Apropå värdegrunden och dess soldater 

| 23 augusti, 2020

Att de senaste årens aktivism nu på allvar visat sitt fula tryne, samt att allt fler uppmärksammar deras fula tryne är ett viktigt genombrott. Frågan är hur pass stor skada det gjort? Är det verkligen rimligt, med allt som hänt i Sverige, att aktivister såväl utanför som inom politiken fortfarande tillåts styra människors liv?

Den här aktivismen har omvandlat vår en gång friska demokrati till en Värdegrundsdemokrati. I den får man grundlöst anklaga vem som helst för att vara rasister, påstå att man inte tar frågan om etnicitet på allvar och att man hatar invandare. 

I dagens Värdegrundsdemokrati har aktivistiska partier som Miljöpartiet bestämt att kunskap, tillit och trygghet inte längre är viktigt utan det är bara värdegrunden som räknas. Samhället och dess medborgare avkrävs att reagera mot brister i värdegrunden – hos vissa. Är du islamist och driver en skola som brister i sitt demokrati- och jämställdhetsuppdrag, hotas man aldrig med värdegrunden. Bidragen fortsätter att strösslas på samma skola. 

Extrema vänstervridna uppfattningar får fortfarande härja fritt och drabba den andre skoningslöst. Öppet kan de använda begrepp som “värdegrund” och “allas lika värde” som ett slags vapen för att skjuta ut hat och hot för att skrämma och dominera den vanliga människans vardag. Det sanktioneras till och med av politiker som exempelvis Isabella Lövin, Jonas Sjöstedt, Amanda Lind, Linda Snecker, ja även självaste statsminstern. 

Idag är det så många som fått sina liv slagna i spillror på grund av värdegrunden och dess soldater. De har mist sina vänner, sina nära och kära, sina arbeten, en del har till och med valt att avsluta sina liv på grund av hot, hat och trakasserier.

Värdegrundsoldaterna har bestämt att värdegrunden måste omfattas av vagt definierade åsikter om bland annat antirasism, feminism och hbtq-frågor – för att man ska få kalla sig för humanist, tolerant och demokrat. 

Numer ska nutiden även be om ursäkt för det förfäder gjorde. De lägger deras värdegrund som ett raster på historiska samhällen och kallar dem rasistiska. Som ni förstår är det just luddigheten i åsikterna som gör det enkelt för värdegrundens soldater att ständigt hitta nya fiender, det vill säga rasister och antidemokrater. Genom uthängningar, lögner, upprop, värdegrundsprojekt och annan propaganda tvingar de nutida och dåtida samhällen ner på knä. 

Egentligen är de inget annat än mobbare som sanktioneras av makten. De spelar goda men är i grunden elaka aktivister. Tyvärr har de med maktens goda minne lagt ribban för att man kan göra karriär på att hänga ut och ogrundat anklaga andra för än det ena än det andra. Och tvärtom. Den som hängs ut kan få sin karriär förstörd. I Sverige är längre allas lika värdighet viktig, utan bara vissas. Nu har det gått så långt så att vissa åsikter är obligatoriska för att du ska kunna leva och arbeta i vårt samhälle.


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp

1 En tanke på “Apropå värdegrunden och dess soldater 

 1. villvaraanonym

  Jag tycker att dagens aktivister, politiska och offentliga, liknar uppfostrande föräldrar: de vill skapa ett bra samhälle för alla, men i sin blinda självrättfärdighet beter de sig som envåldshärskare där fan ska ta dem som gör motstånd.

  Men det är ju så att svårigheten för demokratins makthavare är att de, till skillnad från envåldshärskare, har med fria medborgare att göra och därav är mycket svårare att styra — skulle man kunna tro.

  Men som vi ser, kan förtryck även skapas i en demokrati. Det gäller bara att finna dem som inte delar makthavarnas definition av ett gott samhälle och goda medborgare, det vill säga (i huvudsak) svenskar som anses ha en mer eller mindre rasistisk människosyn och som ska styras till rätt värdegrund.

  Jag förstår inte hur de ska lyckas med det — att svenskar ska anamma den av politikerna skapade värdegrunden. Det skapar ju bara rädsla och oro eller ilska och sådana reaktioner kan omöjligen vara en bra förutsättning för naturliga relationerna mellan svenskar och invandrare.

  Makthavarna förstår alltså inte att demokratin ger var och den frihetliga rätten att tycka illa om vem eller vilka man vill (i synnerhet i en mångkultur, där slitningar mellan grupper är oundvikliga) eftersom det ingår i människans natur. — Det är oerhört svårt för makthavare att ändra på vad folk tycker; information och utbildning fungerar sällan eller aldrig. Det enda makthavare kan hoppas på är ändrat beteende genom påverkan, vilket upplevs som tvång och därmed förtryck.

  Den enda förklaring jag kan se är att makthavarna inte känner någon som helst empati för hur det känns för en liten svensk att av den politiska makten, och hela den offentliga Sverige (till skillnad från vad folk tycker privat), utdömas som rasist och därmed få sin människosyn jämförd med, och hamna i samma kategori som, Adolf Hitler och Sydafrikas tidigare apartheidregim. — Det känns outsägligt fruktansvärt att bli fördömd, föraktad och exkluderad! Har ni förlorat all er medmänsklighet?

  Skadan som dessa aktivister orsakar i sin kamp mot vad de upplever vara svenskars rasism är enorm — den sliter söder sammanhållningen och skapa ett “vi mot dem”.

  Demokratins politiska makthavare ska inte styra fria medborgares liv genom att diktera vilka sociala normer och umgängesregler folk ska förhålla sig till. Deras enda mandat är att administrera och organisera folkets behov och samhällets funktioner.

  Jag undrar när aktivisterna kommer att förstå att medborgarnas rätt att fritt välja umgänge, och själv bestämma vilket “värde” man tillmäter andra, är viktigare än att tvingas följa deras värdegrund och att ju mer politikerna styr mänskliga relationer desto mindre fria blir medborgarna.

Kommentarer är stängda.