Jon Tallinger: En IVO-tjänsteman går nu ut offentligt och tar en öppen strid för “statens” rätt att delegitimera “kontroversiella” läkare.

IVO-Läkaren har tidigare i hemlighet varit kritisk till att människor som misstänkts för att vara sverigedemokrater skall tystas om avslöjande som kan rädda tusentals människor.

IVO-tjänstemannen har tidigare avslöjats med att undanhålla viktiga brister inom IVO här:

http://sveanyheter.com/2020/08/04/skammen-kommer-aldrig-att-lamna-sverige-inte-nagonsin/

IVO-läkaren har själv bejakat sanningshalten i avslöjandet ovan internt enligt denna skärmdump här:https://drive.google.com/file/d/1r8dM5GTG8uPMVkxJRDrXW6pEkBIs8PN3/view?usp=drivesdk Där uppger IVO-läkaren att hen tänkte göra avslöjandet själv “idag” men att journalister dragit sig ur pga min publicering. 

Men nu går IVO-läkaren ut och tar IVO i försvar och skriver att:

“Som läkare ligger ens yrkestillstånd i händerna på staten, som kan förbjuda att man verkar i sitt yrke om man uppfattas som alltför kontroversiell – detta eftersom staten genom läkarlegitimationen står som garant för att läkare har samhällets förtroende.”

IVO-läkaren är tydlig med att det är staten som äger en läkares legitimation och inte läkaren själv och att legitimationen bör kunna avlägsnas om staten anser att läkaren är “kontroversiell”. 

Vem som är “kontroversiell” får man anta är en fråga som IVO och HSAN får besluta om i statligt subjektivt samråd. 

Vidare skriver IVO-läkaren att: 

“Legitimationen står som garant för att läkare håller sina plikter och beter sig korrekt. Men det kan orsaka problem för läkare som känner sig manade att gå före så att man hamnar i otakt med myndigheterna (som pga sin storlek och behov av att agera korrekt omöjligt kan vara lika snabbfotade som enskilda personer)”

Med dessa ord blir det tydligt att IVO-läkaren har uppfattningen att läkare som går direkt till media och inte genom staliga kanaler rättmätigt kan ha ansetts förlorat statens förtroende då de “gått i otakt med myndigheter”. 

För min egen räkning som visselblåsare tar jag för givet att min egen legitimation kommer återkallas i enlighet med IVO-läkarens motivation om att vara “kontroversiell” och att “gå i otakt med myndigheter”.

Detta står dock i kontrast med meddelarefriheten som säger att:

“En viktig följd av att bl.a. offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar kontakt med en journalist eller författare”.https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Meddelarfrihet

Min personliga analys av händelseförloppet är att IVO-läkaren som inte velat ta risker med att vara visselblåsare och hållt sig i bakgrunden i forumet “syrgas åt alla” har planerat att få träda fram som en hjälte om avslöjanden jag gjort blir allmänt kända och därmed få all eventuell ära utan att mista myndigheternas förtroende. 

Troligtvis var det planerat från start i april att IVO-läkaren som nu visar sig ha tydliga lojalitetsband till sin arbetsgivare och nu tar dem i försvar har haft som plan att bli en hjälte både i statens och folkets ögon. 

Vidare kan texten mycket väl tolkas som att IVO-läkaren tycker att min egen legitimation på mycket goda grunder bör dras in.

Att bli hjälte i både statens och folkets ögon är ju allas dröm. 

Räddare av både sverigebilden och tusentals liv som en försonande kraft vid de misstag som begåtts.

Självklart är det lockande att både få ha kakan kvar och få äta upp den.

Men som vi alla vet. Om man gräver en grop åt andra kan man lätt falla däri själv.

Kommer denna artikel skada “saken”?

Självklart inte.

Vi ser bara tydligare nu vilken personalkultur och vilka krafter som verkar inom IVO. 

Sanningen kan aldrig någonsin skada en god sak. 

I vår tid måste vi alla ta till oss det enkla faktum att sanningen alltid är vår befriare. 

Aldrig vår skam.

Jon Tallinger


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •