Mycket läsvärt om EU 

| 21 juli, 2020

EU:s återhämtningspaket är i praktiken ett sätt att göra EU till en bidragsunion. Länder där invånarna jobbar hårt och regeringen agerar ansvarsfullt ska betala för länder som jobbar mindre och missköter sina ekonomier. ->

De största betalande länderna, “snåljåparna”, representerar invånarna som arbetar mest och längst i Europa. En svensk arbetare arbetar i genomsnitt tio år längre än en italiensk arbetare. Pensionen vid 55 ska betalas av den svenska byggaren som jobbar vidare i ytterligare tio år.

Italien har inte haft en enda budget i balans på hela 2000-talet. En normal räntemarknad hade, via högre räntor, tvingat dem att balansera och reformera sin ekonomi. Istället får de nu låna till en stor rabatt och med skötsamma länder som borgen.

Långsiktigt blir konsekvensen en snöboll av skuldsättning. Med högre skuld minskar förmågan att klara kriser så de EU-gemensamma stödpaketen kommer antagligen bara bli fler. Konkurrenskraft mot USA och Kina försvagas och tillväxten sjunker. Arbetslösheten ökar och populism gror.

Sannolikt kommer ingenting förbättras eftersom länderna med hög skuld och beroende av gemensamt artificiellt låga räntor har majoritet både i eurogruppen och EU. På så vis kommer projektet fortsätta där en skötsam minoritet ständigt tvingas vika sig mot ökad bidragsfederalism.

https://twitter.com/bjorndolsson/status/1285519928242638868?s=21


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: