Bör svenskarna säga förlåt för slavhandeln?

| 14 augusti, 2020

Kvinnor utanför sina hem i Mauretanien där slaveri formellt avskaffades 1981 men ändå har fortsatt.

I vilken mån ska vita svenskar känna skuld och ansvar för försyndelser begångna av den svenska staten för flera hundra år sedan? Frågan har på sistone aktualiserats i den diskussion om Sveriges skuld i den transatlantiska slavhandeln som bland annat initierats av Afrosvenskarnas riksorganisations ordförande Kitimbwa Sabuni. 

I en broschyr, med underrubriken ”handbok om aktiva åtgärder kopplat [sic] till hudfärg”, som Sabuni framställt för Länsstyrelsen i Stockholms län kan man läsa: ”Svenskar, likt de flesta andra människor, har mentala modeller som delar in folk i kategorier som vi tilldelar egenskaper och som grovt sett följer samma rasliga mönster som gällt de senaste femhundra åren. Dessa mentala modeller är intimt förbundna med moderniteten och den europeiska expansionen som började med koloniseringen av Amerika och den transatlantiska slavhandeln.”2

Samma resonemang kunde för övrigt iakttas hos Sabuni, när han i juni 2016 intervjuades i SVT:s Aktuellt om den forne tungviktsvärldsmästaren Muhammad Ali. Där försvarade han Muhammad Alis yttranden – från boxarens tid i den öppet antisemitiska organisationen Nation of Islam – om att ”vita och svarta inte ska få barn med varandra”. Detta påstående ska ha motiverats med att ”jag vill inte förstöra min ras” samt den retoriska frågan: ”Vem skulle vilja fläcka ner sig själv och döda sin ras?” Sabuni försvarade i sammanhanget Nation of Islam och menade likaså att det var bra att Aktuellt visade fram denna sida av Muhammad Ali eftersom det ”faktiskt [var] det här som gjorde honom till hela den samlade tredje världens ikon och hjälte, att han faktiskt vågade [. . .] utmana de här sakerna”.

Läs artikeln i Kvartal


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •