Löfven skriver på Facebook om afrofobi och att förbjuda rasistiska organisationer

| 9 augusti, 2020

“Många av oss har tagit del av eller sett hur vänner, kollegor eller familjemedlemmar behandlas olika på grund av ursprung, hudfärg eller tro. Men rasismen är inte bara en enskild händelse som drabbar enstaka personer vid några få tillfällen. Det är diskriminering som människor i vårt land utsätts för varje dag. I Dagens Nyheter förra helgen vittnade sex personer om hur de behandlas rasistiskt på grund av sin hudfärg. Rasismen mot afrosvenskar är ett verkligt problem som vi inte kan tolerera, men som samhället måste ta ansvar för och med full kraft motarbeta.

För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer, som har haft fäste i vårt land sedan länge och som kommer att ta lång tid att utradera, krävs ett systematiskt och djupgående arbete. Sedan jag tillträdde som statsminister har regeringen målmedvetet arbetat med att bekämpa rasismen i Sverige steg för steg.

År 2016 beslutade regeringen om Sveriges första nationella plan mot rasism och hatbrott där det fastslogs att det behövs mer kunskap, utbildning och forskning. Men också att civila samhället ska få ökat stöd och att dialogen mellan det civila samhället, regering och myndigheter ska fördjupas. Inom ramen för detta arbete har regeringen bland annat gett länsstyrelserna i uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.

Det finns också ett annat, växande problem, med rasismen i Sverige – den våldsbejakande högerextremismen som enligt Säkerhetspolisen lockar fler och sprider sig i vårt land. Detta innebär inte bara ett ökat hot om attentat och grova våldsbrott, det är ett hot mot vår demokrati. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska överväga om det bör införas ett förbud och ett särskilt straffansvar för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer kan se ut. Uppdraget ska redovisas i februari nästa år.

Kampen mot rasism är ingen engångsinsats. Det är ett kontinuerligt arbete där ansvaret ligger på oss alla – varje dag i varje del av vårt samhälle.”

Stefan Löfven på Facebook 

Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

1 En tanke på “Löfven skriver på Facebook om afrofobi och att förbjuda rasistiska organisationer

  1. Edor Engvall

    Djuplodande filosofen Löven uttalar sig. Jag vet inte om det skall tas på allvar eller ej. Kanske är det bara sommarvärmen … Annars blir jag rädd!

Kommentarer är stängda.