3050: Ständigt aktuellt: yttrandefrihetens gränser

| 10 juli, 2020

Den kommer ständigt tillbaka, frågan om yttrandefriheten och dess gränser. Den slitna frasen ”yttrandefrihet, men…” kan man inte heller bli av med.

Mitt fall med den nu 13-åriga rondellhunden fortsätter att engagera. Då jag nu önskar att ha ett gemensamt hem med min sambo väcks frågan om det är att begära för mycket. Det tycker i alla fall den tidigare riksdagsmannen för Socialdemokraterna Bengt Silverstrand som skriver en inlaga i Helsingborgs Dagblad. Han inleder med att tillskriva Abraham Lincoln uttalandet om när någon ropar elden är lös i en fullsatt teater. Ett standardexempel som kommer från domaren Oliver Wendell Holmes, Jr.

Andemeningen i Silverstrands inlägg är att skyddet skall stå i proportion till den skadegörelse som ett yttrande kan ha åstadkommit. Han menar att jag använder mig av konsten som ett falskt alibi: ”Men någonstans måste det ändå finnas en gräns för hur långt samhällets och skattebetalarnas insatser skall sträcka sig för att skydda personer som medvetet provocerar och söker konflikter under den förmenta konstens täckmantel.”

Principiellt skall det inte finnas någon gräns men i praktiken dyker det upp begränsningar. Jämför man t ex med Danmark är det betydligt frikostigare än i Sverige.

Lars Vilks


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: