HITTAT PÅ NÄTET. THOMAS HEDNER: Professionalitet och empati – vart tog det vägen i Sveriges ”coronastrategi”?

| 11 juli, 2020

“Plötsliga och omfattande kriser, både individuella och kollektiva, innebär ofta att människor får anledning att överväga angelägna frågor om etik och moral. Så är det också när det gäller den COVID-19 pandemi som drabbat oss senaste halvåret. I ett historiskt perspektiv är det egentligen är det egentligen inte förvånande. Sådana frågor har kommit i fokus under i stort sett alla de stora pandemier som drabbat mänskligheten senaste milleniet, vare sig det rört sig om pest, tuberkulos, influensa, HIV eller polio.

För den nuvarande COVID-19 pandemin är det samma sak, många aktuella frågor om etik och moral kommer i ljuset. En diskussion som vi nu ser gäller användning av morfin och midazolam i palliativt syfte till äldre ofta institutionsvårdade patienter med COVID-19. Diskussionen handlar om framför allt om etik, moral, men också ”vårdbelastning” och omsorg om våra äldre mest venerabla personer i samhället.

Det kan vara intressant att se djupare på två saker…”

Läs i Det Goda Samhället


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: