Ungdomsarbetslösheten i Sverige nu uppe på 32,3 procent

I juni 2020 var antalet sysselsatta 5 101 000, en minskning med 148 000. Störst minskning skedde bland tidsbegränsat anställda kvinnor i åldern 15-24 år. Antalet arbetslösa ökade med 150 000 till 557 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,8 procent, en ökning med 2,6 procentenheter.

Bland ungdomar ökade arbetslösheten med 8,7 procentenheter till 32,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 154,1 miljoner timmar per vecka, en minskning med 8,4 procent kalenderkorrigerat.

Säsongrensat och utjämnat minskade sysselsättningen medan arbetslösheten ökade. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-juni-2020/


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Henrik Lilja Rönnquist

Redaktör och Art Director för PS