Ebba Busch: Många utlandsfödda står aldrig ekonomiskt på egna ben

| 13 augusti, 2020

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säger idag något som skulle varit tabu för bara något år den, hon säger nämligen att många utlandsfödda kommer aldrig stå på egna ben och att invandringspolitiken har styrts av missriktad välvilja.
Vad annat kan man mer än hålla med henne i detta?
För det är ju sanningen, en sanning som Jimmie Åkesson många gånger förmedlat innan och då blivit kallad både det ena och det andra. Ebba Busch säger vidare samma samma sak som Sverigedemokraterna sagt i år att Sverige behöver en stram migrationspolitik.
Och visst stämmer ju det, Sverige behöver en mycket stramare migrationspolitik än vad den tillfälliga migrationslagen lyckat åstadkomma.

Vi behöver en politik som gör att Sverige själva bestämmer hur många migranter vi vill och kan ta emot för att upprätthålla en bra integration.
Men frågan är om Ebba Busch är villig att gå så långt eller det som vanligt bara är tomma ord från politikerna?
Jag hoppas verkligen att hon vågar driva den linje som hon nu börjar tala om, den som hjälper de mest behövande och är rätt för Sverige. För vårt land behöver nu, och lång tid framöver en stram invandringspolitik. Detta är något Sverige inte haft på hur lång tid som helst, för sedan 2002 har befolkningen ökat med ungefär 1,4 miljoner personer, varav 92 procent utrikes födda eller med två utrikesfödda föräldrar. Denna grupp uppgick förra året till 25 procent av befolkningen. Det är en stor förändring på kort tid. Och det märks tydligast i storstadsregionerna.

Hon skriver dock att vara född utomlands inte är i sig själv något negativt. Men välfärdssamhället bygger på att invånarna i hög grad arbetar, betalar skatt och visar allmän lojalitet till våra skrivna och oskrivna regler. Och gör de inte det så blir det en negativ spiral. Och detta var något som forskare vid Entreprenörskapsforum visade när de i mars presenterade en granskning av befolkningens självförsörjning. Resultaten är nedslående. I den granskningen visade det att bland personer från Mellanöstern mellan 20 och 64 år var självförsörjningsgraden, mitt i högkonjunkturen 2016, bara 36 procent. För personer födda i Afrika 38 procent. För födda i Norden var den 73 procent. Granskningen visade också att det tar en invandrad från Afrika eller Mellanöstern i genomsnitt 15 respektive 20 år att bli självförsörjande i Sverige.

Ebba Busch skriver att enklare uttryckt: Av 100 vuxna som kom från Mellanöstern år 2000 har endast 50 egen försörjning i dag.
Man frågar sig om politikerna som suttit vid makten under denna tid tycker att de har lyckats med integrationen under denna tid, eller om de erkänner att de misslyckats med den totalt?
Nu verkar det som om i alla fall Ebba Busch vågar erkänna att hon som en del av dessa politiker misslyckats med migrationen och integrationen av dessa migranter. För när hon fortsätter sin debattartikel så skriver hon att invandringspolitiken har styrts av missriktad välvilja. Realiteten är att mycket stora grupper som kommer hit aldrig står på egna ben. När andelen som inte försörjer sig ökar fortsätter välfärden att urholkas. Och man kan inta annat än hålla med henne i detta.

Hon medger nu också att et högt antal invandrade i kombination med segregation och arbetslöshet har möjliggjort parallella samhällsstrukturer, heders- och klankultur. Dessa förstärker och normaliserar utanförskapet. Här gror både spontan småbrottslighet och organiserad gängkriminalitet. Detta är saker som påtalats åtskilliga gånger genom åren av Sverigedemokraterna, som då blivit påhoppade med att detta inte är sant och att de inte har (politikens nya modeord) rätt “värdegrund”. Men nu så kommer samma påstående från en Kristdemokrat.
Frågan är nu om hon har rätt “värdegrund” för dessa påståenden eller politiker från vänsterhåll kommer att hoppa på även henne för denna sanning?

För där är ju ingen politiker numera som inte insett att kriminaliteten ökat de sista 20 åren, och där är nog inte en enda politiker utan att de insett att vardagen blir outhärdlig i allt fler bostadsområden. Att familjer som har resurser flyttar ut för att undvika personrån mot barn och ungdomar. Att denna negativa spiralen måste brytas. Men där är säkert många vänsterpolitiker som fortfarande inte inser att det enda sättet att bryta denna negativa spiral inte kan klaras om man samtidigt har kvar en hög invandring som spär på denna spiral. Enligt Ebba Busch så skulle migrationskommittén kommit till slutsatser som stöder denna inriktning. Men det har de inte, under arbetet har Kristdemokraterna kommit med flera förslag om sådana åtgärder som dock avvisats.

Det har varit förslag som kvalificeringskrav i socialförsäkringssystemet. Om fler återtagandeavtal med ursprungs- och transitländer, kopplat till svenskt bistånd. Om införande av asylansökningsområden, elektronisk övervakning och utökning av förvarsplatser för dem som ska lämna Sverige. Men de har dock avvisats tillsammans med förslag som att göra det försvårande för en asylsökande som lämnat oriktiga uppgifter. Eller förbud mot spårbyte, det vill säga att asylsökande försöker arbetskraftsinvandra efter avslag. Liksom utökade befogenheter för polis att göra inre utlänningskontroller samt regelmässigt utvisa personer med uppehållstillstånd som begår brott. Ytterst behöver man se över möjligheten att även återkalla medborgarskap.

Men det föll inte partierna till vänster i smaken, för det är ju förskräckligt för sådana att behöva utvisas från Sverige och dessutom bröt det säkert mot någon av FN:s eller EU-lagarna som Sverige varit så snabba på att inkludera i svensk lag. Likaså avvisade migrationskommittén att Sverige skulle ha ett riktmärke för asylansökningar i nivå med vår integrationskapacitet.
Ebba Busch skriver till allra sist i sin debattartikel att Socialdemokraterna har visat att de inte vill eller kan genomföra den politik som Sverige uppenbart behöver. Kristdemokraterna står beredda. För en stram invandringspolitik är ett måste om integrationsskulden ska kunna betas av och samhällsgemenskapen återupprättas.

https://www.expressen.se/debatt/kd-manga-utlandsfodda-star-aldrig-pa-egna-ben/?fbclid=IwAR3KHsMLtnEZRqL1zuR6zZckCkXkLyeHTt_jDxcf8wUXho_dEo5t4j5jlSg

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *