Feminister ‘motverkar’ och’urholkar’ jämställdheten i Sverige präglade av ‘okunskap’ och ‘rädslan’ för ‘rasiststämpeln’

| 30 juli, 2020

Det är en ‘paradox’ att dagens feminister i Sverige ofta ‘motverkar’ och ‘urholkar’ tidigare generationers ‘kamp’ för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Inte ens regeringen verkar ‘fatta’ att de ‘motverkar’ och ‘urholkar’ jämställdhetsarbetet, utan ‘bryter mot’ som sina mål för jämställdhet.

Det krävs handling MOT ‘ojämställdhet’ som omfattar ALLA i samhället!

Dagens feminister präglas alltför ofta av kulturell och religiös okunskap. De verkar också ‘rädda’ för ‘rasiststämpeln’ och ‘viker ner sig’ istället för att ‘stå upp’ mot ‘ojämställdhet’ som kan prägla (dvs INTE ‘alla’) kvinnors ‘livsvillkor’ med utländsk bakgrund.

Dagens feminister verkar INTE ‘förstå’ att ALLA människor ‘i mångt och mycket’ är präglade av den ‘ryggsäck’ av  ‘värderingar’ (dvs normer och attityder) och ‘traditioner’ (dvs seder och bruk) som sedan ‘barnsben satt sig i ryggmärgen’. Det gäller både kvinnor och män.

World Value Survey illustrerar detta faktum i sina årliga rapporter.

Diagrammet nedan visar tydligt att Sverige ‘sticker ut’ både kulturellt och religiöst i världen – LÄNGST UPP I HÖGRA HÖRNET!

Källa: World Value Survey (2020)

Diagrammet ovan visar att Sverige är både extremt ‘sekulärt’ (dvs icke-religiöst) och extremt ‘individualistiskt’ (dvs individen prioriteras framför gruppen) jämfört med andra länder i världen som kan vara helt och hållet ‘tvärtom’ (t ex religion styr och gruppen/klanen/stammen prioriteras framför individen).

Det innebär att ju närmare vänstra hörnet i diagrammet, desto mer ‘olika’ är dessa länder, både kulturellt och religiöst, från Sverige.

Svenska feminister är ‘på samma vis’ som människor i ‘andra länder starkt präglade av ‘sin ryggsäck’ av kulturella och (icke)religiösa värderingar och traditioner.

Det handlar INTE om ‘hår- eller hudfärg’ som avgör ‘likhet’ eller ‘olikhet’ mellan människors värderingar och traditioner, utan ‘var och ens’ ryggsäck’ kan vara mer eller mindre ‘lika’.

Svenska feminister ‘beter sig’ som om människor med en helt annan kulturell och religiös ‘ryggsäck’, ‘överger’ en del av denna ‘ryggsäck’med värderingar och traditioner som kan vara ‘oacceptabla’ i Sverige, medan ‘bara’ de som är ‘acceptabla’ kvarstår i ‘ryggsäcken’.

Detta är ‘kulturell’ okunskap och ‘okunskap’ om sitt ‘eget’ kulturella ‘jag’.

Logiken att ‘tro’ att ‘DOM’ är (eller vill vara) som DIG ‘haltar’ betänkligt. Den förutsätter den ‘omvända’ logiken att DU är (eller vill vara) som ‘DOM’. Om ‘DOM’ ‘förordar’ ojämställdhet mellan män och kvinnor så uppstår ett etiskt och moraliskt dilemma i Sverige som i stort präglas av en ‘ryggsäck’ där kvinnor och män är eller skall vara ‘jämställda’.

Vill DU vara som ‘DOM’, vilka ‘förordar’ ‘ojämställdhet’ mellan män och kvinnor?

De flesta i Sverige svarar med stor sannolikhet NEJ när det gäller ‘ojämställdhet’ mellan kvinnor och män, men DU kanske ‘tror’ att ‘DOM’ är (eller vill vara som) DIG.

Svenska feminister ‘motverkar’ och ‘urholkar’ därför jämställdheten präglade av ‘okunskap’ om andras ‘ryggsäckar’ och sina ‘egna’. Dessa ‘ryggsäckar’ kan vara helt och hållet ‘olika’ och dessutom ‘inkompatibla’ med varandra.

Att ‘stå upp’ för ‘jämställdhet’ i Sverige borde ‘gälla’ ALLA kvinnor och män. Det borde även ‘gälla’ för människor som kommer från länder där ‘ojämställdhet’ mellan män och kvinnor är ‘en del av’ DERAS kulturella och religiösa ‘ryggsäck’ av ‘värderingar’ och ‘traditioner’.

Men så är  INTE fallet med svenska feminister – de gör skillnad på ‘folk’ och tillämpar olika måttstockar på ‘jämställdhet’. På detta vis ‘motverkar’ och ‘urholkar’ dagens feminister ‘den svunna storhetstid’ när Sverige var världens mest ‘feministiska’ land (diagram nedan).

Källa: Hofstedes kulturdimensioner.

Sverige respresenteras av de MÖRKBLÅ staplarna och världen av de LJUSBLÅ. Notera speciellt staplarna INDIVIDUALISM (dvs hög mörkblå stapel – dvs’individualism’) och MASKINULITET (låg mörkblåstapel – dvs ‘feministiskt’).

Diagrammet ovan baseras på internationell kulturforskning som har ‘några år på nacken’. Sverige har förändrats sedan dess, på samma vis som andra länder också förändrats i större eller mindre utsträckning.

‘Jämställdheten’ mellan kvinnor och män har dock gjort framsteg i majoritetssamhället. Men ‘bakslagen’ i minoritetssamhällen har ‘vuxit i styrka’, där hedersförryck, barnäktenskap, tvångsgifte m m  förekommer i större eller mindre omfattning. Här ‘lyser’ svenska feminister mestadels med ‘sin frånvaro’, tyvärr.

Svenska feminister ‘kamp’ exkluderar de mest ‘ojämställda’ kvinnorna i Sverige, utan ‘bryr sig’ om ‘likasinnade’!

Sverige är numera ‘tudelat’, där ‘jämställdheten’ mellan kvinnor och män är hög för en stor del av befolkningen, medan för en annan betydande del är den ‘i allra högsta grad’ präglad av ‘ojämställdhet’ som är kulturellt och religiöst betingat.

Man kan INTE som svensk feminist ‘kämpa’ FÖR jämställdhet enbart för de som ‘bär’ på samma ‘ryggsäck’ och samtidigt ‘kämpa’ EMOT jämställdhet för de som ‘bär’ på en helt annan ‘ryggsäck’.

Olika måttstockar för olika ‘ryggsäckar’ motverkar’ och urholkar’ jämställdheten i Sverige mellan kvinnor och män.

Svenska feminister ‘vågar’ ofta INTE ‘löpa linan ut’, med få undantag, utan ‘bär’ på en ‘rädsla’ att ‘stämplas’ som ‘rasist’.

Göran Svensson, forskare i internationell management – skriver som privatperson om aktuella samhällsfrågor  

nordavia


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Författare: Göran Svensson

är internationellt verksam forskare och forskningsledare inom Business & Management – skriver som privatperson på sin blogg (https://nordinavia.se) ‘pang på rödbetan’ om aktuella samhällsfrågor ‘utan krusiduller’.

1 En tanke på “Feminister ‘motverkar’ och’urholkar’ jämställdheten i Sverige präglade av ‘okunskap’ och ‘rädslan’ för ‘rasiststämpeln’

 1. Carl den 12

  Den sk Feminism vi har i dag spretar åt så många olika håll att det bara blir trassligt i slutändan, en härva som ingen begriper, inte ens dom själva?

  Calle är själv Humanistisk Feminist vilket lutar och grundar sig mer åt den gamla skolan då feminismen föddes, men formad sk av sin nutid.
  Kvinnor ska ha så långt det går samma möjligheter som män och män ska inte tryckas tillbaka för att kvinnor ska fram.
  Våra ev “styrkor och svagheter” kroppsligt ska komplettera och ses som en tillgång, så även som individer oavsett könstillhörighet♥
  Sida vid sida, ska vi stå om vi önskar balans mellan det som kallas manligt och kvinnligt?
  Och här har pedagoger en utmaning att arbeta med och mot föräldrar, som har värderingar som gör skillnad på pojkar och flickor oavsett religion och kultur.
  Men, tyvärr är ju intresset mycket svalt ifrån politiker som tyvärr bidrar till könskonflikten?

Kommentarer är stängda.