Har regeringen och FHM gjort vad de kunnat för att mildra pandemins verkningar i Sverige? Nu framkommer det att regeringen skulle öva men glömde bort äldrevården i sin scenariestrategi.

| 2 juli, 2020

Man frågar sig hur minnet är hos Lena Hallengren när hon inte kommer ihåg att hon själv bjudit in till en “övning” mellan FHM, Socialstyrelsen och departementet hon själv sitter som statsråd i om vilken strategi Sverige skulle ha under Coronapandemin den 4 mars?
Man frågar sig också om varför det varit så viktigt att hemligstämpla denna “övnings” slutsatser hemligstämplats av FHM med hänvisning till försvarssekretess i offentlighets- och sekretesslagstiftningen?
Är det inte viktigt att det som togs upp under denna “övning” kommer allmänheten till vetskap?
Eller är det så att denna så kallade “övning” visar på att där inte fanns någon strategi, att där inte fanns något kunnande om hur FHM och Socialstyrelsen skulle hantera denna eller någon annan pandemi?

För det som nu framkommit från denna “tvåtimmarsövning” var att trots äldreboenden fått en egen punkt tillsammans med motsvarande risker i skolan togs det inte upp under den så kallade “övningen” enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. Inte heller diskuterades risker och potentiella scenarier om covid-19 skulle få fäste i utsatta områden.
Tegnell säger: “Vi diskuterade varken förort eller äldreboenden, det vi diskuterade var framför allt sjukvård.”
Enligt Tegnell så handlade mötet nästan uteslutande om att se till så sjukvården skulle klara av pandemin, detta trots att ansvaret för sjukvården ligger på regionerna. Men äldrevården där ansvaret ligger på kommunerna tog inte regeringen samma ansvar för, de var inte lika viktiga.

Först nästan en månad efter det första scenariemötet infördes besöksförbud på äldreboenden. Och Tegnell menar att FHM inte är dem som ska skyllas för detta då de ska ta fram information för samhället som helhet.
Men är då inte äldreboendena en del av samhället kan man fråga sig, var det inte dem denna Tegnell från första pressträffen sa vi skulle skydda?
Det var inte bara oreda på “övningen” där var också oreda i vem som hade ansvaret för att ta fram underlag till olika scenarier att öva på. Folkhälsomyndigheten trodde att regeringen skulle ska stå för det. Men Lena Hallengren har inget minne av denna inbjudan till en övning och svarar: “Du kan inte hänvisa till ett möte den 4 mars. Vi har haft så otroligt många möten. Du får prata med min pressekreterare Sofia Brändström.”

När sen Hallengren får frågan om där varit så många möten där de övade på scenarier före pandemin så svarar hon att hon inte har någon kommentar till det.
Det finns inga överlämnade handlingar från mötet och inga mötesanteckningar finns diarieförda på Socialdepartementet.
Och pressekreterare Jasmina Sofic skriver i ett svar: “Mötet handlade alltså om olika scenarier gällande smittspridning av coronaviruset, utöver detta går vi inte in på vad som i detalj diskuterades på mötet då detta är hemligstämplat av FHM.”
Men hur kan FHM hemligstämpla mötesprotokoll om olika scenarier i en pandemi?
Så jag frågar igen, är det inte viktigt att allmänheten får reda på vilken strategi som gäller och hur vi ska förhålla oss till pandemin?

Sen är där nu en än viktigare fråga och det är om utredningen som nu riksdagen har bestämt ska genomföras angående Sveriges pandemibekämpning, kommer denna utredning få ta del av det hemligstämplade materialet eller kommer FHM att undanhålla dem det också?
För en sak är klar, där är många frågetecken om hur FHM, Socialstyrelsen, MSB och regeringen skött sina uppdrag eller de med brått mod slängt ut det svenska folket på djupt vatten utan flytväst inför en av de dödligaste pandemier de senaste hundra åren. Och där är många frågetecken som behöver rätas ut innan valet 2022 så vi som medborgare kan ställa de ansvariga inför folkets dom.
Så nu är det bara att hoppas att denna utredning får alla papper på bordet så att de kan genomlysa regeringen och myndigheternas agerande.

https://www.expressen.se/nyheter/regeringen-skulle-ova-valde-bort-aldreboenden/?fbclid=IwAR1ILNMVmlBhZNfm3f7-S30m2CZi8uBpduJK0zjndhPwyYA9eyFpaoGmQ30

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 En tanke på “Har regeringen och FHM gjort vad de kunnat för att mildra pandemins verkningar i Sverige? Nu framkommer det att regeringen skulle öva men glömde bort äldrevården i sin scenariestrategi.

 1. Carl den 12

  GLÖMDE❓❓❓

  Calle undrar om det inte är dags, att göra en real check på Sveriges politiker ang deras minne och hur det står till med sunt förnuft❗❗❗
  Med, tanke på dom även har glömt bort hur bra vi hade det en gång i Sverige och inte tagit lärdom utav tidigare politiker och Sveriges historia.
  Men, att driva landet i bott, det kommer dom ihåg💔

  Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *