GÄSTINLÄGG. Gösta Tikotzinsky: Regeringen ger 1,5 miljarder i bistånd till terrorstaten Palestina

| 17 juli, 2020

Regeringen tillkännagjorde härom veckan ett 5-årigt biståndspaket för Palestinska myndigheten som omfattar 1,5 miljarder kronor.  Paketet är S-regeringens andra i ordningen, det första omfattade samma belopp åren 2015-19.  En del av pengarna går helt säkert till behjärtansvärda projekt inom sjukvård eller vattenförsörjning, men tyvärr har det visat sig att några projekt utgör kolossala misslyckanden.  Ett sådant misslyckande är bidraget på 40 miljoner kronor som betalats ut till Palestinian Performing Arts Network, PPAN, åren 2016-19. 

PPAN är en lös sammanslutning av ett dussintal palestinska teatergrupper.  Organisationen skapades i princip för att ta emot svenskt bistånd och fördela pengarna till medlemsorganisationerna.  Enligt biståndskontraktet är projektets totala budget 48 miljoner kronor, varav PPAN själv ska mobilisera 8 miljoner.  Fram till 2019 hade PPAN endast lyckats mobilisera 3 miljoner kronor.   För att dryga ut sina egna inkomster föreslog PPAN i ett möte med SIDA att man ska bokföra volontärsarbete som intäkter.  Ett sådant förfarande skulle utgöra ett allvarligt brott mot svenska bokföringsregler, som enligt kontraktet gäller för hela biståndsprojektet.  Enligt mötesprotokollet hade SIDA:s platschef i Jerusalem, Christina Etzell, inga invändningar mot upplägget, som nu granskas av SIDA:s interna anti-korruptionsenhet.   SIDA borde naturligtvis omedelbart ha stoppat fortsatta utbetalningar samt kräva att PPAN fullgör sina kontraktsåtaganden.  Så skedde inte, utan i stället flödade pengarna obehindrat vidare.

En granskning av PPAN:s faktiska utgifter 2017 avslöjade att hela 48% av biståndsbeloppet använts för administration.  Ett rimligt riktmärke inom ideella organisationer och biståndsprojekt är 20%.  Eftersom PPAN i huvudsak fyller en fördelningsfunktion skulle målet utan vidare kunna sättas till hälften, dvs. 10%.  Bland de orimligt höga kostnaderna för administration fanns ett dussintal ”koordinatörer”, måltider och hotellrum, och ospecificerad administration.  Just de ospecificerade administrationskostnaderna tycks vara ett så kallat slush-konto.  De pengarna, totalt ca 2,5 miljoner kronor, betalas ut utan redovisningskrav, trots att det finns andra separata budgetposter för alla normala administrativa utgifter såsom hyra, löner, bankavgifter, telefon, kontorsmaterial osv.  De orimligt höga administrativa utgifterna är också föremål för en utredning av SIDA:s anti-korruptionsenhet.  

Målet för det svenska biståndet är bland annat att befästa demokrati och mänskliga rättigheter i det palestinska samhället, samt fostra till demokratiska grundvärden såsom yttrandefrihet och tolerans.  Enligt svensk och europeisk lag är allt samröre med, och naturligtvis också bidrag till, våldsbejakande organisationer förbjudna.  Det är därför mycket uppseendeväckande att PPAN i ett officiellt uttalande på sin Facebook-sida  skriver att terrorism inte är terrorism om den utförs av palestinier, samt att enligt internationell lag utgör palestinsk terrorism (som inte är terrorism) legitimt motstånd mot Israel.  Utan tvivel har PPAN därmed avslöjat sig själv som en våldsbejakande organsation – om inte i handling så i tal.

Det är lika uppseendeväckande att PPAN i ett annat officiellt uttalande uppmanar till bojkott av de palestinska skådespelare som deltog i den populära israeliska TV-serien Fauda, samt förordar ett scenförbud för dessa skådespelare.  Med andra ord – man vill inskränka den artistiska friheten och upprätta ett yrkesförbud mot sina palestinska bröder.  Detta strider naturligvis mot alla de demokratiska normer som är det svenska biståndets existensberättigande.  Det kan tilläggas att PPAN:s våldsamma och anti-demokratiska tendenser varit tydliga i deras offentliga kommunikationer och strategidokument genom alla verksamhetsår, men SIDA har ignorerat signalerna.

PPAN har tyvärr visat sig vara ett kolossalt misslyckande.  SIDA har betalat ut 40 miljoner kronor som försvunnit ner i ett enormt administrativt svart hål.  PPAN har föreslagit bokföringsbrott som affärsmodell för att skaffa egna intäkter, och organisationen är föremål för två utredningar om finansiella otillbörligheter.  Efter fyra års svensk demokratifostran uppdagas att biståndsmottagaren är våldsbejakande och anti-demokratisk.  Jag vågar påstå att svenska skattebetalare skulle föredra att dra i nödbromsen och avsluta detta projekt fortast möjligt, för att i stället använda pengarna till något bättre.  Tyvärr har Sverige i stället förlängt PPAN:s bistånd, och med regeringens nya biståndspaket riskerar vi att SIDA fördelar fyrtio färska miljoner till PPAN.   

SIDA har avböjt att kommentera.  Med vetskap om SIDA:s modus operandi är inställningen där att projektet varit en hejdundrande succe.   Man har stött palestinsk kultur och palestinskt nationsbygge, och man har lyckats avsätta hela det budgeterade beloppet.   Men naturligtvis förstår alla, utom kanske SIDA:s tjänstemän och socialdemokraternas politiker, att man inte kan mäta framgång enligt hur mycket pengar man satt sprätt på, och inte heller om man lyckats iscensätta några teaterföreställningar.  PPAN-projektet måste bedömmas enligt totalkostnaden per föreställning, eller per åskådare, samt om man skapat en infrastruktur för den demokratiska värdegrunden.   Enligt den måttståcken har PPAN varit ett hejdundrande fiasko.  Och om ett projekt i Palestina-paketet misslyckats totalt så finns det risk att andra projekt också misslyckats, eftersom problemen med PPAN delvis är systemfel.  Därför vore det rätta att pausa nu, och utföra en genomgripande granskning av hela Palestina-biståndet.  Att plöja ner 1,5 miljarder till i samma svarta hål är inte rätt väg framåt.

Gösta Tikotzinsky

Caesarea, Israel

Gösta Tikotzinsky är verksam som professionell styrelseledamot och ordförande i internrevisionsutskotten i privata och börsnoterade bolag.


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 En tanke på “GÄSTINLÄGG. Gösta Tikotzinsky: Regeringen ger 1,5 miljarder i bistånd till terrorstaten Palestina

  1. Staffan hällberg

    Jag förstår inte den allmäna svenska meningen som också återfinns i en kommentar från en Israel här i PS. Jag förstår inte på vilket sätt Palestina anses vara en terroriststat? Vad jag vet så styckade FN upp Palestina 1948 och gav en del till Israel så Palestina blev av med en del av sitt land ändå så är det palestinierna som är boven. Hur kan offret Palestina vara boven? Borde inte Israel och Israelerna vara tacksamma för att de fått en bit land och sluta jaga palestinierna?

Kommentarer är stängda.