ska komma ner till Sydsverige, det kan de inte svara på. Enligt debattörerna lägger staten en död hand över skånsk och sydsvensk elproduktion och samtidigt misslyckas de med att skapa ett stabilt elnät för att förse Skåne med el, enligt dem är detta oacceptabelt. Och situationen i Skåne ser nu ut att kunna bli dramatiskt värre. I Svenska kraftnäts senaste kraftbalansrapport från i juni i år talar om en påtaglig risk för kritisk effektbrist med rullande strömavbrott. Halva Skåne i taget skulle, i dygns- eller i värsta fall i veckoskala, göras strömlöst för att undvika en kollaps av elnätet.

Och i kraftbalansrapporten går det att läsa att att vi inte kan lita på att grannländerna har någon el att sälja till oss när vårt behov är som störst. Den skånska elkrisen är ett av de främsta hoten mot tillväxt och välfärd i regionen.
Så var är Ygeman när vi kan stå inför en katastrof i elförsörjningen av Skåne och kanske hela Sydsverige?
Eller är det så att för honom och regeringen Löfven att Sverige slutar utanför Stockholms tullar?
För där har under lång tid varit larmrapporterna om att många företag inte kan göra nyinvesteringar, om att de kanske mot sin vilja tvingas flytta från Skåne på grund av bristen på el. Men trots detta så beskriver regeringen Löfven och Miljöpartiet denna allvarliga situation som lokal och övergående.

De skånska problemen beror till stor del på att politiska beslut gjort att produktionen av el i regionen har slagits ut. Sydvästlänken som skulle ersätta Barsebäck genom att föra över el norrifrån är ännu inte i drift. Debattörerna skriver att det är bra att framför allt vindkraften har ökat, men det är alldeles otillräckligt, i dag är Skåne helt beroende av tillförsel av el från norra Sverige. Men det fungerar inte eftersom ledningarna inte räcker till. Dessutom behövs mer el då till exempel transporter, elbilar och bussar blir fler för var dag som går.
Där vill jag då tillägga att visst är det bra att vindkraften ökat, men vad hjälper det när inte där är någon vind som kan driva dem, när det inte blåser så mycket utan snurrorna står still?
Endast en femtedel av Skånes elbehov produceras i regionen. När man till det lägger att staten misslyckats med att bygga kraftledningar så att Skåne kan försörjas från norra delen av Sverige, har krisen blivit akut, något som vi påtalat för statens representanter, såväl länsstyrelsen som regeringen.

Detta är något som Expressens ledarredaktion också tagit upp när Carl Bildt ifrågasätter nedstängningen av Ringhals 1 då han i ett Tweet i tisdags skrev “Det är något fel när man tvingas att dra igång det gamla oljekraftverket i Karlshamn för att klara elförsörjningen mitt i sommaren. Var det så MP ville ha det när man stängde ner kärnkraft?”. Och han har helt rätt, i denna frågan. Behovet av överföring från norra Sverige är livsviktig för Skåne och de södra delarna av Sverige, då uteblivna elleveranser förhindrar nyanslutningar av både infrastruktur, fastigheter och bostäder och detta slår hårt mot den regionala tillväxten. Men enligt debattörerna är detta något som Energiminister Anders Ygeman inte verkar inse. Om inte infrastrukturen finns på plats för att överföra överskottet från norr så är risken stor för en nedsläckning av Skåne.

Enligt debattörerna sa regeringen under vintern nej till Liberalernas förslag om en oberoende granskning för att se över möjligheterna till att driva vidare Ringhals 1. Frågan om att fortsatt driva vidare Ringhals 1 prövades i riksdagen och föll med en rösts marginal. Det blev därför minst sagt märkligt när svenska kraftnät meddelade i helgen att myndigheten ingått ett avtal med Ringhals. Reaktorn Ringhals 1 kommer att återstartas efter årets avställning tidigare än vad ägaren Vattenfall hade planerat, detta för att säkra sommarens i södra Sverige. Det är bra att Svenska kraftnät vidtar åtgärder, men återigen påvisas regeringens saktfärdighet i denna angelägna fråga. Den här typen av akuta åtgärder skulle inte vara nödvändiga med en ansvarsfull energipolitik.

I Sverige har vi länge kunnat lita på att elen alltid finns när vi behöver den. Nu är det inte så längre och i Skåne är läget extra kritiskt.
Men reagerar Ygeman på detta, reagerar han på att det kan ta tio år till innan bara tillståndsprocesserna är klara för dessa ledningar?
Nä, för honom finns ingen elbrist i Sverige totalt, för där är ju en överproduktion i norr. I det korta förloppet fungerar det hjälpligt genom att importera kolkraft från Östeuropa, elda olja utanför Karlshamn.
Men fungerar det i det långa loppet att hoppas det börjar blåsa så att vindsnurrorna får fart och producerar el?
Nä, på sikt krävs betydligt stabilare lösningar, som regeringen Löfven med JÖK:en inte verkar förmögen att få till stånd. Att förlita sig på Baltikum och oljeförbränning är genant för denna rödgröna regeringen som sagt att Sverige ska bli det första förnyelsebara välfärdslandet i världen.

Kommer Löfvenregeringen och JÖK:en att någonsin komma dit eller är detta en lika dan utopi som att Sverige kunde ta emot hur många “flyktingar” som helst 2015?
Kommer denna elbrist-krisen att sluta sluta på samma vis som flyktingkrisen och dess efterverkningar att var “man” får klara sig bäst den kan?
Kommer denna krisen att sluta med att Sydsverige blir ställt på undantag i elförsörjningen, att vi blir av med allt fler arbetstillfällen när företagen flyttar till elsäkrare orter i norra Sverige?
Kommer Sydsverige sinom tid räknas som ett U-land som ingen vill flytta till och som inte kan försörja sin befolkning när arbetslösheten blir total?
Är det inte dags att utkräva ansvar från Ygeman och Löfvenregeringen i denna fråga och tvinga dem att avgå?

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/anders-ygeman-lyser-med-sin-franvaro-under-elkrisen/?fbclid=IwAR1Q2yreBpGv5YNExRQjRQhMSEue2K8bNXNpVwcxIEMJDYRM9SJcDg5HCmI
https://www.expressen.se/ledare/bildt-har-ratt-om-karnkraften/?fbclid=IwAR1f5GFVEM7uonP85XIyW-dlI1ENVaugFVtp7BwkhEi4xJk37P51b5TU5h0

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 tankar på “Var är Ygeman när Svenska kraftnät varnar för nedstängning av elförsörjningen av delar eller hela Skåne under veckor?

 1. Georg Boo

  Vi måste betänka de problem som många svenska ministrar brottas med, att förmedla de tveksamma beslut som den politiska minoriteten fastslagit. Går det sen snett är nog Ygerman inte inte rätt person att agera. Han är budbärare och dokumenterat undanflyktig när problem uppstår. Och vem bryr sig om regionala problem när dom har så mycket annat att stå i. Så böj din nacke, våra ministrar arbetar dag o natt bara för oss

 2. ulf

  Undrar vilket betyg Ygeman har gälllande ellära eller energilära ? Har han blivit minister pga sin gedigna kunskap om energi försörjning…? 🙄🤡🤡🤡

Kommentarer är stängda.