Christian Sonesson: EXPO gillade inte två av punkterna i min lista som publicerades igår

| 5 augusti, 2020

(Jag tolkar det som att de då ställer sig bakom övriga 21 punkter 1f602.png)

Läs gårdgens inlägg här

Gällande att utvisa kriminella icke-medborgare. Punkt 8

Den som som sökt skydd och fått asyl i ett land ska inte missbruka givmildheten. Den som begår allvarliga brott ska givetvis utvisas. Att till exempel skydda mördare och våldtäktsmän är inte rätt, varken mot samhället eller mot brottsoffret. De har själva förbrukat sin rätt att stanna, oavsett hur situationen ser ut i det forna hemlandet. 

Tyvärr har samhällsutvecklingen gjort att gamla konventioner och lagar behöver ses över. Oavsett om de är nationella eller internationella. Landets väl och ve går först. 

Expo har även svårt för punkten om återvandring för icke-integrerade. Punkt 17

Det gagnar ingen med utanförskap, varken den enskilde eller samhället. Den som inte klarar att integreras efter flertalet år i sitt nya land bör återvända till sitt hemland, givet att läget där är säkrare. Härav principen att tillfälliga uppehållstillstånd bör vara norm och inte permanenta. Bättre att återvända till hemlandet och hjälpa till att bygga upp det, än att gå sysslolös i utanförskap i ett land där vederbörande saknar social, ekonomisk och kulturell förankring. 

Christian Sonesson på Facebook

https://expo.se/2020/08/m-ordförandes-förslag-kan-bryta-mot-folkrätten


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •