Nej, inte den svenska flatheten

| 5 augusti, 2020

Poliser patrullerar i Hammarkullen i Göteborg, ett område som Ali Khan-släkten dominerar.
Foto: HENRIK JANSSON

Den svenska flatheten syftar till att hela Sverige med dess medborgare skulle vara flata. Det stämmer inte. Nog finns det en flathet men vi finner den närmast hos våra politiker och politiska aktivister. 

Linda Jerneck skriver bra om kriminella klaner som kontrollerar och med järnhand styr hela bostadsområden. Jag håller med henne om att klanmentaliteten måste slås ned med kraft och med samhällets hela tyngd. Problemet är att så länge vi har rödgröna politiker, aktivister och ett extremparti i regeringsställning kommer det aldrig ske. 

Sedan Stefan Löfven gjorde sitt intåg på den politiska arenan har både svensk politik och det svenska samhället förfallit. Konsekvenserna av att vi har en statsminster som hellre lierar sig med aktivister och extrema (läs MP) än tar ansvar visar sig hela tiden. Genom oheliga politiska allianser som hellre undviker än adresserar har de givit en slags legitimitet åt klanstrukturer. 

Klanstrukturer har uppstått därför att Sverige är ett dysfunktionellt land. Relevant kritik är rasism. Krav på att lära sig svenska språket, komma i arbete och allmänt sköta sig ses som exkludering. Brottslingar, våldtäktsmän, IS-mördare och grovt kriminella behandlas som offer. Allt därför att det stora antalet är av utländsk härkomst. 

Klanen erbjuder något Sverige inte gör: trygghet, gemenskap, lojalitet och trygghet. Det nationella Vi:et politiker pratar om och strävar efter är långt borta. Ej närvarande för att tala i klarspråk. Lojaliteten mot klanen sitter djupare. Man ställer upp för sin klan och man förråder inte någon i sin familj, även om man individen handlat fel. 

Klansamhällen i Sverige är de parallella samhällen politiker pratar om men sällan vill göra något åt. Jo, de bygger gärna fler fritidsgårdar och utbildar särskilda poliser som ska grilla korv och prata med kriminella. I övrigt är de mycket försiktiga med att peka ut särskilda områden. Det är ju att stigmatisera. Alltså växer klansamhället tämligen fritt. 

Frågan är om våra politiker på djupet vill förstå vad parallella samhällen innebär? I all ära, att debattera fritidsgårdar och att högre straff inte är svaret, men hur vore det om man försökte förstå det avstånd som finns mellan svenskar och de som är av utländsk härkomst och som lever i just dessa samhällen. Det har faktiskt betydelse. Det är där misstron, avundsjukan, hatet, misstänksamheten och splittringen växer. 

Om man kommer till Sverige och upptäcker att man inte behöver lära sig om landets historia, språket, den svenska kulturella identiteten, jämlikheten, om vikten av att göra din plikt före du kräver din rätt, tilltron till myndigheter, polisen och skolan, ja då struntar man i just det och greppar istället efter det man känner igen. 

I Sverige är svenska politiker helt ointresserade av att veta vilka människorna är som kommer hit och söker asyl är, vilka samhällen de levt i och i vilken kultur de formats. 

Ta detta med lagar. I Sverige har vi lagar men de betraktas inte av alla som lagar att följa. Man har sina egna lagar som styrs av äldre män som bildar råd och förhandlar om lösningar och straff. De behöver inte och vill inte ha med vårt rättssamhälle att göra. Och politikerna låter det hända. Alltså fortsätter klansamhället att växa sig starkare. 

https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/den-svenska-flatheten-gynnar-maffiaklanerna/


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •