SD ensamma om att förespråka att följa WHO:s rekommendation om att använda munskydd

| 18 augusti, 2020

SVT har undersökt vad de åtta riksdagspartierna säger i frågan om att använda munskydd. Av dem är det endast Sverigedemokraterna som förespråkar användandet.
Regeringen menar att politikerna inte ska lägga sig i frågan och Socialdemokraterna skriver: ”I Sverige tar inte partierna medicinska beslut. Det gör expertmyndigheterna.”
Men då frågar man sig om experter som Tegnell har förmågan att bestämma detta eller det har gått prestige i hans avståndstagande i att använda munskydd?
För Sverige är ett av de få länderna i hela västvärlden som inte har uppmanat eller krävt allmänheten att bära munskydd i till exempel butiker eller kollektivtrafiken. Enligt FHM och Tegnell saknas det tillräcklig forskning som visar att maskerna är ett effektivt sätt att minska smittspridningen. FHM tror snarare att munskydd skulle göra att allmänheten skulle känna en falsk trygghet och att de då skulle sluta distansera sig från varandra.

Enligt Tegnells uttalande i Aktuellt från den 13 augusti är det viktigare att hålla distansen än att böra munskydd. Men man frågar sig då om Tegnell varit ute i verkligheten, eller han sitter isolerad på FHM?
Har han inte läst tidningarna eller sett på TV om hur det ser ut i kollektivtrafiken i bland annat Skåne?
Där resande sa att det var ”skrattretande” att se Skånetrafikens film på bussarna och jämföra med hur det såg ut i verkligheten.
Så jag frågar än en gång om det inte gått prestige hot Tegnell och FHM i att det inte skulle förhindra smittspridningen med att använda munskydd?
För samtidigt uppmanar WHO att munskydd används på offentliga platser där det är svårt att hålla distansen. Men här i Sverige så vill Tegnell istället att vi ska ändra arbetstiderna och sprida ut resandet på längre tider. Att skolan ska sprida ut lektionstiderna mer under dagen för att minska trängseln på bussar och tåg.

Men fungerar det i verkligheten Tegnell och FHM, vore det inte bättre att då använda munskydd när resandet ska ske?
Vore det då inte vara bättre att Tegnell och FHM ändrade sitt förhållningssätt till munskydd?
SD vill därför att Tegnell, FHM och regeringen uppmanar medborgarna att använda munskydd i denna typen av situationer.
Jimmie Åkesson säger: ”Den här rekommendationen tillämpar många andra länder och det borde vi göra även här.”
Men SD är det enda partiet som vill förorda detta. Inget annat parti går emot FHM:s bedömning. Moderaterna menar att det ska vara vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet som ska ligga till grund för eventuella ändringar av rekommendationer av användning av munskydd.
Därtill vill Moderaterna påminna om att det alltid är regeringen som har det övergripande nationella politiska ansvaret för frågor som rör smittskyddet.

Dock kan man då fråga om M inte tycker att WHO:s rekommendationer bygger på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet?
Kristdemokraterna säger att de som parti inte tagit ställning för eller mot munskydd.
Man frågar sig då varför de inte gjort detta, är det för att de inte satt sig in i ärendet eller är det för att de inte vill bryta “borgarfreden” som rått i ämnet under våren?
Liberalerna anser att rekommendationer måste grundas i fakta och att nya bedömningar kontinuerligt behöver göras, allteftersom kunskapen växer eller läget förändras. Om munskydd är en effektiv smittskyddsåtgärd behövs en rekommendation, annars inte.
Men vilken ska då göra denna “bedömning” som L menar i så fall ska göras, ska FHM och Tegnell göra den eller ska oberoende forskare göra dem?

Centerpartiet säger att i offentligheten där det inte går att hålla avstånd till varandra rekommenderar WHO att munskydd används. Vi tolkar också Folkhälsomyndighetens uttalanden under sommaren som att myndigheten har beredskap för att införa en liknande rekommendation i Sverige, om smittspridningen skulle öka igen.
C menar att detta handlar om en medicinsk bedömning och där är inte vi som politiskt parti bäst lämpade att göra en sådan bedömning.
Måhända har de rätt i att politiker inte är bäst lämpliga i att göra en bedömning om munskydd ska eller inte ska användas, men är FHM och Tegnell lämpliga att göra den bedömningen?
Socialdemokraterna menar som jag skrev innan i texten att i Sverige tar inte partierna medicinska beslut. För övrigt så följer de och myndigheterna forskningen och andra länders erfarenhet av munskydd. Sen så litar S på expertmyndigheterna och deras expertkunskap och följer deras rekommendationer.

Miljöpartiet säger att FHM följer kunskapsläget och är de som bäst kan göra avvägningar om vad som är den bästa rekommendationen i den svenska kontexten. Vi har förtroende för att de återkommer med rekommendationer om och när det är nödvändigt.
Men då kommer frågan till både S och MP, Tycker de att FHM:s rekommendationer är underbyggda och vad säger de i så fall om WHO:s rekommendationer?
Till sist så har Vänsterpartiet ordet i frågan, och de säger att de fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om vi som land rekommenderar munskydd finns det en risk att rekommendationen om munskydd förtar avstånd, och då ökar smittorisken.
Jag ställer mig då frågan om där endast är ett enda parti som vågar ifrågasätta FHM och Tegnells rekommendationer om användandet av munskydd?

Är det bara SD som har “stake” nog att ifrågasätta den “allsmäktige” i hans beslut?
För med tanke på vad hans förhållningssätt i frågan om Coronaviruset från början så har hans uttalanden inte talat till hans förmån. När han den 16 januari 2020 sade att han inte trodde viruset kunde sprida sig från människa till människa, eller när han den 20 januari 2020 sade att Coronaviruset inte smittar ”effektivt”, som vi epidemiologer säger. Eller när han den 8 februari 2020 sade att det absolut inte finns någon anledning att bekymra sig för Coronaviruset när det gäller sportlovsresor till Alperna och Sydeuropa, för där finns ingen spridning över huvudlaget.
Detta var bara några uttalanden som den “gode” Tegnell och FHM gjort angående Coronaviruset och smittans överförande.
Nu frågar jag mig om man ska fortsätta att lita på en sådan myndighets bedömning av om munskydd ska användas eller man ska följa den uppmaningen som WHO lämnat om att alla ska bära munskydd ute i offentliga miljöer?

https://svt.se/nyheter/sverigedemokraterna-ensamma-om-att-vilja-ha-munskydd

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 tankar på “SD ensamma om att förespråka att följa WHO:s rekommendation om att använda munskydd

 1. Lennart H

  Upprepar delvis mina tidigare kommentarer från i tidigare.

  Klart att man bör använda försiktighetsprincipen och minimera smittan genom att införa krav på munskydd i kollektivtrafiken och trånga utrymmen. Kommunerna borde dela ut dessa gratis. Även om de bara skyddar till 50% så är det bättre än 0%! Om inte tror jag smittan ökar. Enligt siten C19.se ser det ut som vi redan har en liten ökning i Stockholm och i Skåne. Förmodligen pga av främst ökad kollektivtrafik nu när semestrarna är över.

  Men Tegnell tycker tydligen att vi skall få några tusen till smittade och några hundra sjukhuspatienter och kanske några dödsfall innan krav på munskydd införs? Så resonerar en fullblodspsykopat som inte bryr sig om människors liv och hälsa!

  Synsättet måste vara att med alla möjliga medel minimera smittan och dess följder. Om inte munskydd förvärrar smittan skall krav på munskydd införas i kollektivtrafiken och platser där distanskravet inte kan hållas.

  Tegnell har gjort ett flertal felaktiga uttalen under våren och har i mina ögon ingen trovärdighet.
  Om jag hade varit Tegnells chef hade jag gett honom sparken för länge sedan!
  Tycker man borde anmäla Tegnell för tjänstefel och utreda om han kan åtalas!

 2. Lennart H

  Om munskydd reducerar smittan signifikativt, säg 50% och leder till motsvarande färre sjukhusfall. Då blir det en samhällelig besparing. Det är i så fall en i högsta grad politisk fråga för regeringen och politiska partier. Tvärtemot vad Sossarna säger.

Kommentarer är stängda.