‘Dom’ som INTE ‘tar seden dit de kommit’ utgör GROGRUNDEN för ‘vi och dom’ – Kulturell tolerans ‘kräver’ ÖMSESIDIGHET, inte ENSIDIGHET!

| 12 augusti, 2020

Kulturell tolerans kan ‘göda’ kulturell intolerans (dvs att INTE ‘ta seden dit man kommer’).

 

Det kan verka ‘konstigt’, men kulturell tolerans ‘förutsätter’ ÖMSESIDIGHET. ‘Ensidig’ kulturell TOLERANS som ‘ställs mot’ kulturell INTOLERANS är GROGRUNDEN  för ‘vi och dom’.

Utan ‘ömsesidighet’ existerar INTE kulturell tolerans och därmed ett fungerande mångkulturellt samhälle.

 

 

‘Ensidig’ kulturell tolerans  (från t ex en majoritetsbefolkning) är ‘dömt’ att ‘haverera’ när den ‘bemöts’ med kulturell intolerans från ‘dom’ andra som INTE ‘tar seden dit de kommit’.

Talesättet att ‘ta seden ditt man kommer’ är att visa ‘välvilja’ till ‘ömsesidig’ kulturell tolerans. Men när människor visar kulturell tolerans gentemot andra som kommer hit och ‘bemöts’ med kulturell intolerans är detta grogrunden för ‘vi och dom’.

Kulturell tolerans MÅSTE  därför ALLTID baseras på ÖMSESIDIGHET.

 

DÄRFÖR är att ‘INTE ta seden dit man kommer’ grogrunden för ‘vi och dom’, där  ‘dom’ INTE tar ‘seden dit de kommit’.

Det borde vara tvärtom, dvs ‘dom’ anpassar sig (dvs ‘tar seden dit  de kommit’), men INTE i allt, utan lämnar bakom sig kulturella värderingar (normer och attityder) och traditioner (seder och bruk) som är OFÖRENLIGA med de traditioner och seder och bruk ‘dit de kommit’.

Exempel på oförenliga kulturella värderingar och traditioner i Sverige är: barnäktenskap,, tvångsgifte, hedersvåld, och kvinnlig omskärelse.  Andra exempel är att religiösa påbud oförenliga med lagar och förordningar; ojämlikhet mellan kvinnor och män; samt förtryck av flickor/kvinnor.

Diagrammet nedan visar med tydlighet de kulturella skillnader som EXISTERAR mellan olika  länder och som OFTA KAN EXISTERA mellan människor i olika länder. Notera att diagrammet också ‘väger in’ religiösa dogmer.

Källa: World Value Survey (2020)

‘Vidden’ av kulturella olikheter är en ‘grogrund’ förkulturell intolerans, dvs ‘vi och dom’.

 

Dessa olikheter kan således vara inkompatibla. ‘Över tid’ kan kulturell tolerans  skapa förutsättningar för ömsesidighet och att ‘vi och dom’ förpassas i ‘bakgrunden’.

Att ‘ta seden dit man kommer’ utgör GRUNDEN för kulturell TOLERANS.

Att INTE ‘ta seden dit man kommer’ utgör GROGRUNDEN för kulturell INTOLERANS, dvs ‘vi och dom’.

Kulturell tolerans ‘bygger på’ ÖMSESIDIGHET inte ENSIDIGHET

Göran Svensson, forskare i internationell management – skriver som privatperson om aktuella samhällsfrågor  

nordavia


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Göran Svensson

, Kristiania University College, Norge, internationell forskningsledare och föredragshållare inom företagsekonomiska forskningsområden. Stort intresse och skriver som privatperson om samhällsfrågor nationellt och internationellt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *