Blanche Sande: Konventionen som smyger in radikal genuspolitik i svensk lag

| 14 augusti, 2020

Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor fastslår att kön är en social konstruktion och att traditioner som bygger på stereotypa könsroller ska utrotas. Genom att underteckna den har Sverige släppt in en trojansk häst i vår lagstiftning.

Polen meddelade nyligen att landet kommer att lämna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, även känd som Istanbulkonventionen. Reaktionerna blev ungefär som man kunde vänta sig: internationella fördömanden och demonstranter utklädda till karaktärer ur Margaret Atwoods roman The Handmaid’s Tale. En organisatör bakom en demonstration i Warszawa hävdar att målet med att lämna Istanbulkonventionen är att legalisera våld i hemmet.

Det är knappast fallet, men Istanbulkonventionen är listig på det sättet. Den framställs som ett dokument om våld mot kvinnor, vilket innebär att den som vill lämna konventionen ser ut att inte vilja skydda utsatta kvinnor. Läser man texten framträder däremot en ideologisk slagsida. Att skriva under konventionen är att skriva under på radikala idéer om kön, könsroller och normkritisk politik. I praktiken handlar Istanbulkonventionen om långt mer än att förbjuda och straffa våld mot kvinnor.”

Blanche Sande

Läs i Kompass Magasin


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •