JON TALLINGER EXKLUSIVT FÖR PS: GRANSKNING AV NYA BEVIS FÖR SENICID I SVERIGE

| 19 augusti, 2020

Efter en enkel googlesökning hittade jag ett bra bevis till i form av ett anmärkningsvärt skriven riktlinje från Östergötland här:

https://drive.google.com/file/d/1wd24jNUZ0y6eXSrOye0846WQmVWTmeaB/view?usp=drivesdk

som ju tolkat ut vad socialstyrelsen skriver bla här: 

https://drive.google.com/file/d/1wUI99NjQYr2HD6ZZoQ8tKzPvVb9t3ddI/view?usp=drivesdk

De dokument som tolkar socialstyrelsen är bättre som bevis eftersom de i vissa fall är tydligare och mera specifika och mera i detalj visar på effekterna av socialstyrelsens riktlinjer i den praktiska tillämpningen i landstingen.

I detta dokument görs det klart att hemsjukvårdspatienter ska prioriteras till syrgas på samma grunder som sjukhuspatienter prioriteras till IVA.

Detta är ju anmärkningsvärt eftersom IVA-vård är något en svag patient inte kan klara medan alla kan klara syrgas.

Här görs det tydligare att prioriteringen inte ska göras på medicinska grunder utan för att skydda vården från överbelastning efter att Tegnell o co tagit beslutet att låta viruset spridas vilt för att snabbt uppnå flockimmunitet.

Här blir det mycket tydligt hur de äldre verkligen offras och dödas för att allt ska se ut att vara under kontroll på våra sjukhus som ligger öppet för allmänheten och massmedia att se.

En annan sak som görs tydlig är att prioritering enligt samma principer som skett på IVA ska ske vid denna “extraordinära situationen”. Det är ju fullt rimligt att läkare i många fall gjort prioriteringen att ge morfin istället för syrgas i tron att denna prioritering var absolut nödvändig. De flesta läkare reflekterade inte över det faktum att deras prioritering lämnade många sjukhus halvfulla och att tex älvsjömässan var helt tom. 

De flesta läkare reflekterade troligen inte heller över att syrgas finns i överflöd i Sverige och att samhället snabbt hade kunnat ordna logistiken att få fram syrgas till flertalet.

Jag själv erbjöd mycket tidigt en logoistisk lösning för administrering av syrgas till våra äldre via ett brev till regeringen och även som öppet brev. När det inte finansierade jag sedan en prototyp för 125 000 kr ur egen ficka bara för att tydligt visa att syrgasadministration är enkelt och billigt. Enda konsekvensen av mina ansträngningar är att jag blivit anklagad för att vara en girebuk som vill “sälja syrgas”. Prototypen står nu i min trädgård i Eksjö.

Vi kan i dokumentet även läsa den mycket anmärkningsvärda meningen att: “Vid hypoxi och dyspné som inte förbättras av symptomatisk behandling kan syrgas övervägas”.

Detta ska dock inte göras innan “prioriteringspriciper” övervägts.

Mest anmärkningsvärt i detta dokument är att man inte i första hand får prova syrgas vid syrebrist. Att man skall prova läkemedel som dämpar symptomet dyspné först. Detta betyder på enkel Svenska att man först ska prova att behandla bort patientens lidande när de har kvävningskänsla. Syrgas ska man prova bara om läkemedel som morfin och midazolam inte dämpat patientens ångest av att kvävas till döds.

Men i det skedet kan jag jag som läkare garantera att det är försent att prova syrgas efter att patienten blivit skickad till sjukhuset.

Då är allt försent. För är det en sak jag och alla lungläkare vet om lungfunktionen så är det att om syresättningen tillåtits gå ner tillräckligt lågt på en gammal skör patient så är det nästan omöjligt att vända förloppet.

Av den anledningen är tex riktlinjerna i Indien att varje covid-19 patient med syresättning under 94 % omedelbart ska få syrgas. Tidigt i förloppet. Syresättning som är så låg att det ger ångest trots både morfin och midazolam kan mycket väl ha varit på livskritiska nivåer på de här patienterna på 70% om man följt riktlinjerna som de är skrivna.

Att vi har höga dödstal är inte förvånande. 

Jag är förvånad att inte fler dog med socialstyrelsens inhumana riktlinjer.

Det finns dokument som är tydligare att förstå. I detta dokumentet här:

https://drive.google.com/file/d/1VzfT04QfPeIr9HiHVeWlVhoXJoTaDACR/view?usp=drivesdk

som jag visat tidigare kan man ju tydligt läsa att man ska ge morfin eftersom syrgas inte finns. 

Alla dokument jag presenterat visar tydligt arkitekturen i det senicid som genomförts och som IVO står bakom.

Nu är det upp till politikerna att utkräva ansvar för de brott mot mänskligheten vi har säkra bevis för.

Med detta inslaget i SVT nyligen här:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2684921038437288&id=100007582530853

blir det uppenbart att våra stora mediahus inte kommer kräva ansvar eftersom man ju tydligt stöttar ett falskt narrativ varför många äldre dog. Här får vårddirektören för Östergötland som är ytterst ansvarig för Östergötlandsdokumentet chans att ensidigt måla en gravt felaktig bild av varför så många äldre dog i bla Östergötland. 

Sanningen varför våra äldre dog finner vi enklast i de dokument jag presenterat.

När den 3e statsmakten sviker och utan politiskt oberoende juridiska instanser att granska socialstyrelsen återstår enbart våra folkvalda politiker som möjlig väg att stoppa dessa riktlinjer inför en fruktad “andra våg” i höst.

JON TALLINGER


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 26
  •  
  • 14
  •  
  •  
  •  

1 En tanke på “JON TALLINGER EXKLUSIVT FÖR PS: GRANSKNING AV NYA BEVIS FÖR SENICID I SVERIGE

Kommentarer är stängda.